Dare de mită

Sentinţă penală 1/F/2009 din 14.01.2009


Dare de mită.

Fapta inculpatului de a oferi şefului Postului de Jandarmi suma de 1.000 lei, la data de 10 aprilie 2008, în scopul de a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu (respectiv de a nu-l îndeplini corespunzător), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 Cod penal.

Trib. Bistriţa-Năsăud,

sent. pen. nr. 1/F/14 ianuarie 2009

 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului S. I. pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art.255 Cod penal, constând în aceea că la 10.04.2008 a oferit mită numitului R. I., plutonier adjunct din cadrul postului de jandarmi montan Rodna suma de 1.000 lei, pentru a fi sancţionat doar cu avertisment şi nu cu amendă contravenţională, pentru contravenţia prev. de HG nr. 427/2004, constând în deţinerea fără documente legale de provenienţă a unei cantităţi de material lemnos.

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv denunţul plutonierului R. I., procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor, cazierul judiciar, contractul individual de muncă, actele medicale, declaraţia inculpatului cu privire la provenienţa materialului lemnos, raportul organelor silvice, încheiat la 16.04.2008, contractul de furnizare a masei lemnoase pe picior, actul constitutiv al Societăţii Comerciale „Z. V.” S.R.L. Rodna, procesul verbal încheiat a data de 12.04.2008 de Poliţia de Jandarmi Montani, tribunalul reţine în fapt următoarele:

În baza unei sesizări făcute de către un consătean al inculpatului, la 10 aprilie 2008, numitul R. I., şeful Postului de Jandarmi din localitatea Rodna, s-a deplasat în locul numit „La var”, constatând că, în faţa imobilului ce aparţine inculpatului exista depozitat material lemnos aparţinând acestuia, pe domeniu public, astfel că a solicitat inculpatului să prezinte actele justificative cu privire la provenienţa materialului lemnos şi aviz de la primărie în ce priveşte depozitarea acestuia.

În vederea prezentării de către inculpat a actelor ce-i fuseseră solicitate, inculpatul a fost invitat la postul de poliţie Rodna, unde, pentru a nu fi sancţionat contravenţional cu amendă, a oferit mită şefului Postului de Jandarmi Rodna suma de 1.000 lei. Pentru dovedirea săvârşirii infracţiunii reţinute în sarcină s-a organizat flagrantul de către organele de poliţie judiciară, întocmindu-se procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, atât în faţa organelor de urmărire penală, cât şi a instanţei, apreciind că se face vinovat pentru învinuirea ce i se aduce. Prin declaraţia dată în faţa instanţei, acesta a încercat să acrediteze ideea că banii oferiţi ca şi mită au fost solicitaţi de către organul de control, dar nicio probă de la dosar nu face dovada celor afirmate de către inculpat.

În baza stării de fapt sus reţinute, s-a apreciat că fapta inculpatului de a oferi şefului Postului de Jandarmi Rodna suma de 1.000 lei, la data de 10 aprilie 2008, în scopul de a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu (respectiv de a nu-l îndeplini corespunzător), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art.255 Cod penal.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului s-a ţinut seama de criteriile de individualizare prev. de art.72 Cod penal, respectiv de limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fapta comisă, pericolul social concret al faptei, atitudinea inculpatului cu privire la aceasta, împrejurările comiterii, faptul că inculpatul a avut o bună conduită anterior săvârşirii faptei, dispunându-se condamnarea inculpatului la pedeapsa de 4 luni închisoare, cu aplic. art. 74 al. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 al. 1 lit. e Cod penal.

Apreciindu-se îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prev. de art.86/1 Cod penal, respectiv: pedeapsa aplicată este închisoarea mai mică de 4 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, comportamentul inculpatului după săvârşirea faptei, pedeapsa aplicată acestuia fiind un avertisment pentru inculpat şi apreciindu-se că şi fără executarea efectivă nu va mai săvârşi infracţiuni, s-a dispus suspendarea executării pedepsei  aplicate sub supraveghere.

În temeiul dispoziţiilor art. 86/2 Cod penal, s-a stabilit un termen de încercare de 2 ani şi 4 luni.

Potrivit dispoziţiilor art. 86/3 Cod penal, pe durata termenului de încercare condamnatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere :

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe  lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud  trimestrial;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbarea de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă  şi orice  deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice  şi să justifice schimbarea locului de muncă ;

d) să comunice informaţii de natură a  putea  fi controlate mijloacele de existenţă.

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 86/4 rap. la art. 83 Cod penal s-a dispus atenţionarea inculpatului cu privire la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau a-l îndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiilor stabilite de către instanţă.

În temeiul disp.art.71 al.5 Cod penal, rap.la art. 71 al.1 şi 2 Cod penal şi la art.64 al.1 lit.a,b Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate.

În ce priveşte suma de 1.000 lei, oferită ca şi mită de către inculpat, în temeiul disp.art.255 al.4 rap.la art.254 al.3 Cod penal şi la art.118 al.1 lit.b Cod penal, s-a dispus confiscarea acesteia.

În temeiul disp.art.191 al.1 Cod procedură penală, s-a dispus obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului, în cuantum de 270 lei.

Domenii speta