Plangere contraventionala

Decizie 32 din 26.01.2010


PLANGERE CONTRAVENTIONALA

Nesemnarea procesului verbal de contraventie de catre un martor in cazul refuzului contravenientului. Consecinte

Prin sentinta civila nr. ……2009 , Judecatoria Zalau admite  plângerea formulata de petentul  P I  în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL  DE POLITIE JUDETEAN SALAJ si anuleaza procesul-verbal seria CC nr….. încheiat la data de ….2009 de catre intimat, si anuleaza pe cale de consecinta sanctiunile aplicate.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele :

Prin procesul-verbal seria CC , nr……  încheiat la data de …..2009 de intimatul IPJ Salaj petentul a fost sanctionat întrucât, a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare SJ-…. pe b-dul M. Viteazul din Zalau, în zona OMV a trecut pe culoarea rosie a semaforului electric în functiune.

In sustinerea celor mentionate in procesul-verbal de contraventie, intimatul a depus  actele care au stat la baza întocmirii procesului-verbal . Instanta constata ca în raportul agentului constatator din data de ....2009 se mentioneaza ca “din cauza aglomeratiei ... nu am reusit sa-l filmez”.

În aceasta situatie, existând dubiu în ceea ce priveste savârsirea contraventiei, instanta, tinând cont si de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului,  în lipsa unor elemente de natura sa probeze situatia de fapt retinuta, petentul beneficiaza de prezumtia de nevinovatei, in dubio pro reo plângerea va fi admisa, iar procesul verbal anulat, atâta timp cat intimatul nu a facut dovada fara dubiu a celor consemnate in procesul-verbal  ( vezi cauza Anghel împotriva României)

Împotriva sentintei astfel motivata a declarat  în termen Inspectoratul de Politie Judetean Salaj  , solicitând  casarea sentintei.

În motivarea recursului se arata ca  solutia instantei de fond este gresita , pentru  ca procesul verbal  de contraventie se bucura în continuare  de o prezumtie de legalitate, pâna la proba contrarie , politistul fiind învestit  cu exercitiul  autoritatii publice, iar faptele au fost constatate cu propriile simturi, neavând nevoie de a fi confirmate  de un martor.

Prin întâmpinarea depusa  la dosar , intimatul a solicitat  respingerea recursului  fiind netemeinic si nelegal  si mentinerea în totalitate a dispozitiilor sentintei  civile.

Asupra recursului de fata tribunalul  retine urmatoarele :

Procesul verbal încheiat în data de  ….2009 (f.3 dosar fond) nu a fost semnat  nici de intimat , nici de un martor asistent. Agentul constatator nu a precizat motivele care au condus la încheierea  procesului verbal în acest mod.

Astfel, nu au fost respectate prevederile art.19  din O.G. nr.2/2001 care prevad ca procesul verbal se semneaza de agentul constatator si de contravenient, iar în cazul refuzului acestuia , cum s-a întâmplat în speta de fata  constatarile agentului constatator trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor.

Or , recurenta nu a respectat aceste  dispozitii legale ,motivele nesemnarii procesului verbal de cel putin un martor  nu rezulta  nici din recursul formulat.

Faptul ca din cauza aglomeratiei nu a fost posibila filmarea  circulatiei la culoarea rosie  a semaforului , nu justifica nesemnarea  procesului – verbal de un martor, pentru ca  se putea realiza ulterior comiterii faptei invocate.

În aceasta situatie  exista îndoieli  în privinta savârsirii  contraventiei de catre petent, ceea ce profita acestuia.

Rezulta ca instanta de fond a stabilit corect starea de fapt  si a aplicat corespunzator legea, motiv pentru care , în baza art.312 alin.1  din Codul de procedura civila  urmeaza a se respinge ca nefondat recursul declarat de IPJ Salaj.