Acţiune în baza Legii 544/2001, Acţiune respinsă întrucât reclamantul nu a solicitat relaţiile în baza art.6 din Legea 544/2001

Sentinţă comercială 33 din 08.03.2007


Tip: Sentinţă

Nr/Dată: 33/8.03.2007

Autor: Tribunalul Vrancea

Domenii asociate: Plîngerea prealabilă

Materia Plângerea prealabilă

Nr/Dată: 33/8.03.2007

Sentinţă

Autor Tribunalul Vrancea – Secţia comercială şi de contencios ad-tiv fiscală

Acţiune în baza Legii 544/2001, Acţiune respinsă întrucât reclamantul nu a solicitat relaţiile în baza art.6 din Legea 544/2001.

Reclamantul SA a chemat în judecată pârâta CJAS Vrancea pentru ca pârâta să-i furnizeze informaţii privind reţetele compensate pentru punctul sanitar C.

Potrivit art.6 din Legea 544/2001 orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţii de interes public.

Art.7 din acelaşi act normativ prevede termenele în care există obligaţia de răspuns.

Reclamantul nu a făcut dovada solicitării acestor relaţii, astfel încât acţiunea  formulată în baza art.22 alin.2 din Legea 544/2001 a fost respinsă ca neîntemeiată.