Reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. a, b, c şi art. 76 lit. c C.p

Sentinţă penală 171 din 03.02.2009


 Prin  Sentinta Penala nr.171/03.02.2009  pronuntata de  Judecatoria  Ploiesti în dosar nr. 17604/281/2007  s-a hotarât urmatoarele: Condamna pe inculpatul  D. F., C.N.P..., fara antecedente penale, necasatorit, domiciliat în P.  dupa cum urmeaza:  pentru savârsirea infractiunii de furt prev. de art. 208 alin.1, 4 - 209 alin.1 lit.e C.p., cu aplic. art.74 lit. a, b, c si art. 76 lit. c C.p. fapta din data de  24.06.2005, la pedeapsa de 2(doi) ani  închisoare si pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art. 184 alin.1, 3 C.p. cu aplic. art.74 lit. a, b, c si art. 76 lit. e C.p. fapta din data de 24.06.2005, parte vatamata fiind M. C., la pedeapsa de  2 (doua) luni  închisoare.

În baza art. 33 lit. a si art. 34 lit.b C.p., contopeste pedepsele de mai sus, în final, inculpatul având de executat, pedeapsa cea mai grea, aceea de  2 (doi ani închisoare.

 Cu aplic. art. 71 si 64 lit. a si b C.p., cu exceptia dreptului de a alege în alegerile legislative, prev. de art. 64 al.1 lit. a C.p.

 În baza art.81 C.pen. suspenda conditionat executarea pedepsei pe o perioada 4 ani, termen de încercare stabilit potrivit art. 82 C.pen.

 În baza art. 71 al.5 C.p. suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de mai sus.

 În baza art.359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului asupra disp.art.83 si 84 C.pen. privind revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei alte infractiuni în termenul de încercare.

 În baza art. 14 si  art. 998 si urm. C.civ. respinge actiunea civila a partii vatamate M. C.,  domiciliat în  P. ca neîntemeiata.

Admite actiunile civile formulate de partea civila S. J. de U. P. si de partea civila S. de O. si T. A..

În baza art. 14 rap. la art. 346 alin. 1 C.p.p., art. 313 din Legea nr. 95/2006, art. 998, 999 C.civ., art. 41 din Legea nr. 136/1995, obliga inculpatul alaturi de asiguratorul S.C. A. R. - A. V. I. G. S.A., cu sediul în B. la plata sumei de 1.119,36 lei, la care se adauga dobânda legala calculata de la data de 01.07.2005 la data platii efective, catre S. J. U. P. si la plata sumei de 178,94 lei, la care se adauga dobânda legala calculata de la data de 21.07.2005 la data platii efective, catre S. O. T. A., sume ce reprezinta daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare efectuate pentru partea vatamata M.C..

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ploiesti nr. 4427/P/2005 din data de 28.11.2007 s-a dispus trimiterea în judecata în stare de libertate a inculpatului D. F. sub aspectul savârsirii infractiunii de furt prev. de art. 208 alin. 1, 4 - 209 alin. 1 lit. e C.p. si  a infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art. 184 alin. 1, 3 C.p. cu aplic. art. 33 lit. a C.p., fapte din data de 24.06.2005 .

În fapt, s-a retinut ca în data de 24.06.2005  inculpatul D. F., fara  drept a luat autoturismul marca  R. cu nr. de înmatriculare ......apartinând partii - vatamate M. C. si s-a deplasat cu acesta pe drumurile publice, în timp ce partea vatamata se afla pe capota autoturismului. Pierzând cpntrolul volanului a intrat cu autoturismul în zidul unui imobil, partea vatamata fiind proiectata în afara carosabilului si suferind leziuni ce au necesitat un

nr. de 40-50 zile de îgrijiri medicale.

Pe parcursul urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba: declaratii de inculpat, plângerile si declaratiile partii vatamate, procese-verbale de cercetare la fata locului, expertiza medico-legala, buletin de analiza toxicologica alcoolemie.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti, s-a procedat la audierea inculpatului si a partii vatamate,  a martorilor din acte, declaratiile acestora fiind atasate la dosar.

Inculpatului a solicitat în circumstantiere proba cu înscrisuti si un martor, sens în care a fost audiat martorul M. R. T..

