Omor săvârşit asupra unei rude apropiate. Omisiunea retinerii dispozitiilor art.175 lit."c" cod penal

Decizie 222/A din 22.06.2004


Omor săvârşit asupra unei rude apropiate. Omisiunea retinerii  dispozitiilor art.175 lit."c" cod penal

Fapta inculpatului de a aplica in public, lovituri repetate victimei, cu care se afla in relaţii de rudenie, agresiune ce a dus la decesul acesteia, intruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art.174 al.1, 175 al.1 lit.c  şi  Cod penal şi nu doar a infractiunii prev. la lit.i din acest text de lege.

Secţia penală - decizia penală nr.222/A/22.06.2004

Prin sentinţa penală nr.84/2004 pronunţată de Tribunalul Alba la 7.04.2004 în dosar penal nr.846/2004, s-a hotărât condamnarea inculpatului T.A. la 20 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor calificat prev.de art.175 lit.i Cod penal rap.la art.174 Cod penal şi interzicerea drepturilor prev.art.64 lit. a,b Cod penal, pe o durată de 8 ani...:

S-a reţinut în esenţă că, în seara zilei de 4.11.2003, pe fondul unor relaţii tensionate generate de discuţiile purtate cu ocazia unei înmormântări, inculpatul a aplicat în faţa magazinului mixt din satul Vidolim, lovituri repetate victimei cu pumnii şi picioarele, suprimându-i viaţa.

S-a arătat că, între inculpat şi victimă existau relaţii de rudenie, fiind veri primari.

Împotriva sentinţei a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie, printre altele, sub aspectul încadrării juridice a faptei..

Apelul este fondat.

În mod greşit instanţa fondului, în speţă Tribunalul Alba, a apreciat că în categoria rudelor apropiate nu intră şi verii primari, rudenie colaterală vizată de disp.art.169 Cod penal.,.:

Copiii fraţilor şi surorilor sunt între ei veri primari, iar fratele sau sora sunt faţă de copiii celorlalţi fraţi sau surori unchi şi respectiv mătuşă.

Textul art.149 Cod penal nu se referă însă în mod expres nici la verii primari şi nici la unchi sau mătuşi. Totuşi, din folosirea expresiei fraţii şi surorile, copiii acestora, se poate trage concluzia că verii primari între ei, precum şi unchiul sau mătuşa faţă de copiii lor sunt rude apropiate.

Interpretând în felul acesta disp. Art. 149 Cod penal, în practica judiciară s-a decis că este calificat omorul săvârşit asupra unui văr primar.

În consecinţă, apelul a fost admis, iar la încadrarea juridică a faptei au fost reţinute şi disp. lit. c din art. 175 Cod penal.