Plangere impotriva incheierii de carte funciara; notarea unui proces in cartea funciara.

Decizie 2/Ap din 13.01.2009


Decizia  civila  nr.2/Ap Sedinta din data de 13.01.2009

 

PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA; NOTAREA UNUI PROCES IN CARTEA FUNCIARA.

TRIBUNALUL:

A respins apelul declarat de apelanta parata U. T. din Brasov, reprezentata prin rector prof. univ. dr. ing. I. V., impotriva sentintei civile nr. 4114/17.04.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos. nr. 2124/197/2008, pe care a pastrat-o.

Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 4114/17.04.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos. cu nr. unic de mai sus, s-a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta S.C. P. I. S.A. in contradictoriu cu parata U. T. B., si in consecinta, s-a dispus radierea din C.F. nr. 20678 Brasov a notarii procesului intentat de U. T. B. contra  I. S. si  E. T., avand ca obiect prestatie tabulara, inscris la B+20 cu privire la imobilul inscris sub nr. top.21/1 si nr. top.22/2/a.

Parata a fost obligata sa plateasca reclamantei suma de 2.001,99 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:

Actiunea a fost initial inregistrata pe rolul Judecatoriei Brasov sub nr.9815/197/2006 si a fost solutionata prin sentinta civila nr.6060/28.06.2007 prin care s-a admis actiunea si s-a dispus rectificarea inscrierii din foaia B a CF 20678 Brasov in sensul ca la pozitia B+20 se va nota procesul intentat de U. T. B. c/a I. S. si  E. T. avind ca obiect iesire din indiviziune si pretentii.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta si parata, apelul fiind  solutionat prin sentinta civila nr.318/Ap/2007 a Tribunalului Brasov prin care s-a desfiintat hotararea primei instante iar cauza a fost trimisa spre rejudecare.

Exceptiile inadmisibilitatii actiunii de rectificare de carte funciara, a prescriptiei dreptului de a formula plangere impotriva incheierii de notare a procesului si a lipsei de calitate procesuala activa a reclamantei, invocate de parata prin intampinare fiind solutionate prin incheierea de sedinta din data de 18.04.2007 pronuntata in dosarul 9815/197/2007 al Judecatoriei Brasov, in primul ciclu procesual iar prin apelul declarat de parata U. T. impotriva sentintei civile nr.6060/2007 nefiind formulata nici o critica cu privire la solutia data de prima instanta asupra exceptiilor invocate, prima instanta a apreciat ca, investita fiind cu rejudecarea cauzei, nu  mai este necesara repunerea in discutia partilor a acestor exceptii.

In ceea ce priveste fondul cauzei instanta a retinut ca reclamanta a devenit proprietara imobilului inscris in CF 20678 B. sub nr. top.21/1 si 22/2/a prin cumparare de la vanzatorii I. S. si  E. T. potrivit contractului  autentificat sub nr.1727/07.09.2006 la BNP P.I.

Potrivit art.19 al.1 pct. B lit. e) din L 7/1996 Partea a II-a a cartii funciare, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, va cuprinde si  faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate. Legea 7/1996 nu a preluat dispozitiile Cap.4 „Notarea” din DL 115/1938, fiind lacunara din acest punct de vedere. Cu toate acestea textul art.19 al.1 pct. b lit. e) din L 7/1996 stabileste fara dubii ca in partea a II –a se pot inscrie „actiunile privitoare la proprietate”.

Potrivit art. 33 din L 7/1996 rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila iar potrivit art. 34 al. 4 din acelasi act normativ orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor daca inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului .

