Motivarea hotărârii. Nerezolvarea fondului cauzei. Aplicarea art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Decizie 108/RP din 29.02.2008


Decizia penala nr. 108/RP/29.02.2008.

Prin sentinta penala pronuntata de Judecatoria Târgu Neamt, s-a respins plângerea împotriva solutiei procurorului formulata de petentul V.V, în contradictoriu cu intimatii D.C., A.D., R.R.I., si s-a  mentinut  rezolutia din 7 august 2007 data de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria  Târgu Neamt.

A fost obligat petentul sa plateasca  statului 7 lei, cu titlu de  cheltuieli judiciare.

 Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarele:

 Prin cererea înregistrata la Judecatoria Târgu-Neamt, petentul a formulat plângere împotriva solutiei prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Târgu Neamt, solicitând desfiintarea ei ca fiind netemeinica.

În motivare a aratat ca prin rezolutia atacata s-a confirmat propunerea organelor de politiei de a nu se începe urmarirea penala împotriva lui D.C, pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.261 si 291 din Codul penal, a numitei A.D, pentru infractiunea prev. de art. 291 Cod penal si a lui R.R.I,  pentru infractiunea prev. de art. 288 si 289 Cod penal, dar ca acestia se fac vinovati de savârsirea infractiunilor reclamate, întrucât ei prin adaugiri si stersaturi, prin determinarea unor declaratii mincinoase, dar si prin actele înaintate instantei de catre functionari din Primaria Grumazesti, în dosarul în care s-a judecat el si fratii sai pentru terenul mostenit de la parinti, au primit teren pe alte amplasamente decât cele mostenite.

De retinut este si faptul ca petentul, împreuna cu rudele lui, V.I., V.V , M.A. si L.M, au formulat plângere mai întâi împotriva solutiei procurorului pentru aceleasi motive, însa plângerea a fost respinsa si  s-a confirmat propunerea politiei de neîncepere a urmaririi penale împotriva celor susmentionati, însa aceasta solutie a fost atacata acum doar de V.V.

Analizând plângerea de fata, instanta a  constatat ca aceasta nu este întemeiata , ca solutia data este corecta, din cercetarile efectuate nu a reiesit ca vreunul dintre faptuitori ar fi uzat de acte false, nu s-au constatat modificari, stersaturi sau adaugiri în actele despre care petentul a facut vorbire în plângere, ca D.C. ar fi determinat vreo persoana sa faca declaratii mincinoase, sau ca inginerul în cadastru din cadrul Primariei Grumazesti, R.I.R., ar fi favorizat pe D.C. sau A.D. si, în consecinta, în temeiul art.278 pct.8 lit. a din Codul de procedura penala, aceasta a fost respinsa, ca nefondata.

Împotriva sentintei a declarat recurs, în termen legal, petentul V.V., reiterând motivele din plângere.

Recursul este fondat si urmeaza a fi admis din urmatoarele considerente:

 Instanta de control judiciar, verificând, în temeiul art. 38514 alin. 1 Cod procedura penala, hotarârea atacata, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei, în raport de motivele invocate, cât si sub toate aspectele de fapt si de drept, în conformitate cu dispozitiile art. 3856 alin. 3 Cod procedura penala, constata ca aceasta este nelegala.

Potrivit dispozitiilor art. 356 Cod procedura penala, expunerea unei hotarâri judecatoresti trebuie sa cuprinda, printre altele, analiza probelor care au servit ca temei pentru solutionarea laturii penale a cauzei, cât si a celor care au fost înlaturate, precum si analiza oricaror elemente de fapt pe care se sprijina solutia data în cauza, aratarea temeiurilor de drept care justifica solutiile date în cauza.

Or, prima instanta nu a facut o analiza a probelor administrate în cursul urmaririi penale, care au servit la mentinerea solutiei date de procuror si mentinuta de prim procuror, ci s-a rezumat la a face mentiunea ca "solutia data este corecta,  din cercetarile efectuate nu a reiesit ca vreunul dintre faptuitori ar fi uzat de acte false, nu s-au constatat modificari, stersaturi sau adaugiri în actele despre care petentul a facut vorbire în plângere, ca D.C. ar fi determinat vreo persoana sa faca declaratii mincinoase, sau ca inginerul în cadastru din cadrul Primariei Grumazesti, R.I.R., ar fi favorizat pe D.C. sau A.D.".  Asadar, prima instanta nu a analizat materialul si lucrarile din dosarul de urmarire penala si înscrisurile noi prezentate, asa cum cere art. 2781 alin. 7 Cod procedura penala, si nu a analizat motivele de nelegalitate si netemeinicie a solutiei procurorului, formulate de petent  în plângere.

Procedând astfel, prima instanta a pronuntat o hotarâre care nu se bazeaza pe o motivare rationala, motiv pentru care este imposibila verificarea legalitatii si temeiniciei ei de instanta de control judiciar.

Totodata, dreptul petentului la un proces echitabil, asa cum este consacrat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, a fost încalcat prin motivarea vaga a hotarârii. Instanta de contencios European pentru drepturile omului s-a pronuntat, constant, ca argumentele decisive pentru solutionarea cauzei trebuie sa-si gaseasca reflectare în hotarâre, pentru ca justitiabilii sa fie convinsi ca s-a facut dreptate si ca judecatorul a exeminat probele administrate, dar si pentru a le permite sa aprecieze sansele de reusita ale unui recurs. Prin felul în care a motivate hotarârea, prima instanta nu a respectat aceasta garantie a dreptului la un process echitabil.

Pentru aceste considerente,, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedura penala, Tribunalul a admis recursul declarat de petentul V.V., împotriva sentintei penale pronuntata de Judecatoria Târgu  Neamt, a casat-o  în totalitate, si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta – Judecatoria  Târgu Neamt.