Sentinţă civilă

Sentinţă civilă 1084 din 03.03.2011


Dosar nr. 664/94/2011

JUDECATORIA BUFTEA –JUDETUL ILFOV

Sentinta civila nr.1084/2011

Sedinta publica din 3.03.2011

Instanta constituita din:

Presedinte : Cojocaru Adrian Grefier :  Dinca Florica

Pe rol judecarea cauzei civile –anulare act – privind pe petenta Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea  cu intimatul  GDA.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petenta prin reprezentant legal Procuror DN, lipsind  intimatul .

Procedura  este  completa  .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care :

Instanta fata de actele si lucrarile dosarului , constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul solicita admiterea cererii  asa cum a fost formulata.

Instanta retine dosarul în pronuntare.

  INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante  sub nr.664/94/2011, Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea , a solicitat instantei ca în temeiul  art. 245 alin.1, lit. c/1, cod pr.pen., anularea înscrisului – Cartea de Identitate  Seria ... Nr....

In motivarea cererii, s-a aratat ca prin rezolutia  din 29.04.2010,  a Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea , ( dosar nr.2524/P/2010) la data de 28.04.2010 ,  numitul GDA a prezentat la controlul de frontiera  al Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti, o carte de identitate  româneasca per numele de IMA, iar în urma verificarilor  s-a constat  ca documentul  în cauza este fals  conform raportului  de constatare  tehnico-stiintifica  nr. .. din 29.04.2010 al CSCTF – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti.

Cu ocazia audierii , învinuitul a recunoscut  savârsirea faptei , aratând ca în timp ce se afla în Franta , si-a procurat  cartea de identitate  falsa de la o persoana  necunoscuta.

În urma cercetarilor efectuate în cauza , nu a fost posibila identificarea  persoanei  care i-a procurat învinuitului  documentul fals, însa având în vedere si faptul  ca infractiunea a fost savârsita în afara  teritoriului României, urmeaza sa se dispuna  neînceperea  urmaririi penale  fata de persoana necunoscuta.

La dosarul cauzei au fost depuse:  copia ordonantei  de scoatere de sub urmarire penala  din 14.01.2011, raport de constatare tehnico-stiintifica nr. 15 din 29.04.2010 , planse foto ,

Analizând actele si lucrarile dosarului, în temeiul  art. 249 rap. la art. 245 alin.1 lit. c  ind.1,  C.pr.pen. va fi admisa sesizarea  si va dispune  anularea înscrisului falsificat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

  HOTARASTE

Admite cererea formulata de petenta PARCHETUL DE PE LÂNGA JUDECATORIA BUFTEA , cu sediul în ....  în contradictoriu cu intimatul GDA,  cu domiciliul în ......

Dispune anularea actului  - Carte de Identitate, ROMÂNIA , Seria .. Nr.....

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi 3.03.2011.

Presedinte, Grefier,

Red.CA/DF/4 ex./16.03.2011