Dare de mită (art.290 ncp)

Sentinţă penală 186 din 03.09.2021


SPEŢE RELEVANTE  DECEMBRIE  2021

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

dare de mită (art.290 NCP)

TIP SPEŢĂSENTINŢĂ PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ186/2021

DATA SPEŢĂ03.09.2021

DOMENIUL ASOCIATDare de mită

CONŢINUT SPEŢĂSENTINŢĂ PENALĂ NR. 186/2021

DATA: 03.09.2021

AUTOR: CONSTANTINESCU CRISTIAN

DOMENIUL ASOCIAT: Dare de mită

OBIECT: dare de mită (art.290 NCP)

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. XX/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.G., pentru săvârşirea infracţiunii de: dare de mită, prevăzută de dispoziţiile art. 290 alin. 1 C.pen.

În cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut că inculpatul M.G. este angajat conducător auto la S.C. D.S.T.  S.R.L. cu sediul în Ploiești.

La data de xx.11.2020 sus-numitul a alimentat autotrenul nr. XX-19-XX cu 800 l motorină după care a încărcat marfă de la S.C. A.P. pentru a o transporta în orașul Xx.

După încărcarea mărfurilor, inculpatul a deplasat autotrenul în parcarea din zona Parcului Industrial al municipiului Ploiești și a așteptat ora 23:00 pentru a putea rula pe DN1.

În jurul orelor 22:00 M.G. a plecat cu autotrenul și s-a deplasat în zona magazinului ”Decathlon” unde a staționat și din rezervor a transvazat motorină într-o canistră de 20 l.

În timpul acestor activități a fost surprins de un echipaj de jandarmi format din plt.adj. D.C.D. și O.M. care au constatat fapta comisă și au adus la cunoștință inculpatului că vor încheia un proces-verbal cu privire la presupusa infracțiune de furt flagrantă.

M.G. a reacționat imediat, a solicitat să nu se întocmească actele de constatare și a oferit celor doi subofițeri de jandarmi suma de 200 lei, respectiv două bancnote cu valoarea nominală de 100 lei, pe care le-a scos din portofel și a încercat să le remită.

Convorbirea prin care inculpatul a oferit bani a fost înregistrată cu telefonul mobil de plt.adj. D.C.D.. Subofițerii de jandarmi au refuzat oferta inculpatului și imediat au anunțat organele de poliție.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă (indicate în rechizitoriu): proces-verbal de constatare; declaraţii martori O.M., D.C.D., I.M.; proces-verbal transcriere convorbire; declaraţii suspect/inculpat.

Inculpatul nu a formulat cereri sau excepţii şi nu a contestat legalitatea niciunui mijloc de probă sau legalitatea actelor de urmărire penală. Astfel, judecătorul de cameră preliminară a constatat faptul că instanţa a fost legal sesizată, legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, fiind respectate întru totul prevederile legale (rechizitoriul întruneşte toate condiţiile de legalitate prevăzute de art. 328 alin. 1 – Codul de procedură penală). Se reţine totodată competenţa Tribunalului Prahova după toate cele trei criterii de competenţă funcţională, teritorială, materială.

În baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a  constatat competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. XX/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, privind pe inculpatul M.G., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de: dare de mită, prevăzută de dispoziţiile art. 290 alin. 1 C.pen, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpat.

Prin rezoluţie a fost stabilit prim termen de judecată la 26.04.2021, cu citarea inculpatului şi asigurarea asistenţei juridice obligatorii, când instanţa a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei în procedură abreviată, a fost administrat probatoriul cu înscrisuri, la 03.09.2021 fiind pronunţată prezenta hotărâre.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul, urmare admiterii cererii de judecare a cauzei în procedura prevăzută de art. 375 şi 396 alin. 10 Cod de procedură penală,  reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea reţinută prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, respectiv:

 Inculpatul M.G. este angajat conducător auto la S.C. D.S.T.  S.R.L. cu sediul în Ploiești. La xx.11.2020 inculpatul a alimentat autotrenul nr.XX-19-XX cu 800 l motorină după care a încărcat marfă de la S.C. A.P. pentru a o transporta în orașul Xx. După încărcarea mărfurilor, inculpatul a deplasat autotrenul în parcarea din zona Parcului Industrial al municipiului Ploiești și a așteptat ora 23:00 pentru a putea rula pe DN1.

În jurul orelor 22:00 inculpatul M.G. a plecat cu autotrenul și s-a deplasat în zona magazinului ”Decathlon” unde a staționat și din rezervor a transvazat motorină într-o canistră de 20 l. În timp ce sustrăgea motorină din rezervor, a fost surprins de un echipaj de jandarmi format din plt.adj. D.C.D. și O.M.care au constatat fapta comisă și au adus la cunoștință inculpatului că vor încheia un proces-verbal cu privire la presupusa infracțiune de furt flagrantă.

M.G. a solicitat jandarmilor să nu se întocmească actele de constatare și a oferit celor doi subofițeri de jandarmi suma de 200 lei, respectiv două bancnote cu valoarea nominală de 100 lei, pe care le-a scos din portofel și a încercat să le remită.

Convorbirea prin care inculpatul a oferit bani a fost înregistrată cu telefonul mobil de plt. adj. D.C.D.. Subofițerii de jandarmi au refuzat oferta inculpatului și imediat au anunțat organele de poliție.

Se constată că declaraţiile inculpatului se coroborează atât cu actele de constatare întocmite cât şi cu înregistrarea audio efectuată de subofiţerul jandarm cu telefonul personal – proces-verbal de redare, filele 16-17 DUP.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă (indicate în rechizitoriu): proces-verbal de constatare; declaraţii martori O.M., D.C.D., I.M.; proces-verbal transcriere convorbire; declaraţii suspect/inculpat.

În drept, fapta inculpatului M.G. care în noaptea de xx/xx.11.2020 a oferit unei echipe formate din doi subofițeri de jandarmi suma de 200 lei pentru a nu întocmi proces-verbal de constatare întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de darea de mită prev. de art.290 al.1 C.p.

Având în vedere mijloacele probă administrate, coroborate cu recunoaşterea învinuirii de către inculpat, tribunalul constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost comisă de către inculpat cu forma de vinovăţie a intenţiei calificate prin scopul urmărit – determinarea subofiţerilor jandarmi să nu întocmească acte de constatare cu privire la infracţiunea de furt, tribunalul în baza art. 396 alin. 2 şi 10 va dispune condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii de darea de mită.

La individualizarea judiciară a pedepsei, tribunalul are în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de normele de drept penal material, precum şi reducerea limitelor speciale de pedeapsă, urmare aplicării procedurii abreviate. Se reţine că inculpatul nu are antecedente penale, este necăsătorit, are studii liceale și este conducător auto.

Pentru aceste considerente, tribunalul în baza art. 375 şi 396 alin. 2 şi 10 Cod de procedură penală, va condamna inculpatul M.G., pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 C.pen., la pedeapsa de 1(unu) an şi 4 (patru) luni închisoare.

În baza art.91 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani conform dispoziţiilor art.92 Cod penal.

În baza art.93 alin.1 Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 lit.a Cod penal, va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul ....... sau ......., din cadrul aceluiaşi consiliu local, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art.91 alin.4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal.

În baza art. 290 alin.5 Cod penal, va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 200 lei.

Cheltuielile judiciare în sumă de 450 lei, vor fi suportate de către inculpat. Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 1450 lei, avansat din bugetul de venituri şi cheltuieli al MJ, va rămâne în sarcina statului.

Domenii speta