Reabilitare

Decizie 1907 din 12.09.2008


Tip document-decizie penala

Titlu:reabilitare

Data spetei:12.09.2008

Autor:Tribunalul Vrancea

Domenii asociate:Reabilitare (de drept si judecatoreasca)

Prin sentinţa penală din 06 mai 2008 pronunţată de Judecătoria Focşani s-a respins cererea de reabilitare formulată de petentul C. N. ca fiind neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel s-a reţinut că întrucât petentul a mai suferit o condamnare aplicată prin sentinţa penală din 2005 a Judecătoriei Focşani, termenul prevăzut de art.135 cod penal nu s-a împlinit, astfel că cererea petentului pentru reabilitare este prematur introdusă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs petentul C. N. care a solicitat admiterea cererii de reabilitare.

In recurs s-a retinut ca prin cererea de faţă, petentul C. N. a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună reabilitarea pentru pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din2005 a Judecătoriei Focşani.

Prin această sentinţă, definitivă prin decizia penală din 08.04.2005 a Tribunalului Vrancea petentul a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 04.06.1998 în stare de recidivă postcondamnatorie.

S-a constatat că fapta pentru care i s-a aplicat pedeapsa este concurentă cu alte fapte săvârşite de acelaşi inculpat pentru care acesta a fost condamnat la alte pedepse prin mai multe sentinte. şi s-a stabilit rezultanta de executat de 3 ani închisoare.

La data pronunţării sentinţei penale din.2005 a Judecătoriei Focşani s-a constatat executată pedeapsa de 3 ani închisoare, deoarece de la data liberării condiţionate şi până la data pronunţării a trecut o perioadă mai mare decât restul de pedeapsă rămas neexecutat.

Potrivit art.135 al.1 lit.a cod penal , în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, condamnatul poate fi reabilitat la cerere de instanţa judecătorească.

Potrivit dispoziţiilor art.136 cod penal termenul prevăzut în textul de lege menţionat mai sus se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale.

Se reţine că petentul a executat o altă pedeapsă de 3 ani închisoare, cea rezultată conform sentinţei penale din  1999, cu privire la care prin sentinţa penală din.2005 s-a constatat că faptele sunt concurente.

Astfel pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din 1999 de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti definitivă prin decizia penală din 22.08.2000 a Curţii de Apel Bucureşti a fost executată în perioada 07.04.2000 – 27.06.2000 cu un rest de 632 zile închisoare.

Această pedeapsă este concurentă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din.2005, care priveşte o faptă săvârşită la 04.06.1998 şi pe care o executase cu un rest de 632 zile.

Data eliberării condiţionate a fost 27.06.2000 cu un rest neexecutat de 632 zile, aşa încât la 26.03.2002 expiră şi restul rămas neexecutat.

Termenul de reabilitare pentru petent curge de la 26.03.2002 de când se consideră executată pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din 1999 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti care e concurentă cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală din 2005 a Judecătoriei Focşani.

La termenul de 26.03.2002 se consideră că a luat sfârşit executarea pedepsei principale, la care se adaugă termenul de reabilitare de 5 ani şi 6 luni prevăzut de art.135 al.1 lit.a cod penal astfel încât termenul se împlineşte la 26.09.2007, deci în acest moment petentul este reabilitat.

Împrejurarea că sentinţa penală din 2005 s-a pronunţat în 09.02.2005 nu are nici o influenţă asupra termenului de reabilitare pentru că infracţiunea de furt calificat pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală din 2005 a fost săvârşită la 04.06.1998.

Ori petentul la această dată nu a mai săvârşit nici o infracţiune şi atunci termenul de reabilitare curge de când a executat pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din 1999 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti respectiv 26.03.2002.

Aşa fiind, prima instanţă a reţinut în mod greşit că în cauza de faţă nu s-a împlinit termenul de reabilitare întrucât condamnarea aplicată prin sentinţa penală din 2005 priveşte o faptă săvârşită la 04.06.1998, cele două fapte fiind concurente şi se constată executată pedeapsa.

Aşa fiind, in recurs s-a admis cererea si s-a constatat ca petentul.este reabilitat.