Tâlhărie. Loc public.

Decizie 115 din 04.03.2004


Tîlharia este comisa într-un loc public chiar  daca actele de executare au început într-un loc calificat ca public, potrivit art. 152 alin. 1 lit. b  Cod penal - în prezenta mai multor persoane si a existat intentia ca fapta sa fie auzita public - si s-a consumat prin deposedarea victimei de bunuri într-un loc neacsesibil acestuia.

Prin sentinta penala nr. 701/2003, Tribunalul Dolj a condamnat pe inculpatul G.I.A. la 5 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 211 alin.2 lit. c cod penal, cu aplic. art. 64 si 71 cod penal, deoarece inculpatul a deposedat prin violenta pe victima T.D.O., dupa ce a condus-o de pe holul liceului la grupul sanitar, de suma 60.000 lei si de un telefon mobil.

Împotriva sentintei au declarat apeluri Ministerul Public si inculpatul, sustinând printre altele ca, fapta nu a fost comisa într-un loc public.

Curtea  de Apel Craiova a respins ambele apeluri ca nefondate cu motivarea ca potrivit art. 152 lit.c cod penal, fapta se considera comisa în public, chiar daca este comisa între-un neaccesibil publicului dar inculpatul a actionat cu intentia ca aceasta sa fie auzita si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane.

Din probe a rezultat ca inculpatul a actionat cu intentia ca fapta sa fie cunoscuta de alte persoane, deoarece a comunicat intentia sa la doi martori si apoi a început exercitarea actelor materiale  pe holul liceului si în prezenta mai multor elevi, deposedarea victimei materializându-se însa într-un grupul sanitar.

În aceste conditii nu are importanta daca deposedarea victimei nu s-a consumat într-un loc public, cât timp unele dintre actele materiale au fost începute într-un loc care, potrivit legii este public.