Aplicarea disp. Art.21 lit. g din legea nr. 26-1990 în cazul infracţiunilor .

Decizie 228/A din 09.08.2005


6. Aplicarea disp. Art.21 lit. G  din  legea nr. 26/1990 în cazul infracţiunilor săvârşite de comercianţi. Obligativitate.

Conform art. 21 lit.g din Legea nr. 26/1990în registrul comerţului se vor înregistra menţiuni  referitoare la hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita  activitate proprie.

Stabilind vinovăţia inculpatului, administrator la o societate comercială sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în convenţie şi emitere de CEC – uri fără acoperire , instanţa se impunea să facă aplicaţiunea art.21 lit.g din Legea nr. 26/1990.

Secţia penală – Decizia penală nr. 228/A/9 august 2005 a Curţii de Apel Alba Iulia

Prin sentinţa penală nr.98/2005, Tribunalul Alba a condamnat pe inculpatul CPM la 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.215 al.1, 2, 3, 4, 5, cod penal cu aplicarea art.41 al.2 cod penal , art.74, 76 cod penal .

S-a reţinut în esenţă că inculpatul, în calitatea de administrator la două societăţi comerciale ce aveau ca obiect de activitate importul de produse petroliere în scop de revânzare, a folosit ca instrumente de plată CEC-uri ce nu dispuneau de provizionul necesar, creând  un prejudiciu  de 15.731.257.186 lei .

Împotriva hotărârii a declarat apel Parchetul  de pe lângă Tribunalul Alba  şi inculpatul, printre altele, sub aspectul omisiunii instanţei de a face aplicaţiunea art.21 lit. g din Legea nr. 26/1990.

Apelul este fondat sub acest aspect.

Conform art.21 lit. g din Legea ne. 26/1990, în registrul comerţului de vor înregistra menţiuni  referitoare la hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita această profesie.

Instanţa fondului a omis să facă aceste menţiuni privind aplicaţiunea art.21 lit. g din Legea nr.26-1990, aspect ce impune desfiinţarea hotărârii atacate în ce priveşte comunicarea hotărârii de condamnare în vederea înscrierii ei în registrul comerţului.