Neîndeplinirea procedurii prevăzute de art. 720/1 Cod proc. civilă atrage respingerea cererii ca inadmisibilă.

Decizie 77/R din 23.03.2006


V.Neîndeplinirea procedurii prevăzute de art. 720/1 Cod proc. civilă atrage respingerea cererii ca inadmisibilă.

Potrivit art. 720/1 Cod proc. civilă, în procesele şi cererile în materiale comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

Tribunalul Hunedoara-secţia comercială şi contencios administrativ-decizia nr. 77/R/2006.

Prin sentinţa civilă nr. 2928/2005, Judecătoria Hunedoara a admis acţiunea reclamantului împotriva pârâtei SC Publiserv Gascom SA Deva şi în consecinţă pârâta a fost obligată să plătească reclamantului suma de 118.851.948 lei ROL reprezentând contravaloarea indemnizaţiei nete lunare reactualizată în funcţie de rata inflaţiei aferentă perioadei noiembrie 2002-ianuarie 2003 precum şi 8.307.500 lei ROL cheltuieli de judecată.

În motivare s-a reţinut că reclamantul a îndeplinit funcţia de membru în Consiliul de Administraţie a pârâtei şi în această calitate trebuia să beneficieze de o indemnizaţie lunară stabilită prin AGA, dar nu a încasat efectiv suma ce-i revenea, deşi exista acest mandat comercial între părţi.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta, susţinând că nu s-a realizat procedura prealabilă prevăzută de art. 720/1 Cod proc. civilă.

Recursul a fost admis şi în consecinţă s-a modificat sentinţa atacată în sensul că s-a respins acţiunea reclamantului.

Instanţa de recurs a reţinut că acţiunea reclamantului este inadmisibilă atâta vreme cât nu s-a realizat procedura prevăzută de art. 720/1 Cod proc. civilă.