Sentinţă civilă

Sentinţă civilă 4934 din 04.11.2010


Dosar nr.378/94/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

Sentinta civila nr.4934

Sedinta publica din  4.11.2010

Instanta constituita din:

Presedinte  : Cojocaru Adrian

Grefier  : Dinca Florica

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul DS cu pârâta IIM, având ca obiect reducere pensie de întretinere.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul personal , lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:

Instanta califica cererea reclamantului  ca  fiind  reducere pensie de întretinere.

Reclamantul având cuvântul arata ca mai are trei copii minori în întretinere, nu are serviciu , are  doar un ajutor social de 480 lei.

Instanta fata de actele si lucrarile dosarului, constata cauza în stare de judecata si retine dosarul în pronuntare.

I N S T A N T A

Prin cererea  înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.378/94/2010, reclamantul  DS a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta  IIM,  sa se dispuna reducerea pensiei de întretinere  a minorului DRC .

Prin decizia civila nr.1451 R din 17.06.2010, pronuntata în dosarul  civil nr. 378/94/2010, Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a Civila,  a admis recursul reclamantului DS  si a casat  sentinta recurata pe motiv ca instanta de fond nu s-a pronuntat  asupra obiectului cererii deduse  judecatii , respectiv acela de  reducere a cuantumului pensiei de întretinere , astfel cum reclamantul a investit instanta.

In motivarea actiunii reclamantul  a aratat  ca in urma unei relatii de concubinaj  cu IIM  a rezultata minorul RC  iar dupa aproximativ  2 ani  pârâta a parasit domiciliul conjugal împreuna cu minorul  cât si toate bunurile din locuinta.

Mai arata reclamantul ca dupa despartirea de pârâta  s-a recasatorit cu fosta sotie  de care divortase , rezultând minorii C-F ( de 11 ani), CS ( 9 ani), MN ( 3 ani), minori care in urma divortului au ramas in grija sa.

Precizeaza ca nu se poate încadra in munca  din cauza vârstei minorei de 3 ani cât si faptul  ca a suferit o operatie de hernie de disc, actualmente neavând nici un venit  în afara alocatiei de stat si pensia  de întretinere de la fosta sotie.

Prin sentinta civila nr. 1051 din 12.03.2007, pronuntata în dosarul civil nr.4179/94/2006,  a Judecatoriei Buftea , s-a admis actiunea reclamantului  si s-a dispus reducerea pensiei de întretinere  stabilita prin sentinta civila nr. 3490/2005  la care a fost obligat reclamantul în favoarea minorului R-C , de la 88 lei la 66 lei  lunar pâna la majoratul acestuia.

In sustinerea actiunii reclamantul a depus la dosar  acte de stare civila, copii de pe certificatele de nastere ale celor trei minori, copie de pe sentinta de divort.

Pârâta legal citata, nu a depus întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta  va constata  ca de la data pronuntarii sentintei civile nr.1051/2007, a Judecatoriei Buftea,  reclamantul nu a facut  dovada sustinerilor sale  în sensul ca i-ar fi scazut veniturile. Mai mult decât atât, reclamantul a fost obligat sa plateasca pentru minorul R–C  o pensie de 66 lei , ceea ce nu reprezinta o suma  foarte mare având în vedere vârsta  acestuia si nevoile  sale .

Fata de cele retinute mai sus,instanta va respinge actiunea reclamantului ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

 HOTARASTE

Respinge  actiunea  formulata de reclamantul  DS, în contradictoriu cu pârâta IIM,  ca  neîntemeiata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi  4.11.2010.

Presedinte, Grefier,

Tehnored.DF/4 ex./ 12.11.2010