Cerere de amânare a judecăţii în primă instanţă. Respingere nemotivată .Drept la apărare.

Decizie 695/R din 20.06.2008


Respingerea cererii de amânare formulata de petent, în vederea angajarii unui avocat, reprezinta o încalcare a dreptului la aparare.

Prin sentinta civila nr. 892 din 3 aprilie 2008, Judecatoria  Sighetu Marmatiei a anulat plângerea formulata de contravenientul H.P.I., domiciliat în Viseu de Sus, str. Carpati nr. 35, în contradictoriu cu I.P.J. Maramures.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre prima instanta a retinut ca petentul a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria PCA nr. 3755863 încheiat la 4.03.2008 de Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, prin care a fost amendat cu 450 lei si cum la termenul de judecata din 3 aprilie 2008, nu s-a prezentat în instanta si nu a depus motivele de fapt si de drept pe care si-a întemeiat plângerea, formulând cerere de amânare pentru angajare de aparator, plângerea neîndeplinind cerintele art. 112 Cod procedura civila, a fost anulata.

Împotriva sentintei a declarat recurs, petentul H.P.I. solicitând casarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Recurentul a sustinut ca hotarârea este nelegala, raportat la împrejurarea ca instanta de fond a anulat plângerea, fara sa-i puna în vedere sa completeze motivele, obligatie prevazuta de art. 114 Cod procedura civila.

Pe de alta parte, pentru primul termen de judecata stabilit la 03.04.2008, petentul a depus o cerere de amânare în vederea angajarii unui avocat, cerere care a fost respinsa nelegal de catre judecatorie, tinând seama de prevederile art. 156 Cod procedura civila. 

Reprezentantul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures a aratat ca lasa solutia la aprecierea instantei.

Examinând recursul care a fost declarat în termenul de 15 zile prevazut de art. 301 Cod procedura civila si art. 34 alin. 2 din OG nr. 272001, prin prisma sustinerilor recurentului si a dispozitiilor art. 304 ind. 1 Cod procedura civila, tribunalul a constatat ca acesta este fondat.

Potrivit normelor cuprinse în art. 114 al. 1 Cod procedura civila, la primirea cererii de chemare în judecata presedintele sau judecatorul care îl înlocuieste, va verifica daca aceasta întruneste cerintele prevazute  de lege. Când este cazul, reclamantului i se pune în vedere ca completeze sau sa modifice cererea si sa depuna potrivit art. 112 al. 2 si art. 113, cererea si copii certificate de pe toate înscrisurile pe care îsi întemeiaza cererea.

Conform dispozitiilor alineatului 2 din acelasi articol, reclamantul va completa cererea de îndata. Atunci când completarea nu este posibila, cererea se va înregistra si i se va acorda reclamantului un termen scurt, iar acordarea termenului potrivit alineatului 2, se face, în toate cazurile cu mentiunea ca neîndpelinirea în acest termen a obligatiilor privind completarea sau modificarea cererii,  poate atrage suspendarea judecatii.

Fata de normele legale enuntate si tinând cont de faptul ca pentru primul termen de judecata stabilit la 3 aprilie 2008, petentul a fost citat fara vreo mentiune referioare la completarea plângerii, tribunalul constata ca prima instanta a procedat gresit la anularea plângerii, nefiind pusa în discutia partilor aceasta exceptie.

De asemenea, prin cererea depusa la doar la 2 aprilie 2008, petentul a solicitat acordarea unui nou termen de judecata în vederea angajarii unui aparator (f. 9 dosar fond) ori, respingând cererea, judecatoria a încalcat dreptul la aparare, dat fiind faptul ca aceasta îndeplinea cerintele art. 156 Cod procedura civila.

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, tribunalul a constatat ca în cauza este prezent motivul de casare prevazut de art. 304 pct. 5 Cod procedura civila, ca atare a admis recursul în temeiul art. 312  al.2  si 3, a casat hotarârea recurata, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.