Plângere împotriva unei hotărâri emise de Comisia Judeţeană de Aplicare a Legii Fondului Funciar . Acţiune ulterioară de precizare şi completare a cererii iniţiale, prin care se solicită nulitatea titlurilor de proprietate emise persoanelor pentru te...

Decizie 1239/R din 17.10.2008


Ş.C. a formulat plângere împotriva unei hotărâri a Comisiei Judeţene de Aplicare a Legii Fondului Funciar Gorj pentru nereconstituirea în natură a întregii suprafeţe de teren ce a aparţinut autoarei sale, ci prin echivalent sau despăgubire.

Prin hotărârea comisiei judeţene, plângerea împotriva nereconstituirii a fost respinsă, cu motivarea că suprafeţele respective sunt deţinute de alţi cetăţeni ce deţin titluri de proprietate eliberate prin constituire, întrucât au amplasate gospodăriile pe aceste terenuri.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Tg. Jiu, dar prin Încheierea nr.994/05.02.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus strămutarea cauzei la Judecătoria Rm. Vâlcea.

Ulterior, petenta şi-a completat plângerea, solicitând constatarea nulităţii titlurilor de proprietate eliberate persoanelor fizice, pentru suprafeţele de teren ce au aparţinut iniţial autoarei petentei.

Prin Sentinţa civilă nr. 4246/2007, a Judecătoriei Rm. Vâlcea, a fost respinsă acţiunea, reţinându-se că nu există motive de nulitate a titlurilor de proprietate, pentru că au fost eliberate cu respectarea art.23 şi art.8 alin.2 din Decretul –lege nr.42/1990, persoanele respective având amplasate gospodăriile pe aceste suprafeţe.

Prin Decizia civilă nr.1239/R/17 octombrie 2008, a Tribunalului Vâlcea, a fost admis recursul declarat de petenta –reclamantă, a fost casată sentinţa şi cauza a fost trimisă spre rejudecare.

La pronunţarea deciziei, instanţa de recurs a avut în vedere că prima instanţă nu a analizat şi nu s-a pronunţat asupra plângerii iniţiale formulate, ci doar asupra cererii completatoare.

Deasemenea, instanţa de recurs a constatat că se impune completarea expertizei pentru a se determina cu exactitate suprafaţa de teren deţinută efectiv de fiecare dintre pârâţi, dacă aceasta este strict aferentă gospodăriri sau excede acesteia şi dacă este conformă cu titlul de proprietate deţinut de fiecare posesor.