Actiunea formulata de parata U. T. si care a facut obiectul dos. civ. 1014/2005 al Tribunalului Brasov, actiune ce a fost notata in cartea funciara, are ca obiect pretentii.  Este adevarat ca initial unul din petitele actiunii avea ca obiect iesirea din indiviziune insa, acest petit a ramas fara obiect ca urmare a dobandirii de catre paratii  I. S. si  E. T. a intregului drept de proprietate asupra imobilului. Astfel, in prezent notarea din CF 20678 B. inscrisa la B+20 priveste o actiune civila ce are ca obiect pretentii, actiune ce nu poate face obiectul unei notari neavand legatura cu dreptul de proprietate. Chiar daca aceste pretentii ale U. T. sunt in legatura cu investitiile realizate de aceasta la imobil, natura acestora nu duce la schimbarea obiectului cauzei din pretentii intr-o actiune ce priveste dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilului.

Nici la momentul notarii actiunii in cartea funciara aceasta nu avea ca obiect iesire din indiviziune deoarece notarea s-a facut in temeiul certificatului de grefa obtinut de U. T. la data de 26.10.2005 iar actul de adjudecare prin care paratii I. S. si  E. T. au dobandit proprietatea asupra intregului imobil s-a incheiat la data de 27.09.2005, iar precizarea de actiune a U. T.  prin care aducea la cunostinta instantei ca petitul privitor la iesirea din indiviziune a ramas fara obiect s-a facut in sedinta publica din data de 16.09.2005, astfel cum reiese din sentinta civ. nr. 11/2006 a Tribunalului Brasov. Deci parata a solicitat notarea procesului la un moment la care actiunea nu mai privea iesirea din indiviziune. Din acest punct de vedere, parata U. T., a dat dovada de rea credinta, folosindu-se de un certificat de grefa ce confirma o stare de fapt eronata despre care parata avea cunostinta, pentru a nota un proces al carui obiect nu mai presupunea vreo discutie in legatura cu proprietatea si care, din acest motiv, nu putea fi notat. Apararea paratei ca nu a renuntat la judecata petitului privitor la iesirea din indiviziune si ca dosarul are si in prezent acest obiect, este cel putin bizara avand in vedere precizarile pe care tocmai parata le-a facut in dosarul respectiv. Este greu de crezut ca parata nu cunoaste obiectul cauzei a carei notare in cartea funciara a solicitat-o. Faptul ca grefierul ce a eliberat certificatul de grefa nu a cercetat in amanuntime precizarile si completarile facute de parti pe parcursul procesului pentru a indica in mod corect obiectul cauzei, nu da dreptul paratei de a se prevala de aceasta eroare, cat timp aceasta are calitatea de reclamanta in cauza si se presupune ca are cunostinta de pretentiile pe care le-a formulat in fata instantei.

Notarea unui proces ce are ca obiect pretentii, chiar si in legatura cu investitii efectuate la un imobil, este lipsita de interes neavand nici o finalitate. Astfel, notarea nu da nastere vreunui drept al creditorului de a executa silit, cu prioritate, imobilul asupra carora au fost efectuate investitiile si nici nu restrange dreptul proprietarului debitor de a dispune de imobil.

In cazul in care parata a urmarit sa-si asigure posibilitatea executarii pretentiilor in cazul castigarii procesului avea la indemana masurile asiguratorii prevazute de art. 591 C.pr.civ. si nu calea notarii unui proces, procedura care nu poate avea vreo finalitate in acest sens, notarea, in cazul de fata, neavand decat efectul unor piedici in exercitarea de catre reclamanta a prerogativelor dreptului de proprietate pe care il detine asupra imobilului.

Pe de alta parte notarea in cartea funciara s-a facut cu mentiunea ca procesul are ca obiect prestatie tabulara. Desi reclamanta a solicitat paratei sa solicite indreptarea acestei erori aceasta a refuzat invocand aceeasi aparare injusta cum ca notarea s-a efectuat in baza unor documente eliberate de instantele judecatoresti. Este cat se poate de evident ca notarea in cartea funciara a unui proces in prestatie tabulara poate produce prejudicii proprietarului imobilului intrucat prin efectul de publicitate tertii pot ajunge la concluzia gresita ca procesul notat pune in discutie dreptul de proprietate.

