Obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii.

Decizie 88/2005 din 20.04.2005


Obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii.

Dispoziţiile art. 94 din Codul familiei prevăd că întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

În situaţia în care părintele, deşi apt de muncă, nu poate plăti pensia de întreţinere, din cauze justificate, instanţa nu-l poate obliga la plată deoarece nu va fi în măsură să-şi execute obligaţia.

Prin sentinţa civilă nr. 361/10.02.2005 Judecătoria Vaslui (Popa Marilena) a admis acţiunea reclamantului, a desfăcut căsătoria părţilor din culpă comună şi soluţionând şi cererile accesorii a obligat reclamantul la plata pensiei de întreţinere pentru copiii rezultaţi din căsătorie.

Prin decizia civilă nr. 88 din 20.04.2005, Tribunalul Vaslui a admis apelul declarat de reclamant şi a schimbat în parte hotărârea pronunţată de instanţa de fond numai în ce priveşte obligarea reclamantului la plata pensiei de întreţinere.

S-a constatat din probele dosarului că reclamantul apelant execută o pedeapsă privativă de libertate, situaţie în care este în imposibilitatea de a achita pensia lunară de întreţinere.

Reclamantul apelant nu poate fi obligat la plata pensiei de întreţinere pentru perioada cât este arestat, hotărârea pronunţată neputând fi pusă în executare.