Plângeri prealabile

Sentinţă penală 334/D din 03.09.2009


Prin plângerea formulată la data de 22.07.2009, petenta SC „M.T.” SRL a solicitat conform art.  278/1 cod pr. penală anularea ca nelegale şi netemeinice a Ordonanţei nr. 423/P/2008 din 1.06.2009 a procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău şi a procesului verbal de sechestru din 11.06.2009 prin care s-a luat măsura  de sechestru  a 2 utilitare marca Iveco Trakker, an de fabricaţie 2007.

La termenul din 3.09.2009, plângerea este completată  şi cu atacarea în baza aceluiaşi text de lege (art. 278/1 cod pr. penală) Ordonanţei nr. 483/II/2/2009 don 10.08.2009 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru aceleaşi motive.

În motivarea plângerii, petenta arată că  prin aceste măsuri luate de procuror şi efectuate de organele de poliţie în dosar nr. 423/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au fost încălcate dispoziţiile art. 480-481 Cod civil privind dreptul de proprietate al S.C. M.T. S.R.L., asupra celor 2 autoutilitare, precum si dispoziţiile art. 41 al. 1 din Constituţie privind ocrotirea prin lege a proprietăţii indiferent de titular.

II - Ordonanţa de sechestrare emisă de procuror este total netemeinică, deoarece aceasta măsura nu a avut în vedere actele de proprietate ale S.C. M.T. S.R.L., privind dobândirea acestor bunuri, acte care au fost depuse la dosarul cauzei.

III - Ordonanţa de sechestrare a bunurilor  este nelegală, deoarece a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 486 Cod civ., privind buna credinţa a cumpărătorului, respectiv a S.C. M.T. S.R.L., care are în proprietate cele două autoutilitare, în baza unor titluri translative de proprietate, ale căror viciuri nu-i sunt cunoscute, iar mai mult organul de urmărire penala nu a probat în nici un fel că aceste viciuri ( falsuri privind facturile fiscale ), au fost cunoscute de cumpărător.

IV - Cele doua autoutilitare sechestrate au fost cumpărate de S.C. M.T. S.R.L., conform facturilor fiscale nr. 219 din 21.07.2008 si nr. 220 din 21.07.2008, preţul acestor facturi fiind achitat de societatea noastră ce credit de la SC. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.  conform convenţiei de credit nr. 08/VNB/15.08.2008, prin ordin de plata  din 18.08.2008. în valoare totala de 653.318,14 lei către S.C. C.C. S.R.L. BRAŞOV, iar cele doua autoutilitare cumpărate au fost gajate în favoarea  S.C. VOLSBANK ROMÂNIA  S.A., gaj real fără deposedare care a fost înscris în arhiva electronica de gajuri asupra bunurilor mobile şi deci aceste bunuri sunt grevate de sarcini si nu pot fi înstrăinate, iar sechestrul aplicat este asupra acestui gaj.

V - Prin sechestrarea abuzivă a celor doua autoutilitare, S.C. M.T. S.R.L. a fost  privată de dreptul de folosinţă (jus  fruendi) si de dreptul de dispoziţie (jus abutedni), fără a exista un temei legal al sechestrării.

Imposibilitatea folosirii acestor doua mijloace auto, a atras după sine nerelizarea producţiei si a beneficiului programat şi pe cale de consecinţă S.C.M.T. S.R.L. este în imposibilitatea de plată a ratelor si dobânzilor către S.C. VOLKSBANK ROM ANIA S.A.

S-a ataşat dosarul nr. 423/P/2008 aflat în lucru la I.P.J Bacău.

Analizând plângerea petentei şi materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că plângerea este inadmisibilă.

Prin Decizia nr. 57/24.09.2007, ÎCCJ  a stabilit pe calea recursului în interesul legii că plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele procurorului de netrimitere în judecată reglementate de art. 278/1 cod pr. penală, este inadmisibilă.

Aşadar, plângerea petentei împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului, a procesului verbal de sechestru, precum şi a ordonanţei prim-procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău este inadmisibilă întrucât în baza art. 278/1 cod pr. penală pot fi atacate la instanţa de judecată numai rezoluţiile sau ordonanţele de netrimitere în judecată.

Împotriva celorlalte acte sau ordonanţe ori rezoluţii date în cursul urmăririi penale se poate face plângere la procuror, iar dacă acestea sunt ale procurorului plângerea se adresează prim-procurorului Parchetului unde funcţionează procurorul.

Faţă de acestea, tribunalul în baza art. 278/1 al. 8 lit. a cod pr. penală va respinge ca inadmisibilă plângerea petentei S.C. „M.T.” SRL împotriva ordonanţelor nr. 423/P/2008 din 1.06.2009 şi 483/II/2/2009 din 10.08.2009  ale procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău şi a procesului verbal de sechestru din 11.06.2009.

Constatând culpa procesuală a petentei, aceasta va fi obligată conform art. 192 al. 2 cod pr. penală să plătească statului suma de 250 lei cheltuieli judiciare.