Legea nr.19/2000

Sentinţă civilă 1810 din 10.11.2008


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr…./86/2008 din data de 17.07.2008, reclamantul M.M. a chemat în judecata pârâta Casa Judeteana de Pensii S. si M. I. R. A. prin Inspectoratul de Politie Judetean S., prin reprezentantii legali, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta, prim pârâta  sa fie obligata la recalcularea pensiei în sistemul public de pensii pentru perioada 1.07.1963 – 13.12.1963 si 1.02.1981 – 2.11.1999, exceptând perioada cât a fost militar, iar secund pârâtul la emiterea deciziei de pensie militara de stat pentru perioada 12.12.1963 – 31.01.1981, precum si obligarea pârâtelor în solidar la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, reclamantul arata ca, urmare a aparitiei Legii nr.90/2007 privind pensiile militarilor, s-a adresat cu o cerere I.P.J. S. pentru a-i deschide si a-i calcula drepturile la pensia militara de stat.

Prin adresa nr.R/3575/9.06.2008 i s-a comunicat ca pentru a beneficia de pensie militara de stat trebuie sa faca dovada ca perioada cât a fost militar nu a fost luata în calcul la stabilirea pensiei în sistemul public sau ca i s-a emis o noua decizie de pensionare din sistemul public, fara perioada cât a fost militar.

Ca s-a adresat Casei Judetene de Pensii S. cu o cerere prin care solicita sa-i recalculeze pensia din sistemul public fara luarea în considerare a perioadei cât a fost militar si sa emisa în acest sens o noua decizie de pensionare.

Pârâta i-a comunicat însa ca potrivit art.160 din Legea nr.19/2000, vechimea în munca, inclusiv perioada cât a fost militar a constituit stagiu de cotizare în sistemul public de pensii deci nu mai poate beneficia de pensie militara si, în consecinta ramâne cu drepturile acordate în sistemul public de pensii.

Ca solutia pârâtei este nelegala în conditiile în care a fost pensionat din sistemul public iar ulterior au aparut legi speciale mai favorabile era normal ca el sa poata opta pentru o lege sau alta.

În dovedirea actiunii reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri.

Prin întâmpinarea depusa la fila 35 dosar, pârâta Casa Judeteana de Pensii S. a solicitat respingerea actiunii reclamantului ca nefondata.

În motivare arata pârâta ca fata de data la care reclamantul a fost înscris la pensie – 6.10.1999, acesta nu poate beneficia de pensie din sistemul militar si în consecinta, acesta a ramas cu drepturile de pensie acordate în mod corect si legal, în sistemul public de pensii.

Ca, prevederile Legii nr.164/2001, nu pot fi aplicate retroactiv prin înlaturarea perioadelor lucrate în sistemul militar si valorificate la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public asa cum solicita reclamantul.

Pârâtul, Inspectoratul de Politie Judetean S. a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant al M.I.R.A., întrucât nu a primit împuternicire sa reprezinte ministerul, în dosarul de fata.

Examinând exceptia în conditiile dispozitiilor art-137 cod procedura civila, tribunalul a retinut urmatoarele:

Reclamantul a înteles sa cheme în judecata în calitate de pârât „M.I. R.A. prin Inspectoratul de Politie Judetean S.

Consilierul juridic al Inspectoratului de Politie Judetean S. a invocat faptul ca nu are împuternicire de la pârât sa-l reprezinte în cauza de fata.

Într-adevar, la dosar nu exista nici un înscris din partea pârâtului M. I. R.A. din care sa rezulta ca deleaga Inspectoratul de Politie Judetean S. sa-i reprezinte interesele în cauza de fata.

Nejustificarea calitatii de reprezentant a condus la solutia admiterii exceptiei si respingerea actiunii formulate în contradictoriu cu pârâtul M. I. R. A. – prin Inspectoratul de Politie Judetean S., ca atare.

Pe fondul cauzei, instanta a retinut urmatoarele:

Conform deciziei nr.200.882 din 6.10.1999, reclamantul a fost înscris la pensie în temeiul Legii nr.3/1977, stabilindu-i-se o vechime în munca de 40 de ani, 4 luni si o zi, din care 2 ani si 5 luni în grupa I-a de munca si 12 ani si o luna, în grupa a II-a de munca.

Ulterior, la data de 21.10.2005, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei prin valorificarea unui numar de 3 adeverinte. Astfel, la data de 30.01.2006, a fost emisa decizia nr.200.882 prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,90487 pc, punctaj determinat conform prevederilor art.77 din legea nr.19/2000. Vechimea în munca rezultata a fost de 45 de ani si 6 luni din care, în grupa I-a de munca 2 ani si 5 luni; în grupa a II-a de munca 12 ani si 24 de zile iar în conditii normale – 25 de ani, 4 luni si 18 zile.

La data de 9.05.2008, cu cererea înregistrata sub nr.56930, reclamantul a solicitat pârâtei, Casa Judeteana de Pensii S., recalcularea pensiei pentru perioada cât a lucrat ca civil întrucât, spune el, a lucrat 15,6 ani în Ministerul de Interne si doreste si pensie militara.

Pârâta i-a respins cererea pe motiv ca reclamantul a fost înscris la pensie în temeiul legii nr.3/1977 iar potrivit prevederilor art.160 din Legea nr.19/2000, vechimea în munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pâna la intrarea în vigoare a acestei legi constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

În mod similar, potrivit prevederilor art.77 din Legea nr.164/2001, constituie vechime în serviciu sau munca pentru stabilirea pensiei militare de stat si perioadele recunoscute în conditiile legii pâna la 1.04.2001.

Ca, potrivit notei comune încheiata între Ministerul Muncii, Casa Nationala de Pensii si Ministerul de Interne pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii, drepturile cuvenite sau aflate în plata pâna la data de 1.04.2001, se platesc în continuare de catre sistemul în care s-a depus cererea de pensionare anterior datei de 1.04.2001 asa încât prevederile acestei legi nu pot fi aplicate retroactiv asa cum solicita reclamantul.

Potrivit art.194 din legea nr.19/2000 între sistemul public de pensii si celelalte sisteme proprii se recunosc stagiile de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie.

Transferul unei pensii dintr-un sistem în altul nu este posibil decât în conditiile în care sunt îndeplinite conditiile de fond pentru adoptarea unei astfel de masuri si persoana în cauza opteaza pentru una din categoriile de pensie.

Reclamantul are dreptul asadar sa opteze pentru una din categoriile de pensii, respectiv pensia militara de stat sau pensia din sistemul public de pensii nicidecum nu poate cumula drepturile de pensie provenite din cele doua sisteme.

Or, prin cererea adresata pârâtei, reclamantul urmareste tocmai acest lucru, respectiv sa-i recalculeze drepturile de pensie în sistem public fara luarea în calcul a perioadei cât a fost militar si sa emita o noua decizie de pensionare urmând ca perioada în discutie sa fie valorificata la acordarea pensiei militare.

Pretentia reclamantului vine astfel în contradictie cu prevederile Legii nr.19/2000 si legii nr.164/2001 trecând peste „nota comuna” invocata de pârâta care nu are putere de lege, astfel încât cererea sa a fost respinsa ca nefondata.