Contestatie in anulare - proces funciar

Hotărâre 2508 din 14.01.2009


Dosar nr. 2508/88/2008

DECIZIA CIVILA NR. 23

Sedinta publica din data de 14 Ianuarie 2009

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 2508/88/2008, Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor - Tulcea a formulat contestatie în anulare împotriva Deciziei civile nr. 646 din 24 septembrie 2008 a Tribunalului Tulcea, pronuntata în dosarul nr. 967/179/2007, în contradictoriu cu ....

In drept, contestatia a fost întemeiata pe dispozitiile art. 318 Cod proc. civila.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca, prin decizia contestata, s-a respins recursul ca tardiv, desi cesta a fost declarat în termen înca din data de 25 aprilie 2008, conform borderoului depus în dovedire.

S-a sustinut ca, asa cum s-a constatat ulterior, Oficiul Postal 1 - Tulcea a expediat plicul abia la 7 mai 2008, situatie ce a determinat respingerea ca tardiva a recursului.

S-a solicitat admiterea contestatiei, anularea deciziei civile nr. 646/24 septembrie 2008, si rejudecarea recursului pe fond.

In sustinerea contestatiei s-a depus la dosar borderou, corespondenta din 25 aprilie 2008, adresa Oficiului Postal Tulcea 1 cu nr. 1340/1 octombrie 2008.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin Decizia civila nr. 646 din 24 septembrie 2008 a Tribunalului Tulcea s-a respins recursul declarat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra pamântului împotriva Sentintei civile nr. 129 din 13 martie 2008 a Judecatoriei Babadag - Judet Tulcea, ca tardiv formulat.

S-a retinut în considerentele deciziei civile nr. 646 din 24 septembrie 2008 ca hotarârea instantei de fond, respectiv Sentinta civila nr. 129 din 13 martie 2008 a fost comunicata la data de 16 aprilie 2008, iar recursul a fost declarat la data de 7 mai 2008, desi ultima zi pentru declararea recursului era 5 mai 2008.

Din înscrisurile depuse de recurenta la dosar, respectiv borderoul de expediere a corespondentei si adresa Oficiului Postal nr. 1 - Tulcea cu nr. 1340 din 1 octombrie 2008, rezulta ca data predarii la posta a corespondentei pentru Judecatoria Babadag (înscrisul cu nr. 1561) care constituia recursul declarat de catre Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra pamântului este data de 25 aprilie 2008, ora 16.

Intrucât aceasta este data predarii la posta a recursului, instanta de recurs a apreciat eronat ca data declararii recursului este data stampilei postei aplicate pe plic, astfel ca în conformitate cu dispozitiile art. 318 Cod proc. civ., contestatia este întemeiata.

In consecinta, se va anula decizia nr. 646/24 septembrie 2008 a Tribunalului Tulcea si se va fixa termen pentru solutionarea recursului pe fond, la 11 februarie 2009.

Domenii speta