Pensia de întreţinere.Depăşirea cotei legale.Nelegalitate

Decizie 247 din 06.04.2005


Prin sentinta civila nr. 144/31.01.2005 pronuntata în dosar nr. 324/2005 al Judecatoriei Viseu de Sus a fost obligat pârâtul S.V. sa plateasca în favoarea minorei o pensie de întretinere în suma de 700.000 lei lunar, începând cu data introducerii actiunii (21.01.2005) si pâna la majorat sau noi dispozitiuni. Recursul promovat de pârât a fost admis prin decizia civila nr. 247/6.04.2005, iar sentinta a fost modificata în sensul stabilirii pensiei de întretinere la nivelul sumei de 300.000 lei lunar, având în vedere ca pârâtul-recurent realizeaza un venit lunar de 1.250.000 lei, potrivit adeverintei depusa la dosar. Dovada realizarii si a altor venituri de catre pârât nu s-a facut. Cum potrivit art. 94 alin.2 din C.familiei pensia de întretinere datorata pentru un copil este de pâna la 1/4 din veniturile parintelui obligat la întretinere, pârâtul putea fi obligat la o pensie de pâna la 312.000 lei, suma de 700.000 lei stabilita de prima instanta depasind cu mult cota legala.