Pentru aceste motive instanta a retinut ca actiunea notata in CF 20678 Brasov la B+20 nu priveste proprietatea asupra imobilului inscris astfel ca, nefacand parte din actiunile ce pot fi notate in cartea funciara, se impune radierea notarii, motiv pentru care in temeiul art.33 si 34 din L 7/1996 va admite actiunea.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata U. T. din BRASOV solicitand admiterea apelului si modificarea in tot a sentintei civile, in sensul respingerii actiunii introductive de instanta avand ca obiect radierea notarii din C.F. NR. 20678 Brasov de la B+20 a procesului intentat de apelanta parata din prezenta cauza numitilor  I. S. si  E. T. (autorii intimatei reclamante din prezenta cauza), ca fiind inadmisibila si netemeinica.

Prin motivele de apel parata a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii in rectificare/radiere a notarii procesului intentat de catre U. T. din Brasov, atata timp cat pe rolul instantelor judecatoresti procesul notat nu s-a finalizat, nefiind incidente in cauza dispozitiile art. 34 din Legea nr. 7/1996 si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei S.C. P. I. S.A., avand in vedere dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 si data comunicarii incheierii de notare a procesului catre autorii reclamantei precum si faptul ca, la data la care reclamanta a cumparat imobilul, a avut cunostinta de aceasta notare si nu s-a contestat incheierea de admitere a notarii.

Pe fond, apelanta parata sustine ca cererea reclamantei trebuie analizata din perspectiva indeplinirii prevederilor art. 34 pct. 1 si 3 din Legea nr. 7/1996, ca radierea notarii unui proces din cartea funciara nu poate fi dispusa daca acel proces nu s-a finalizat definitiv si irevocabil, ca reclamanta avea cunostinta la momentul cumpararii imobilului despre procesele existente intre U. si autorii de la care a cumparat si despre notarea existenta in cartea funciara, ca autorii reclamantei nu au contestat notarea din C.F. si nici nu au solicitat vreo indreptare de eroare materiala cu privire la aceasta notare.

Deoarece obiectul litigiului notat vizeaza pretentii privind investitiile facute la imobil exclusiv de catre U., investitii care se regasesc in imobil crescandu-i valoarea, actiunea notata se subscrie prevederilor art. 19 alin. 1 lit. B, pct. e) din Legea nr. 7/1996: „drepturi personale si alte raporturi juridice”.

Prima instanta a dat o interpretare partiala a acestui text de lege, fara sa il coroboreze cu prevederile art. 26 alin. 4 lit. c) din acelasi act normativ.

Apelanta parata sustine in continuare ca interesul sau a fost si este ca acest proces pe rol sa fie inscris in cartea funciara tocmai pentru ca tertii sa fie informati cu privire la existenta unei creante a fostilor proprietari fata de U., creanta care poate opera asupra imobilului, fiind vorba despre investitii care au devenit parte din imobil. Fata de modul de inregistrare a cauzei la instantele judecatoresti (Judecatoria Brasov, Tribunalul Brasov, Curtea de Apel Brasov si Inalta Curte de Casatie si Justitie) rezulta fara nici un dubiu ca dosarul are ca obiect IESIRE DIN INDIVIZIUNE, orice certificat de grefa ce ar fi solicitat de la aceste instante urmand a preciza acelasi obiect al procesului., indiferent de faptul ca intre timp anumite petite au ramas sau nu fara obiect.

Apelanta justifica netemeinicia cererii introductive de instanta prin faptul ca aceasta notare s-a efectuat in baza unor documente depuse de catre U. la Biroul de Carte funciara Brasov, cu respectarea la acel moment a prevederilor art. 38 din Lega nr. 7/1996 si a metodologiei O.C.P.I. privind documentele necesare pentru notarea unui proces: cererea de inscriere, certificat de grefa si copie a actiunii ce se solicita a se nota.

