Despăgubiri,penalităţi

Sentinţă civilă 333 din 16.06.2009


Prin cererea înregistrată  la  Tribunalul  Bacău  sub  nr 2648  /2295/110/2006 ,  reclamanta  SC  R.  E.  SRL a  solicitat în  contradictoriu  cu  pârâta SC  N.  C. SRL obligarea la  plata  sumei  de  239.861,28  euro (839.515,48  ron )  cu  titlu  de despăgubiri  civile ,  obligarea paratei la predarea proiectelor de execuţie pentru  două  învelitori la  lucrarea ce  aparţine reclamantei ,  sub  sancţiunea daunelor  cominatorii  de 500  euro  pe zi sau  la  plata  contravalorii acestor  proiecte , încheierea procesului verbal de predare primire  sub sancţiunea daunelor-cominatorii de 500 EUR pe zi  şi obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Acţiunea a  fost  legal  timbrată .

În  motivarea  cererii  se  arată  că , între  societatea reclamantă si parata s-au  derulat  relaţii  contractuale privind  edificarea unui obiectiv civil, constând intr-o hala industriala si un show-room. Pentru a realiza acest edificiu, societatea  reclamantă a derulat un Contract de împrumut bancar, prin care a fost condiţionată acordarea sumei împrumutate de etapele si termenele stabilite in vederea realizării edificiului.

Pentru realizarea lucrării, intre reclamantă si societatea parata s-au încheiat trei contracte de antrepriza. Nici unul dintre aceste contracte nu a fost dus la bun  sfârşit.

De asemenea, pentru nici unul dintre aceste contracte nu s-a respectat termenul de execuţie. Toate lucrările executate in temeiul acestor contracte au avut deficiente calitative si cantitative.

Prin  contractul  de antrepriza nr 48/25.04.2005 s-au stabilit a fi efectuate de către societatea parata toate lucrările prevăzute in oferta de preţ, înaintata către reclamantă de către societatea parata, anterior încheierii contractului. Aceste lucrări sunt: proiectare structura metalica de rezistenta, planuri de montaj structura metalica, livrare structura metalica: ferme, contravantuiri, rânduri de grinzi de faţada, rânduri de pene pe fiecare versant, piese de legătura accesorii montaj;livrare panouri de pereţi ISOBOX#60mm, RAL 3000 exterior, RAL 902 interior; panouri de acoperiş ISOTEGO 1000#80mm, RAL 5010 exterior, RAL 902 interior; panouri luminatoare pentru acoperiş ISOPLAST; accesorii montaj; garnituri bituminate sub coama si pentru luminatoare;montare ,structura metalica ,panouri închidere si luminatoare;

Valoarea totala acestor lucrări a fost 307.235 EUR, inclusiv TVA,însa,societatea reclamantă, deşi lucrările nu au fost terminate potrivit devizelor de lucrări, a achitat o suma totala de 311.000 EUR.

Fata de acest prim contract de antrepriza societatea reclamanta are următoarele nemulţumiri:nu s-a respectat timpul de execuţie ;Potrivit contractului încheiat intre părţi, timpul de execuţie a fost stabilit la 90 zile de la data semnării contractului, data când s-a achitat  avansul stabilit prin prezentul contract. Acest termen de execuţie a fost stabilit prin art. 31 si art. 52 din contract.

Antreprenorul nu a respectat proiectul întocmit de arhitect, în sensul ca pentru acoperişul  de  la  hala a procedat la comandarea acestuia unui producător specializat in asemenea lucrări, care a livrat totodată si proiectul de execuţie al acestui acoperiş. Antreprenorul nu a mai înmânat către reclamantă acest proiect de execuţie, deşi, potrivit contractului, avea aceasta obligaţie. În legătura cu aceasta construcţie metalica, reclamanta arată  ca nu a  existat  un deviz de lucrări asupra construcţiei metalice, după cum, antreprenorul nu a întocmit situaţia amănunţita de lucrări, nici pentru edificarea halei. Acest deviz nu a fost emis niciodată de către constructor pentru că , probabil, acoperişul are o greutate mult mai mica decât cea care  a  fost facturata,  apreciază  reclamanta

