Majorare pensie de intretinere

Decizie 23 din 26.01.2010


MAJORARE PENSIE DE INTRETINERE

Stabilirea cuantumului pensiei de intretinere majorate in raport cu veniturile parintilor si numarul si nevoile minorilor. Efecte

Prin sentinta civila nr. ….. 2009 Judecatoria Simleu Silvaniei admite actiunea reclamantei minore MGS nascuta la data …., asistata de mama sa A M-M, împotriva pârâtului M G, si în consecinta obliga pe pârât sa plateasca în favoarea minorei pensie de întretinere majorata de la suma de … lei lei lunar  la suma de …. lei lunar începând cu data de ….2009 pâna la majoratul minorei.

Sentinta civila …./2004 a Judecatoriei Simleu Silvaniei ramâne fara aplicabilitate în privinta pensiei de întretinere.

Cu executie de drept pentru pensia de întretinere.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre prima instanta a retinut urmatoarele:

 Prin Sentinta civila nr…../2004 a Judecatoriei Simleu Silvaniei, pârâtul MG a fost obligat sa plateasca în favoarea minorei M G-S nascuta la data de ….1993  suma de …. ROL lunar, reprezentând pensie de întretinere, tinându-se cont de veniturile realizate de pârât la acea data.

Din adeverinta eliberata de SC …. SRL Simleu Silvaniei rezulta ca pârâtul în ultimele 6 luni a realizat un venit mediu net de …. lei Împotriva sentintei civile astfel motivata a declarat recurs  în termen pârâtul M G, solicitând  modificarea acesteia , în sensul respingerii  ca neîntemeiata a  cererii.

În motivarea recursului se arata  ca, recurenta  mai are un minor în întretinere , astfel ca cererea de majorare a  pensiei de întretinere este nejusitificata .

Intimata , prin întâmpinarea  depusa la dosar a solicitat respingerea recursului.

În motivarea acestui punct de vedere se arata ca intimata este leva în clasa a X- a si are cheltuieli  si cu naveta . Se arata ca recurentul de mlte ori nu a achitat la timp pensia alimentara.

Asupra recursului de fata, tribunalul retine urmatoarele :

Conform prevederilor art.94  alin.3  din Codul familiei  când întretinerea  este datorata de parinte,  ea se stabileste pâna la o patrime din câstigul sau  de munca , pentru un copil  si o  treime pentru doi copii.

În speta,  recurentul mai are în întretinere un copil , pe M D – G  nascut la  ….2007 , conform certificatului de nastere de la f.4.

Astfel, recurentul datoreaza pâna la o treime  din câstigul sau  pentru cei doi copii.

Asa cum a retinut si prima instanta , recurentul realizeaza  un venit lunar de …. lei , conform adeverintei de la fila 8 din dosar fond.

O treime din aceasta suma este de … lei .

Instanta are în vedere vârsta celor doi copii , respectiv  vârsta de 17 ani a intimatei care este eleva în clasa a X-a  la liceu (f.5. dosar fond ),  si vârsta minorului din casatoria actuala a intimatului , de 3 ani, urmeaza a  se stabili o pensie alimentarp  în favoarea recurentei de …. lei lunar , începând cu  data de …..2009 , data introducerii actiunii.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 alin 3 si art. 304 a, pct. 3  din Cod pr. civila , urmeaza a se admite recursul declarat de pârâtul M G contra …..2009 a Judecatoriei  Simleu Silvaniei, a se  modifica hotarârea atacata si rejudecând a se admite actiunea reclamanta M G S asistata de mama sa AMM si  va  obliga pârâtul sa plateasca pensie de întretinere în val. de …. lei lunar începând cu …..2009 pâna la majoratul minorei. Se vor pastra restul dispozitiilor sentintei.