Drept penal. Partea generală. Aplicarea greşită a pedepselor complementare şi a pedepselor accesorii prevăzute de art. 66 C.pen. şi art. 65 C.pen., în caz de pluralitate de infracţiuni

Hotărâre 73 din 05.02.2015


Instanţa de fond a condamnat inculpatul pentru fiecare infracţiune de tâlhărie, la pedeapsa închisorii – infracţiuni prevăzute de art.233 Cod penal, însă a omis aplicarea (pe lângă pedeapsa închisorii - a pedepsei interzicerii unor drepturi (după cum impune textul de lege).

Din acest considerent, se impune reformarea sentinţei penale apelate, prin aplicarea pentru fiecare infracţiune de tâlhărie la care a fost condamnat inculpatul – a pedepsei interzicerii unor drepturi (pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie).

Este nelegal faptul că instanţa de fond a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor doar alături de pedeapsa rezultantă a închisorii, întrucât în cazul descontopirii pedepselor pentru rezolvarea unei situaţii juridice a inculpatului nu s-ar putea determina pentru care dintre infracţiuni s-a aplicat obligarea şi pedepsei interzicerii drepturilor şi întrucât dispoziţiile art.233 Cod penal impun obligativitatea aplicării şi a pedepsei complementare şi accesorii a interzicerii drepturilor şi menţionarea duratei pentru care s-a aplicat pedeapsa complementară.