Pe rolul tuturor instantelor judecatoresti litigiul notat in cartea funciara figureaza cu obiectul de „iesire din indiviziune” si nicio instanta nu a luat act de renuntarea la cererea introductiva, acest obiect al litigiului fiind mentionat si in certificatul de grefa.

Reclamanta si-a asumat toate consecintele si efectele juridice ale acestei notari in cartea funciara, in momentul in care a cumparat imobilul de la proprietarii parti in litigiul notat.

Nu apelanta parata a dat calificarea de „prestatie tabulara” a litigiului solicitat a fi notat in cartea funciara, astfel ca, in sarcina sa nu se poate retine nicio culpa si nu a prejudiciat in mod direct in nici un fel pe reclamanta.

Drept urmare nu putea fi obligata la plata cheltuielilor de judecata potrivit art. 274 Cod proc. civ. Reclamanta a cunoscut aceasta notare la momentul cumpararii imobilului in cauza si putea solicita vanzatorilor sa procedeze la rectificarea notarii din cartea funciara.

Prin intampinarea depusa la fila nr. 13 a dosarului, intimata reclamanta S.C. P. I. S.A. a solicitat respingerea exceptiilor invocate de apelanta si respingerea apelului declarat de aceasta, motivat de faptul ca  s-a solicitat radierea notarii efectuate in C.F. nu pentru ca actiunea notata ar fi primit deja o solutie irevocabila, ci pentru ca notarea contravine dispozitiilor legale.

Dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 nu sunt incidente in cauza iar prima instanta a retinut in mod corect elementele de fapt si normele de drept invocate, dispunand in sensul admiterii actiunii introductive.

Dosarul avand ca obiect exclusiv actiunea in pretentii, nu este susceptibil de a se nota in cartea funciara iar fapta apelantei de a folosi acel certificat gresit la obtinerea unei notari de natura a prejudicia grav interesele intimatei, denota o totala rea credinta. Desi intimata a solicitat in mod expres apelantei acordul pentru a efectua demersurile necesare inscrierii corecte a notarii de proces, deci solutionarea pe cale amiabila a acestui incident, a fost refuzata de apelanta, care a inteles sa isi creeze un avantaj din gresita notare a procesului purtat cu autorii intimatei. 

In apel s-au depus inscrisuri si s-a atasat dosarul civil nr. 13937/197/2008 al Judecatoriei Brasov.

La termenul de judecata din data de 06.01.2009 s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei S.C. P. I. S.A. invocata prin motivele de apel, pentru considerentele retinute in respectiva incheiere iar exceptia inadmisibilitatii actiunii a fost calificata drept o aparare de fond ce urmeaza a fi avuta in vedere la pronuntarea deciziei, avand in vedere motivele invocate in sustinerea acesteia.

Examinand sentinta civila apelata in raport cu motivele de apel si cu probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 02.04.2003 pe rolul Judecatoriei Brasov sub nr. de dos. 5205/2003, s-a inregistrat cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta U. T. in contradictoriu cu paratii I. S. si  E. T. avand ca obiect iesire din indiviziune  asupra imobilului din Brasov str. Lunga nr.5 inscris in CF 20678 Brasov si pretentii in legatura cu investitiile realizate de reclamanta la imobil. Cauza a fost declinata spre competenta solutionare Tribunalului Brasov fiind inregistrata pe rolul acestuia sub nr.1014/C/2005. In cursul judecatii cauzei cota de proprietate detinuta de U. T. a fost adjudecata de catre paratii I. S. si  E. T. ca urmare a executarii silite pornite in dos. ex. nr. 814/2005 al BEJ D. I.. Ca urmare a faptului ca paratii I. S. si  E. T. au devenit proprietari asupra intregului imobil reclamanta U. T. si-a precizat actiunea in acest sens aratand ca petitul referitor la iesirea din indiviziune a ramas fara obiect. De altfel Tribunalul Brasov solutionand dosarul prin sentinta civila nr. 11/S/20.01.2006 s-a pronuntat doar asupra petitului referitor la pretentii, iesirea din indiviziune fiind ramasa fara obiect. In apel, prin decizia civila nr. 276/14.12.2006 a Curtii de Apel Brasov pronuntata in dos. nr. 316/Ap/2006, s-a schimbat in parte sentinta civila mentionata sub aspectul cuantumului pretentiilor.

