Sechestrul asigurator. admisibilitatea cererii după obţinerea titlului.

Decizie 76/R-C din 04.02.2005


SECHESTRUL ASIGURATOR. ADMISIBILITATEA 

CERERII DUPĂ OBŢINEREA TITLULUI.

Sechestru asigurator constituie o garanţie pusă

la îndemâna creditorului de natură a asigura acţiunea

acestuia şi are un caracter temporar până la obţinerea

titlului.

(Decizia nr.76/R-C din 4 februarie 2005)

Prin cererea formulată „Ş.V.” în calitate de lichidator al S.C. „I”

S.A.. Rm.Vâlcea a solicitat în contradictoriu cu pârâţii „G.D. şi C.S..”

înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale

acestora.

Cererea a fost admisă de Tribunalul Vâlcea şi s-a încuviinţat

înfiinţarea sechestrului în vederea recuperării creanţelor stabilite prin sentinţa

nr.409/C/2004.

Recursul pârâtului „G.D.” a fost admis prin decizia Curţii de Apel

nr.76/R-C, pronunţată la 4 februarie 2005, s-a modificat încheierea şi s-a

respins cererea ca inadmisibilă.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că, potrivit

art.147 din Legea nr.64/1995, dispoziţiile acestui act normativ se completează

în măsura contabilităţii lor cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale

Codului comercial român.

În conformitate cu prevederile art.137 din Codul de procedură

civilă, excepţia de inadmisibilitate pusă în discuţia părţilor se impune a fi

analizată cu prioritate.

Astfel, dispoziţiile art.139 din Legea nr.64/1995 şi cele ale art.907,

908 din Codul comercial, se impun a fi completate cu cele ale Codului de

procedură civilă, dată fiind inexistenţa unor condiţii speciale de admisibilitate

a măsurii asiguratorii în materie comercială.

Potrivit art.591 din Codul de procedură civilă, sechestrul

asigurator are menirea de a asigura acţiunea, el constituie un mijloc pus la

îndemână creditorului care „nu are titlu executoriu”. O astfel de măsură are

caracter temporar şi durează până în momentul în care s-a obţinut titlul

executoriu.

Cum în cauză un astfel de titlu executoriu există, fiind constituit

de sentinţa nr.409/C/2004, rămasă irevocabilă, cererea pentru înfiinţarea unui

sechestru asigurator, care astfel ar asigura executarea, este inadmisibilă.