Pensie întreţinere.

Sentinţă civilă 105 din 28.01.2009


Prin acţiunea civilă introdusă la această Judecătorie la data de 22.12.2008 reclamanta B.I. a chemat în judecată pe pârâtul B.A., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună:

- obligarea pârâtului să plătească pe seama minorului B.Sz., născut la data de 15.09.1997 pensie de întreţinere  majorată în sumă de 200 lei lunar.

În motivele acţiunii sale reclamanta arată că pensia de întreţinere la care a fost obligat pârâtul nu mai corespunde nevoilor minorului şi nu este în concordanţă nici cu posibilităţile pârâtului.

Pârâtul prezent în faţa instanţei arată că este de acord să plătească pe seama minorului pensiei de întreţinere majorată în sumă de 100 lei lunar.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.864 din 12 iunie 2003 pronunţată de Judecătoria O.S. pârâtul a fost obligat să contribuie la întreţinerea minorului cu suma de 625.000 ROL lunar pensie de întreţinere.

La data stabilirii pensiei de întreţinere sus menţionate s-a ţinut cont de nevoile minorului cât şi de posibilităţile pârâtului conform venitului realizat.

Din probatoriul administrat, rezultă că de la data stabilirii pensiei au crescut nevoile minorului determinate de vârsta acestuia, cât şi de nivelul preţurilor actuale, dar şi posibilităţile pârâtului.

Pârâtul nu este încadrat în muncă, însă este apt de muncă, având posibilitatea să realizeze venituri din muncă cel puţin la nivelul salariului minim pe economie.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se va lua în considerare că pârâtul nu are alţi copii minori în întreţinere.

Faţă de cele de mai sus instanţa în baza art.94 Codul familiei va admite acţiunea reclamantei şi în consecinţă:

Va obliga pârâtul să contribuie la întreţinerea B.Sz., născut la data de 15 septembrie 1997 cu suma de 150 lei lunar pensie de întreţinere majorată începând cu data introducerii acţiunii până la majoratul copilului.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.