Prin decizia civila nr. 7394/02.11.2007 pronuntata de I.C.C.J. in dos. nr. 4036/1/2007, s-au admis recursurile declarate de parti, s-au casat sentinta si decizia civila mai sus mentionate si s-a trimis cauza spre competenta solutionare Judecatoriei Brasov, apreciindu-se ca fata de petitul principal din cererea introductiva, respectiv cererea de sistare a coproprietatii, competenta materiala de solutionare a pricinii in prima instanta revenea Judecatoriei, in raport de prevederile art. 2 alin. 1 pct. b) Cod proc. civ.

In rejudecare cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Brasov sub nr. 13937/197/2008, fiind pe rol in prezent iar dosarul atasat prezentului dosar.

In baza certificatului de grefa eliberat de Tribunalul Brasov la data de 26.10.2005, prin care se atesta ca pe rolul Tribunalului Brasov este inregistrat dos. civ. cu nr.1014/2005 avand ca obiect sistare indiviziune (fila nr. 47 dos. fond I) si a copiei actiunii civile inregistrata initial pe rolul Judecatoriei Brasov sub nr. 5205/2003, parata a solicitat notarea acestuia in CF 20678 B.

Prin incheierea c.f. nr. 36416/24.10.2005 OCPI a dispus notarea in CF 20678 B la B+20 a procesului intentat de U. T. c/a I. S. si  E. T. avind ca obiect prestatie tabulara.

Starea de fapt a fost corect retinuta de prima instanta, litigiul fiind purtat intre partile U. T. c/a I. S. si  E. T., ca urmare a adjudecarii cotei apartinand paratei U. T., de catre ceilalti coproprietari, numai cu privire la pretentiile banesti pe care fostii coproprietari le-au emis reciproc in cauza ce a avut ca obiect initial sistarea coproprietatii.

In prezent, titularul dreptului de proprietate asupra intregului imobil cu privire la care apelanta parata a formulat pretentiile relative la contravaloarea investitiilor, intabulat in cartea funciara, este reclamanta S.C. P. I. S.A.

Potrivit art. 26 alin. 4 lit. c) din Legea nr. 7/1996 rep., inscrierile sunt de trei feluri, printre care notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara. Totodata, potrivit art. 42 din Regulamentul de  organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul nr. 633/2006 emis de A.N.C.P.I. – anexa 1, notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte si drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor si alte inscrieri cu caracter temporar, la lit. e) specificandu-se „aratarea oricarei actiuni care da caracter litigios unui drept real inscris in cartea funciara...”.

Este adevarat ca, de principiu, notarea in cartea  funciara a unei actiuni civile se mentine pana la solutionarea irevocabila a acesteia, dupa cum rezulta din prevederile art. 47 alin. 2 si 51 din Legea nr. 7/1996.

Insa, apelanta ignora prevederile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 rep., potrivit carora, in cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde in privinta inscrierii cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia.

