Aplicaţiunea art.37 lit.b C.pen. în cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.126 alin.1 lit.b (prescripţia executării pedepsei) şi art.136 alin. 1 rap.la art.135 alin. 1 lit.a Cod penal (reabilitarea judecătorească)

Decizie 49 din 28.01.2009


 Aplicaţiunea art.37 lit.b C.pen. în cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.126 alin.1 lit.b (prescripţia executării pedepsei) şi art.136 alin. 1 rap.la art.135 alin. 1 lit.a Cod penal (reabilitarea judecătorească).

 

 

 Prin sentinţa penală nr. 4256/318/2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.11650/318/2008, în  baza  art.  11  pct.2  lit.  a  rap. la  art. 10  lit. b1 c.p.p.  coroborat cu  disp.  art.  181 c. pen,  a fost achitat inculpatul  D. C. pentru infracţiunea  prev.  de  art.  180  alin. 2  C.pen..

În baza art.181 alin. 3 C.pen. şi art. 91 lit. c C.pen., a fost aplicată inculpatului  sancţiunea  cu  caracter  administrativ  a  amenzii în  cuantum  de  1000 lei.

 Împotriva sentinţei penale a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate cu motivarea că instanţa de fond în mod greşit a apreciat gradul de pericol social al faptei comise de inculpat şi că în mod greşit instanţa de judecată nu a făcut aplicaţiunea art. 37 lit. b C.pen. fapta fiind săvârşită în regim de recidivă postexecutorie.

 Prin decizia penală nr.49 din 28.01.2009, Tribunalul Gorj a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu  împotriva sentinţei penale nr.4256/318/2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.11650/318/2008, a casat sentinţa şi rejudecând, în baza art.334 C.pr.pen. a schimbat încadrarea juridică a faptei comise de inculpatul D. C. din disp.art.180 alin. 2 în  dis part.180 alin. 2 cu aplic. art.37 lit.b C.pen. şi în baza art 180 alin. 2 cu aplic. art.37 lit.b C.pen. a condamnat inculpatul la 1200 lei amendă penală.

S-au pus în vedere dispoziţiile art.631 C.pen. şi art.425 C.pr.pen. şi s-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei penale.

 Pentru a pronunţa această decizie tribunalul analizând actele şi lucrările dosarului a constatat şi reţinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu nr.2087/P/2008 din 29.08.2008, a fost trimis în judecată inculpatul D.C., pentru infr.prev.de art.180 alin.2 C.pen., faptă ce a fost săvârşită în ziua de 03.04.2008, când inculpatul s-a deplasat la grădiniţa „Vultur” din comuna Fărcăşeşti unde partea vătămată îşi desfăşura activitatea, iar după o discuţie în contradictoriu cu aceasta a lovit-o, provocându-i leziuni, pentru care s-au acordat  un număr de 4-5 zile de îngrijiri medicale.

 Procurorul de caz şi instanţa de judecată nu au făcut o încadrare juridică corectă a faptei săvârşite de inculpat, nefăcând aplicaţiunea art.37 lit.b C.pen.

 Din cazierul acestuia a rezultat că fusese condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208-209 lit. g C.pen. prin sentinţa penală nr. 1881 din 14.04.1997 pronunţată de Judecătoria Tg Jiu rămasă definitivă prin decizia penală nr. 418 din 24.04.1998 a Curţii de Apel Craiova prin care s-a respins ca tardiv recursul.

 În conformitate cu dispoziţiile art.126 alin. 1 lit.b C.pen, termenul de prescripţie al executării pedepsei pentru persoana fizică este de 5 ani plus durata pedepsei ce urmează a fi executată dar nu mai mult de 15 ani în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea.

 De altfel, prin sentinţa penală nr. 2194 din 03.05.2004 a Judecătoriei Tg-Jiu s-a constatat prescrisă executarea.

 Potrivit dispoziţiilor art. 136 C.pen. raportat la art. 135 C.pen. condamnatul poate fi reabilitat la cerere de instanţa judecătorească în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei, în speţa de faţă, deci, după trecerea unui termen de 4 ani şi 9 luni de la data când a luat sfârşit executarea sau de la data când aceasta s-a prescris respectiv de la data de 03.05.2004.

 În această situaţie termenul la care puteau fi îndeplinite condiţiile reabilitării judecătoreşti este 03.02.2009.

 Cum fapta a fost săvârşită de către inculpat la data de 03.04.2008, iar termenul reabilitării era 03.02.2009 tribunalul constată că aceasta a fost săvârşită în condiţiile unei recidive postexecutorie în condiţiile art. 37 lit. b C.pen., situaţie de care instanţa de fond nu a ţinut cont.

 Având în vedere aceste considerente, tribunalul în baza art..334 C.pr.pen. a schimbat încadrarea juridică a faptei comise de inculpatul Duţescu Cristian din disp.art.180 alin. 2 în  dis part.180 alin. 2 cu aplic. art.37 lit.b C.pen. şi l-a condamnat pe acesta în baza acestui temei de drept.

 

 

 

JUDECĂTOR,

MIHAIL PISTOL

1