Revocarea măsurii preventive. Schimbarea temeiurilor care au justificat luarea acestei măsuri. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu aceea de a nu părăsi localitatea. Admisibilitate.

Decizie 560 din 07.07.2004


Revocarea măsurii preventive. Schimbarea temeiurilor care au justificat luarea acestei măsuri. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu aceea de a nu părăsi localitatea. Admisibilitat

Conform art.139 al.1 Cod pr. penală, măsura preventivă luată se înlocuieşte cu altă măsură preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii. Conform art.139 al.2 Cod pr. penală, când nu mai există vreun temei care să justifice menţinerea măsurii preventive, aceasta trebuie revocată din oficiu sau la cerere.

Secţia penală - decizia penală nr. 560/07 iulie 2004

Prin încheierea penală din 5.07.2004 pronunţată în dosar nr.7583/2003, Tribunalul Alba în baza art.300/2 rap.1a art.160/b Cod pr.penală, a menţinut starea de arest a inculpatului A.H., măsură luată prin mandatul de arestare preventivă nr.13/9.04.2003 în dosar penal nr.148/P/2002 al P.N.A. - Secţia de Combatere a Coruptiei şi prelungită anterior în condiţiile legii..

Pentru a pronunţa această încheiere, prima instanţă  a reţinut că temeiurile care au determinat arestarea iniţială a inculpatului se menţin şi impun în continuare privarea de libertate, motivat de faptul că din actele dosarului rezultă că sunt indicii în sensul că inculpatul a săvârşit faptele pentru care a fost trimis în judecată, iar pedapsa pentru aceste infracţiuni este închisoarea mai mare de 4 ani.

Totodată, s-a reţinut că lăsarea sa în libertate ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică şi un sentiment de insecuritate în rândul cetăţenilor, prin săvârşira unor infracţiuni grave în legătură cu atribuţiile de  serviciu ale acestuia. Împotriva acestei încheieri, inculpatul a declarat recurs, solicitând casarea ei sub aspectul menţinerii arestării preventive şi revocarea acestei măsuri, cu consecinţa punerii în libertate, întrucât în prezent nu mai subzistă temeiurile ce au determinat luarea măsurii.

Recursul este fondat..

Inculpatul a fost arestat la data de 9.04.2003, de către P.N.A. - Secţia de Combaterea Corupţiei, reţinându-se că în calitatea pe care a avut-o de primar al mun.Satu Mare începând cu 1996, a săvârşit mai multe infracţiuni de luare de mită prev.de art.254 al.1 Cod penal rap.1a art.6 din Legea nr.78/2000 aplicarea art.41 a1.2 Cod penal, trei infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice în forma calificată şi continuată prev.de art.248 Cod penal combinat art.248/1 Cod penal şi abuz în serviciu contra intereselor publice prev.de art.246 Cod penal.

Ca temei juridic al măsurii arestării preventive s-a reţinut art.148 lit.l rap.la art.143 Cod pr.penală, apreciindu-se că în cauză sunt probe şi indicii temeinice potrivit cărora inculpatul a săvârşit faptele prevăzute de legea penală pentru care pedeapsa închisorii este mai mare de 4 ani şi există probe certe că lăsarea sa în  libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Potrivit art.160/b Cod pr.penală, instanţa verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 zile legalitatea şi temeinicia arestării preventive.

Dacă instanţa constată că temeiurile care au determinat arestari preventivă au încetat sau că nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune prin încheiere revocarea arestării preventive şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul sunt cuprinse in timp între anii 1996-2002, perioadă în care acesta ocupa funcţia de primar al  mun. Satu Mare şi se referă atât la activitatea sa, a Consiliului Local, cât şi la unele direcţii din cadrul Consiliului Local.

Cum inculpatul nu mai îndeplineşte această funcţie  de peste 2 ani, lăsarea sa în libertate şi continuarea judecăţii în această stare nu prezintă pericol pentru ordinea publică, acesta fiind în momentul actual în imposibilitate de a mai comite astfel de infractiuni.

De asemenea, probatoriul testimonial administrat în cursul cercetări judecătoreşti nu mai relevă aspectele care au stat la baza inculpării recurentului şi ca atare, instanţa apreciază că temeiurile care au justificat luarea măsurii arestării preventive s-au schimbat, ceea ce impune conform art.139 al.1  rap.la art.136 lit.b şi c şi art.145 şi 145/1 Cod pr.penală, revocarea măsurii arestării preventive punerea în libertate a inculpatului şi înlocuirea acestei măsuri cu obligarea de a nu părăsi localitatea, precum şi cu aceea de a nu părăsi ţara.