Analizând ansamblul actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 24.06.2005  inculpatul D. F. s-a întâlnit  cu partea vatamata M. C. care se deplasa cu autoturismul marca R. cu nr. de înmatriculare ...si i-a solicitat acestuia sa-l duca cu autoturismul pâna în centrul orasului P. Împreuna cu numitul P. F., inculpatul D. F. s-a urcat în partea din spate a  autoturismului. Pe drum inculpatul si-a exprimat dorinta de a conduce autoturismul cu care se deplasa si i-a solicitat partii vatamate sa-l lase sa conduca  si pentru a-l convinge i-a comunicat ca a mai  condus autoturismul si în alte ocazii, fiindu-i încredintat de catre fratele patii vatamate. Fiind refuzat de catre partea vatamata, care i-a mai adus la cunostinta faptul ca autoturismul are unele defectiuni, când au stationat, pe str. M.,  inculpatul profitând de neatentia partii vatamate care coborâse din autoturism, s-a urcat la volanul autoturismului si a început sa se deplaseze cu acesta, în autoturism afându-se si numita C. A. M., desi partea vatamata i-a solicitat în mod expres sa coboare si  s-a urcat pe capota autoturismului încercând sa-l convinga sa opresca. Inculpatul a continuat deplasarea si pierzând controlul volanului a intrat cu autoturismul în bordura, partea vatamata fiind proiectata în zidul unui imobil.

Inculpatul a anuntat salvarea si a încercat sa-i acorde acestuia primul ajutor. În urma leziunilor suferite partea vatamata M. C. a fost internat în S. J. U. P.  si S. O. T. A. si a necesitat pentru vindecare un nr. de 40-50 de zile de îngrijiri medicale, conform raportului de expertiza medico-legala nr. 588 din data de 15.08.2005.

Situatia de fapt retinuta rezulta din coroborarea probatoriului administrat în cauza, dupa cum urmeaza:

Inculpatul D. F. B. a aratat  în ambele faze ale procesului penal ca si-a exprimat dorinta de a conduce autoturismul precum si faptul ca partea vatamata nu si-a dat acordul.

Încercarea inculpatului de a-si construi apararea  aratând ca partea vatamata nu  i-a spus în mod categoric ca nu îi încredinteaza autoturismul nu poate fi retinuta, având în vedere gestul la care a recurs partea vatamata pentru a-l împiedica sa se deplaseze. De asemenea  toti martorii audiati arata ca partea vatamata i-a comunicat de mai multe ori inculpatului faptul ca nu iî încredinteaza autoturismul.

Faptul ca si pentru inculpatul D. F. B. a fost categoric refuzul partii vatamate, acesta  întelegând  ca nu va avea acordul partii vatamate si autoturismul nu-i va fi încredintat se evidentiaza si în modalitatea în care acesta a înteles sa dispuna de autoturism si anume profitând de neatentia partii vatamate, concretizând astfel si scopul însusirii pe nedrept.

Deposedarea partii vatamate si sustragerea autoturismului a avut loc în momentul când inculpatul a pus în miscare autoturismul, iar partea vatamata a pierdut posibilitatea de a mai controla si a dispune de bunul sau, fapta prezentând pericolul social al infractiunii retinute.

Desi a încercat sa arate ca a intentionat doar sa mute autoturismul întrucât acesta încurca traficul în zona, acesta nu s-a rezumat numai la atât si a parcurs  o distanta de aproximativ 150 m, de unde se poate trage aceesi concluzie si anume ca acesta intentiona  sa  conduca autoturismul în alt scop.

De asemenea nici afirmatiile acestuia în care arata ca dorea sa vada cum functioneaza,

cum se conduce acel autoturism nu poate fi retinuta având în vedere faptul ca a aratat ca autoturismul iî mai fusese încredintat cu alte aocazii de catre fratele partii vatamate.

 Fata de aceste aspecte, este evident ca inculpatul a actionat cu intentia de a sustrage autoturismul  în scopul folosirii acestuia.

 Cu privire la savârsirea infratiunii de lovire, de asemenea încercarea inculpatului de a-si construi apararea pe starea tehnica a autoturismului si anume faptul ca a actionat frâna, însa acest mecanism nu a raspuns comenzii (în  procesul verbal de cercetare la fata locului se arata ca au fost evidentiate urme de frânare) nu poate fi retinuta. Partea vatamata a circulat cu autoturismul pe drumurile publice fara a crea probeme în trafic si i-a comunicat faptul ca autoturismul prezinta unele probleme.

Asa cum a declarat, inculpatul a condus autoturismul în alte ocazii iar în momentul când a deposedat partea vatamata de autoturism si-a asumat raspunderea pentru circulatia pe drumurile publice.

Declaratiile martorilor audiati  C. A. M. si P. F. I. se coroboreaza cu declaratiile partii vatamate M. C. si declaratiile inculpatului, indicând situatia de fapt retinuta mai sus.

În drept, fapta inculpatului D. F. B. care fara  drept a luat autoturismul marca  R. cu nr. de înmatriculare ...apartinând partii - vatamate M. C. si s-a deplasat cu acesta pe drumurile publice, în timp ce partea vatamata se afla pe capota autoturismului si care  pierzând controlul volanului a intrat cu autoturismul în zidul unui imobil, cauzând partii vatamate leziuni ce au necesitat un nr. de 40-50 zile de îgrijiri medicale,întruneste elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 208 alin.1, 4 - 209 alin.1 lit.e C.p. si prev. de art. 184 alin.1, 3 C.p, texte de lege în baza carora  instanta va dispune condamnarea inculpatului.