Drept urmare, titularul dreptului real inscris in cartea funciara, are dreptul de a solicita rectificarea oricarei inscrieri (intabulare, inscriere provizorie sau notare), pe care o apreciaza ca necorespunzatoare situatiei juridice actuale, reale a imobilului si care il prejudiciaza, astfel ca sustinerea inadmisibilitatii unei astfel de actiuni este nefondata. Dispozitiile art. 34 pct. 1 si 3 din Legea nr. 7/1996 in raport de care apelanta a sustinut ca cererea reclamantei este inadmisibila, nu au fost invocate in speta de reclamanta in sustinerea cererii de rectificare a cartii funciare. Astfel, reclamanta a solicitat radierea notarii procesului nu pentru motivul ca actiunea notata ar fi primit deja o solutie irevocabila, nu pentru ca inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil sau pentru ca nu ar mai fi intrunite conditiile de existenta ale dreptului inscris sau a fi incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea, ci pentru ca notarea contravine dispozitiilor legale.

Nu are relevanta, sub aspectul admisibilitatii actiunii in rectificare de carte funciara, faptul ca reclamanta a cumparat imobilul de la numitii I. S. si  E. T. cunoscand despre procesele existente intre vanzatori si U. T. din Brasov si faptul ca vanzatorii nu solicitasera anterior rectificarea notarii si nu formulasera plangere impotriva incheierii de carte funciara prin care s-a admis cererea de notare a actiunii civile. 

Nu prezinta relevanta sub aspectul admisibilitatii cererii de rectificare a C.F. nici faptul ca parata a depus documentatia necesara prevazuta de legislatia de carte funciara in vigoare la data de 24.10.2005– Legea nr. 7/1996 si Ordinul M.J. nr. 2.371/c/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale Judecatoriilor – pentru notarea actiunii in cartea funciara, deoarece in speta nu face obiectul analizei si controlului judiciar incheierea de carte funciara prin care s-a dispus notarea. 

Notarea in C.F. este acea inscriere care are ca obiect mentionarea in cartea funciara a unor drepturi personale, fapte sau alte raporturi juridice strans legate de drepturile tabulare, pentru a le face opozabile tertelor persoane. Notarea in cartea funciara nu are caracter constitutiv de drepturi, ci mai degraba unul informativ, pentru eventualele terte persoane interesate de situatia juridica a imobilului si a drepturilor proprietarului tabular.

Notarea in cartea funciara a unei actiuni prezinta importanta si din perspectiva prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, potrivit carora, dobanditorul este considerat de buna credinta daca, la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului in folosul sau, nu a fost notata nicio actiune prin care se contesta cuprinsul cartii funciare sau daca din titlul transmitatorului si din cuprinsul cartii funciare nu reiese vreo neconcordanta intre aceasta si situatia juridica reala.

Din interpretarea acestor texte de lege rezulta ca actiunea care se noteaza in cartea funciara trebuie sa fie in legatura cu imobilul adica sa vizeze un drept real cu privire la acesta si care sa dea caracter litigios dreptului inscris in cartea funciara si sa ii afecteze regimul juridic.

Or, in speta, din probele administrate in cauza rezulta ca, in prezent, litigiul dintre U. T. B. pe de o parte si I. S. si  E. T. de cealalta parte, are ca obiect pretentii, respectiv recuperarea contravalorii investitiilor realizate de Universitate la imobilul pe care I. S. si  E. T. l-au instrainat reclamantei din prezenta cauza. Drept urmare, actiunea civila avand ca obiect actual si real un drept de creanta iar nu o iesire din indiviziune, dupa cum rezulta si din certificatul de grefa emis in dos. nr. 316/2006 al Curtii de Apel Brasov la data de 13.03.2007 (fila nr. 60 dos. fond I), nu este de natura a afecta regimul juridic al imobilului si nu da caracter litigios dreptului de proprietate al actualului titular, respectiv al reclamantei S.C. P. I.S.A.

