Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 3365 din 24.04.2013


Contestaţie la executare. Excepţia lipsei calităţii procesuale active.

(sent. civ. nr. 3365  a Judecătoriei Arad, irevocabilă, dos. nr. 4344/55/2013)

În temeiul art. 137 Cod procedură civilă, instanţa va soluţiona cu prioritate excepţiile invocate în cauză.

Cea a lipsei calităţii procesuale active este întemeiată, ceea ce face de prisos analizarea celorlalte excepţii şi a fondului cauzei.

Astfel, executarea silită imobiliară contestată în cauză este pornită de intimată, prin încheierea nr. 1641/23.04.2012 a Judecătoriei Arad, exclusiv împotriva unui terţ, ... în considerarea faptului că acest terţ a garantat cu o ipotecă un credit acordat contestatoarei.

Contestatoarea nu este parte în raportul execuţional şi, conform art. 399 Cod procedură civilă, în calitate de terţ, este îndreptăţită a formula contestaţie la executare doar condiţionat de existenţa unei vătămări cauzate prin executarea silită sau actul de executare contestat. Or, contestatoarea nu a suferit niciun fel de atare vătămare, orice executare silită împotriva ei fiind suspendată conform art. 36 din Legea nr. 85/2006. Faptul că terţul executat .... a trimis contestatoarei o simplă adresă prin care i-a cerut să facă demersurile în vederea achitării sumelor datorate creditoarei intimată, nu a produs niciun fel de vătămare contestatoarei.

Faptul că contestatoarea - debitor principal este în insolvenţă nu împiedică executarea silită a terţului garant (rostul unei garanţii fiind tocmai acela de a asigura îndestularea creditorului în ipoteza în care debitorul nu este solvabil), şi nu dă dreptul debitorului principal de a împiedica executarea acestui terţ.

În concluzie, având în vedere motivele invocate în susţinerea contestaţiei, instanţa constată că reclamanta nu justifică niciun fel de calitate procesuală, nedovedind vreo vătămare proprie, drept pentru care va admite excepţia şi, pe cale de consecinţă, va respinge acţiunea.