Litigiu de muncă. drepturi salariale

Decizie 249/R-CM din 28.06.2005


LITIGIU DE MUNCĂ. DREPTURI SALARIALE

 Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate

publică, art.19 din Legea nr.154/1998, prevede ca unică 

formă de remunerare a activităţii, o indemnizaţie lunară.

Dispoziţiile art.14,17 şi 18 din legea enunţată, invocate de

către reclamant în favoarea sa, se referă doar la personalul

contractual nu şi la persoanele care ocupă aceste funcţii.

 

 (Decizia civilă nr.249/R-CM din 28 iunie 

2005 a Curţii de Apel Piteşti). 

Reclamantul a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii consiliul local

şi comuna, drepturile salariale neacordate în perioada 10 decembrie 2001 – 23

iunie 2004, drepturi ce se compun din spor vechime, premiul lunar de 2% şi

premiul anual.

S-a motivat acţiunea, în sensul că reclamantul a ocupat funcţia de

viceprimar al consiliului local şi că drepturile salariale i-au fost calculate greşit,

fără a se include sporul de vechime, premiu lunar de 2% şi premiu anual.

Tribunalul Vâlcea, prin sentinţa civilă nr.249/R-CM din 28 iunie

2005, a admis acţiunea şi, în consecinţă, l-a obligat pe pârâtul consiliul local

să-i plătească reclamantului drepturile salariale şi cheltuieli de judecată.

S-a reţinut de instanţa de fond, în pronunţarea acestei sentinţe, că

reclamantul a îndeplinit, potrivit art.66 alin.1 teza I din Legea administraţiei

locale nr.215/2001, o funcţie de autoritate publică, şi potrivit art.14, 17, 18

din Legea nr.40/1991 şi prevederilor Legii nr.154/1998, pe perioada analizată

urma să primească indemnizaţia lunară la care s-a adăugat spor vechime de

25%, premiu lunar de 2% şi premiu anual, în total 87.271.927 lei.

S-a constatat, că reclamantul ca o persoană ce îndeplineşte o

funcţie de demnitate publică aleasă, a fost salarizat cu încălcarea dispoziţiilor

legale evocate şi în consecinţă acţiunea a fost privită ca întemeiată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termen legal,

pârâţii, primarul şi respectiv secretarul comunei, încadrat în drept în

prevederile art.304 pct.9 Cod pr.civilă.

Prin decizia civilă nr.249/R/CM din 28 iunie 2005, Curtea de

Apel Piteşti a admis recursul, a modificat sentinţa iar, pe fond, a respins

acţiunea formulată de reclamant.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut că soluţia este

pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art.19 din Legea nr.154/1998, ce

prevede ca unică formă de remunerare pentru persoanele care ocupă funcţii

de demnitate publică, indemnizaţia lunară.

Dispoziţiile art.14, 17 şi 18 din legea enunţată, invocate de către

reclamant în favoarea sa, se referă doar la personalul  contractual nu şi la

persoanele care ocupă aceste funcţii.

Aşa fiind, nu se poate adăuga la lege, alăturând indemnizaţiei

lunare, sporul de vechime şi celelalte drepturi solicitate, aplicabile altor

categorii de salariaţi, nu şi viceprimarilor.

In consecinţă, recursul a fost admis, în modalitatea mai sus

prezentată, întrucât prin hotărârea pronunţată tribunalul a aplicat greşit legea.

N.A. – Alte instanţe din ţară, au avut un punct de vedere diferit faţă de

soluţia analizată şi de aceea practica se va uniformiza în urma soluţionării unui

eventual recurs în interesul legii