La individualizarea sanctiunii ce urmeaza a fi aplicata inculpatului, instanta va tine seama de criteriile generale prevazute de art. 72 C. penal si anume limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, gradul de pericol social al faptei savârsite, persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, este student în anul IV de studii la Facultatea de Drept si Administratie Publica  din cadrul Universitatii ....., are un loc de munca fiind angajat pe durata nedeterminata la SC W.-S. SRL, asa cum rezulta din  adeverinta nr. .../19.01.09 si nr. .../23.09.2008 .

Se va retine si faptul ca imediat dupa accidentarea partii vatamate, inculpatul  a anuntat salvarea si a încercat sa-i acorde acestuia primul ajutor, iar ulterior  s-a oferit sa ajute  material si financiar.

 Având în vedere aceste aspecte, instanta va retine în favoarea inculpatului disp.art. 74 lit. a, b, c si art. 76 lit. c C.p..Astfel se apreciaza ca o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt prev. de art. 208 alin.1, 4 - 209 alin.1 lit.e C.p., cu aplic. art.74 lit. a, b, c si art. 76 lit. c C.p  si savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art. 184 alin.1, 3 C.p. cu aplic. art.74 lit. a, b, c si art. 76 lit. e C.p. fapta din data de 24.06.2005, parte vatamata fiind M. C. este suficienta pentru realizarea constrângerii si reeducarii inculpatului.

Instanta constata si ca infractiunile au fost comise de acelasi inculpat mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, fiind întrunite conditiile legale de existenta ale concursului  de infractiuni, iar în baza art. 33 lit. a) C. penal si a art. 34 lit. b) C. penal, instanta va contopi pedeapsele aplicate pentru fiecare infractiune, urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare.

În privinta aplicării pedepsei accesorii, instanta va tine seama de principiile enuntate

de Curtea Europeană a Drepturilor Omului si tinând seama de împrejurarile cauzei si natura infractiunilor savârsite, instanta va face aplicarea art. 71, 64 lit. a), b) C. penal, cu exceptia dreptului de a alege.

Instanta apreciază totodata că scopul pedepsei poate fi atins si fără privarea de libertate, acordându-se o relevantă deosebită împrejurării că este vorba primul conflict cu legea penala,  ca a dovedit o comportare buna în societate anterior comiterii faptelor si dupa comiterea acesteia.

Constatând îndeplinite conditiile prevăzute la art. 81 C. penal, instanta, în baza aceluiasi text de lege, urmează a suspenda conditionat executarea pedepsei rezultante, pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, calculat conform art. 82 C. penal.

În conformitate cu art. 71 alin. 4 C.pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare, iar în temeiul  art. 359 C. proc. penala atrage atentia inculpatului asupra dispozitiei art. 83 C. penal, privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei în cazul savârsirii unei noi infractiuni în cursul termenului de încercare.

Sub aspectul laturii civile, partea vatamata M. C. s-a constituit parte civila cu suma de 10.000 de dolari, din care suma de 5.000 dolari reprezentând daune materiale si 5000 de euro reprezentând daune morale, aratând ca nu poate preciza cum le va dovedi, însa va prezenta personal un martor la termenul din data de 28.10.2008, însa ulterior acesta nu s-a mai prezentat în intanta pentru  dovedirea pretentiilor civile.

Existenta prejudiciului trebuie dovedita de cel care pretinde angajarea raspunderii civile delictuale si trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa fie cert si sa nu fi fost reparat.  Fata de aceste aspecte, urmeaza a respinge actiunea civila a partii vatamate M. C. ca neîntemeiata.

Partea vatamata a fost internata în perioada 26.05.2005-01.07.2005 la S. J. U. P., iar acesta untate spitalicesca s-a constituit parte civila cu suma de 1.119,36 lei, la care se va adauga dobânda legala, iar în perioada 18.07.2005-21.07.2005 la S. O. T. A., unitate spitalicesca care s-a constituit parte civila cu suma de 178,94 la care se va adauga dobânda legala.

Vazând si disp. art. 313 din Legea nr. 95/2006, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. 72/2006, conform carora persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale, reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata, instanta urmeaza sa oblige inculpatul alaturi de asiguratorul S.C. A. R. - A. V. I. G., la plata sumei de  1.119,36 lei, la care se adauga dobânda legala calculata de la data de 01.07.2005 la data platii efective, catre S. J. de U. P. si la plata sumei de 178,94 lei, la care se adauga dobânda legala calculata de la data de 21.07.2005 la data platii efective, catre S. O. T. A., sume ce reprezinta daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare efectuate pentru partea vatamata M. C..

În baza art 191 C.p.p. obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat.