Soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale

Sentinţă civilă 61/M din 29.01.2009


R O M A N I A

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA CIVILA

Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale

Dosar nr. 6932/62/2008 Sentinta civila nr. 61/M

Sedinta publica din 29 Ianuarie 2009

Pe rol fiind  solutionarea contestatiei formulate in temeiul Legii nr. 19/2000 de catre contestator K.I. in contradictoriu cu intimata C.J.P. B., avand ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut in ?edin?a publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legal indeplinita, fara citarea partilor.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

Se constata ca dezbaterea pe fond a cauzei a avut loc la data de 15 ianuarie 2008, data la care sustinerile partilor  au fost consemnate in incheierea acelei sedinte. La acea data, in vederea deliberarii si avand in vedere disp.art. 260 alin.1 C.proc.civ., s-a amanat pronuntarea pentru data de 22 ianuarie 2009, cand, in vederea deliberarii si intrucat studiul actelor de la dosar necesita un timp mai indelungat, avand in vedere si disp.art.260 alin.1 cod procedura civila, s-a amanat pronuntarea pentru data de azi cand, in urma deliberarii,

TRIBUNALUL,

Prin contestatia inregistrata sub nr. de mai sus, contestatorul K.I.  a solicitat instantei sa dispuna anularea Deciziei  nr. 1987 din 20.08.2008 emisa de C.J.P. B.  , iar daca se va constata ca suma este datorata sa se reduca cuantumul retinerilor lunare .

Se arata, in fapt, ca  a primit prin posta aceasta decizie prin care se dispune restituirea sumei de 12368 lei prin retineri lunare de 1/3 din pensie , ceea ce i-ar afecta sanatatea si existaenta zilnica .

Intimata s-a opus admiterii contestatiei, sustinand mentinerea Deciziei atacate ca fiind temeinica si legala.

Arata ca, prin Decizia nr. 177152/31.08.2005, contestatorul a fost pensionat pentru limita de varsta, iar prin Decizia nr. 122426/1999 s-a stabilit pensia militara, astfel ca s-a dispus suspendarea platii pensiei din sisteml public incepand cu data de 01.10.2000, ramanand in evidenta intimatei doar cu pensia suplimentara .

Odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 4/2005 s-a trecut la recalcularea pensiei dupa principiile Legii nr. 19/2000, stabilindu-se un punctaj de 1,09049 puncte potrivit Deciziei  nr. 177152/31.08.2005.

La 23.07.2008 s-a constatat ca din eroare evaluarea a avut loc pentru pensia limita de varsta in loc de cea suplimentara ,astfel ca s-a stabilit un punctaj de 0,12069 puncte .

Potrivit art. 187 din legea nr. 19/2000, sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiar, indiferent de vreo vina a acestuia sau a Casei Judetene de Pensii, raspunderea reglementata de Legea nr. 19/2000 nefiind bazata pe culpa.

Constatandu-se ca in perioada 01.09.2005-01.09.2008 contestatorul a incasat pensia aferenta punctajului initial s-a emis Decizia 1087/20.08.2008 pentru retinerea sumelor incasate necuvenit .

Decizia nr. 177152/31.08.2005, contestatorul a fost pensionat pentru limita de varsta, iar prin Decizia nr. 122426/1999 s-a stabilit pensia militara .

In probatiune s-au depus decizia de debit, decizii de pensionare, documentatia aferenta acestora.

Cererea este scutita de orice fel de taxa de timbru, potrivit art. 159 din Legea nr. 19/2000.

Analizand contestatia in raport cu dispozitiile legale in materie si probele existente la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

In fapt, contestatorul a fost pensionat pentru limita de varsta, prin Decizia nr. 177152/31.08.2005,  iar prin Decizia nr. 122426/1999 s-a stabilit pensia militara Decizia 145368/13.11.1990, cum rezulta din sustinerile intimatei neinfirmate de contestator .

Potrivit art. 187 din legea nr. 19/2000, sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiar, indiferent de vreo vina a acestuia sau a Casei Judetene de Pensii, raspunderea reglementata de Legea nr. 19/2000 nefiind bazata pe culpa , astfel ca s-a emis Decizia 1087/20.08.2008 pentru retinerea sumelor incasate necuvenit , stabilindu-se o retinere lunara de 1/3 din drepturi ( fila 13 ) .

La judecarea pe fond a cauzei , contestatorul a solicitat , prin aparatorul sau reducerea cuantumului lunar al retinerilor , recunoscand implicit debitul datorat si legalitatea deciziei, astfel ca instanta va admite cererea in aceste limite si va reduce debitul la un cuantum de 10% lunar.

Aceasta solutie apare legala din perspective prevederilor art. 409 al. 1 lit. b din Codul de procedura civila, potrivit carora retinerea lunara de 1/3 este cea maxima, ca si echitabila avand in vedere ca eroarea care a determinat aceasta situati e provine de la intimata. 

Nu s-au cerut  cheltuieli de judecata .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite in parte contestatia formulata de contestatorul K.I.  cu domiciliul in B., str. S. M. , nr. X , ap. X , in contradictoriu cu intimata  C.J.P. B. cu sediul in M. B., str. D.  nr. X  si in consecinta:

Dispune modificarea Deciziei nr. 1987/20.08.2008 emisa de intimata, privind constatarea debitului  de 12.362 lei in sarina contestatorului , in sensul ca acesta se va recupera in cuantum de 10% din pensie .

Fara cheltuieli de judecata  .

Definitiva.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 29.01.2009.

1