Faptul ca apelanta parata U. T. din Brasov nu a renuntat la judecata cererii de iesire din indiviziune si faptul ca litigiul figureaza in evidenta instantelor de judecata cu obiectul initial, de „iesire din indiviziune” nu au nicio relevanta, cata vreme, in mod obiectiv, starea de indiviziune nu mai exista in prezent, fiind stinsa prin intrunirea in persoana unui coproprietar a calitatii de proprietar exclusiv al imobilului in urma vanzarii silite, litigiul ce se desfasoara in continuare intre parata din prezenta cauza,  pe de o parte si I. S. si  E. T. de cealalta parte, fiind limitat la pretentiile reciproce ale partilor, dupa cum s-a aratat mai sus.

Intr-o alta ordine de idei, potrivit art. 24 lit. a) din Legea nr. 7/1996 si art. 22 lit. a) din Legea nr. 7/1996 republicata, inscrierea unui drept se poate efectua numai impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza a fi facuta. Aceste dispozitii reflecta principiul relativitatii, denumit si al consensului sau al acordului de vointe, principiu ce guverneaza activitatea propriu – zisa de publicitate imobiliara.

Astfel, in ipoteza in care s-ar accepta totusi sustinerea apelantei ca actiunea in pretentii ar fi susceptibila de notare in cartea funciara, se observa ca, la data depunerii cererii de notare a litigiului in cartea funciara numitii I. S. si  E. T. erau titularii dreptului de proprietate asupra imobilului, insa dupa ce au transmis dreptul de proprietate asupra imobilului in cauza in favoarea reclamantei S.C. P. I.S.A., nu a operat si transmisiunea conventionala a calitatii procesuale a proprietarilor initiali catre noul dobanditor al dreptului de proprietate, astfel ca actuala proprietara a imobilului, reclamanta S.C. P. I.S.A. nu este parte in litigiul notat in cartea funciara asupra imobilului sau, nu este parte in raportul juridic obligational dedus judecatii respectiv nu este debitorul creantei ce face obiectul litigiului. drept urmare, finalizarea acestui litigiu, desi notat in cartea funciara, nu poate produce consecinte juridice asupra patrimoniului reclamantei si asupra dreptului sau real de proprietate cu privire la acest imobil.

In consecinta, nu se mai justifica mentinerea notarii acestui litigiu in cartea funciara, notarea fiind de doua ori eronata:

1) la momentul inregistrarii cererii procesul nu mai avea ca obiect iesire din indiviziune ci exclusiv actiunea in pretentii;

2) desi certificatul de grefa depus in sustinerea cererii de notare s-a eliberat pentru actiunea vizand „iesire din indiviziune”, in cartea funciara s-a inscris „prestatie tabulara”.

De altfel, apelanta si-a dezvaluit in mod clar interesul de a pastra notarea litigiului in cartea funciara in aceasta forma, prin chiar motivele de apel, aratand ca „interesul sau a fost si este ca acest proces pe rol sa fie inscris in cartea funciara tocmai pentru ca tertii sa fie informati cu privire la existenta unei creante a fostilor proprietari fata de Universitate, creanta care poate opera asupra imobilului, fiind vorba despre investitii care au devenit parte din imobil” si dovedind prin aceasta ca este in eroare cu privire la efectele pe care, in situatia actuala de carte funciara, o astfel de notare s-ar mai justifica. Tertii insa nu pot fi interesati cu privire la creante in legatura cu imobilul care ar exista fata de fostii proprietari cata vreme acestia oricum nu mai sunt titulari ai dreptului real inscris in cartea funciara. Tertii nu ar putea manifesta interes decat in legatura cu situatia actuala a imobilului si cu situatia actualilor proprietari inscrisi in cartea funciara. Or, apelanta parata ignora faptul ca intimata reclamanta nefiind atrasa ca parte in litigiul notat si ca acest litigiu neafectand valabilitatea dreptului real inscris, nu are dreptul sa prejudicieze interesele actualului proprietar de carte funciara  prin mentinerea in mod artificial a acestei notari, cu atat mai mult cu cat ea este eronata si in privinta obiectului litigiului, avertizand in mod fals tertii ca insusi dreptul real al reclamantei ar fi in litigiu.