Infracţiuni silvice. Achitare. Sesizarea organului competent condorm disp. art. 12 Cod procedură penală

Decizie 293 din 18.10.2007


Infracţiuni silvice. Achitare. Sesizarea organului competent condorm disp. art. 12 Cod procedură penală

Prin sentinţa penală nr.539 din 27 martie 2007, Judecătoria Vaslui a dispus achitarea inculpaţilor M.C. şi B.M. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 32 alin.1,2,4 din OG 96/1998 modificată prin Legea 183/2005 şi prev. de art. 98 alin.1,2,4  din legea 26/1996 cu aplicarea disp. art. 33 lit.a şi art. 13 Cod penal, în temeiul disp. art. 11 pct.2 lit.a şi art. 10 lit.b Cod procedură penală.

Prin decizia penală nr.293/A din 18 octombrie 2007 s-a desfiinţat în parte această sentinţă  şi, în rejudecare, s-a sesizat  Direcţia Silvică Vaslui ca fiind organul competent  pentru aplicarea  altor măsuri decât cele prev. de legea penală, conform disp. art. 12 Cod procedură penală.