Plângere împotriva soluţiei procurorului admisă în recurs, trimisă cauza la procuror pentru redeschiderea urmăririi penale

Sentinţă penală 508 din 16.11.2007


Plângere împotriva soluţiei procurorului admisă în recurs, trimisă cauza la procuror pentru redeschiderea urmăririi penale

Prin sentinţa penală nr. 4945/29.10.2007 pronunţată de Judecătoria Insurăţei în dosarul nr. 533/247/2007, în baza dispoziţiilor art. 2781 alin. (8) lit. „a” Cod procedură penală s-a respins ca nefondată plângerea formulată de petentul D.S. împotriva rezoluţiei nr. 1373/P/2006 din 20.04.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului M.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire prevăzută de art. 180 alin. (1) Cod penal şi de tâlhărie prevăzută de art. 211 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 508/16.11.2007 a Tribunalului Brăila s-a admis recursul declarat de recurentul-petent D.S. s-a casat hotărârea instanţei de fond şi în rejudecare, în baza art. 2781 alin. (8) lit. „b” Cod procedură penală, s-a admis plângerea petentului D.S. şi s-a desfiinţat în parte rezoluţia nr. 1373/P/20.04.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi anume în ceea ce priveşte scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului M.G. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin.1 Cod penal şi s-a trimis cauza la parchet în vederea redeschiderii urmăririi penale împotriva făptuitorului MG pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod penal.

Pentru a dispune astfel, instanţa de recurs a reţinut că la dosar existau probe că făptuitorul se face vinovat de comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin.(2) Cod penal (certificatul medico-legal, declaraţia martorului B.F. şi declaraţia părţii vătămate).