 Nici panourile ISOBOX nu au fost livrate conform proiectului,în sensul ca întreg edificiul a fost proiectat ca având culoare roşie, iar pentru plafon, constructorul a adus panouri de  culoare albastră, panouri ce nu sunt in conformitate cu proiectul;Un alt motiv de nemulţumire rezida in aceea ca, prin devizul de oferta,avansat către  reclamantă , de către constructor, erau cuprinse si jgheaburile de scurgere, in timp ce , ulterior, constructorul a revenit spunând ca este vorba de o greşeala si ca jgheaburile nu intra in preţul convenit În aceste condiţii, contra cost, s-a procedat la montarea acestor  jgheaburi însa, montajul s-a făcut defectuos, fapt care a dus la infiltraţii de apa si, probabil, datorita calităţii proaste a materialelor folosite, precum si a soluţiilor de remediere nu tocmai fericite s-a ajuns la situaţia in care aceste jgheaburi nu au putut fi folosite potrivit destinaţiei lor, motiv pentru care am procedat la contractarea acestei lucrări cu o alta societate. De altfel, întreaga hala a fost executata cu deficiente majore in ceea ce priveşte etanşeizarea, in sensul ca exista infiltraţii de apa prin numeroase locuri, fapt care face ca remedierea acestora sa fie anevoioasa si costisitoare.

In aceste condiţii, in ciuda lipsurilor mai sus semnalate,  reclamanta a consimţit la plata sumei de 311.000 EUR pentru a nu periclita contractul de împrumut cu banca, contract care ar fi  fost  reziliat în  condiţiile  în  care reclamanta  nu  utiliza creditul  la  termenele  stabilite. Prin acest prim contract, societatea  reclamantă apreciază ca este  prejudiciată cu următoarele sume: contravaloare proiectului asupra construcţiei metalice1.500 EUR (5250 RON) executarea jgheaburilor de scurgere cu o alta societate.9.000 EUR(31500 RON).restituirea sumelor de bani plătite in plus, pe carele estimam provizoriu la 1.OOOEUR(3500 RON ;înlocuirea panourilor ISOBOX de culoare necorespunzatoar 2000 EUR (7000 RON)-TOTAL: 13.500 EURO( 47.250 RON); cat priveşte nerespectarea termenul de execuţie,  societatea  reclamantă  solicita o despăgubire globala in finele acţiuni, întrucât întârzierea este comuna tuturor contractelor.

Potrivit celui  de-al  doilea  contract  de  antrepriză nr 107/21.09.2005 antreprenorul avea obligaţia de a executa un perete cortina, conform ofertei de preţ, in valoare totala de 61.937 EUR. Din aceşti bani s-au plătit numai 44.373 EUR, reprezentând valoarea lucrărilor efectuate. Neajunsurile acestui contract sunt următoarele:

Nerespectarea termenului de execuţie. Termenul de execuţie a acestui contract a fost de 90 de zile, iar lucrările nu au fost terminate nici în  prezent;

Antreprenorul nu a executat lucrările cuprinse la literele  din oferta de preţ, adică nu a executat:acoperişul de la casa scării cu geam termopan  anteefractie de 8 mm;usa spate parter lateral dreapta;usi de balcon etajul II;ferestre grupuri sanitare, conform proiectului;ferestre director vânzări si birou contabilitate; Antreprenorul nu a finalizat peretele cortina, in sensul ca nu a montat accesoriile exterioare ale acestuia si, mai mult decât atât, aceste accesorii nici nu au  fost  redate  .  Reclamanta  face  precizarea  că acest perete tip cortina a fost comandat tip SCHDCO, de import Germania. Pentru reclamantă  a fost imposibil, ulterior, sa găsească  accesorii exterioare originale, iar antreprenorul, deşi deţinea aceste accesorii, a refuzat să  le predea. Din acest motiv, reclamanta a  fost nevoită  sa procedeze la finalizarea peretelui cortina cu accesorii de alt tip si de o calitate inferioara fapt care a dus si la degradarea aspectului, dar si la neajunsuri de ordin tehnic  respectiv imperfecţiuni de etanşare .  Acoperişul la casa scărilor a fost executat de către antreprenor fără respectarea proiectului de construcţie. În ceea ce priveşte nerespectarea termenului de execuţie, reclamanta arată  ca,prin contractul de antrepriza, s-a stabilit ca termen al lucrărilor 90 de zile de la achiziţionarea materialelor de construcţie, iar aceste materiale s-au achiziţionat în data de 02.08.2005, arătând  că nici la data introducerii prezentei acţiuni lucrările nu au fost  finalizate si nu s-a întocmit proces-verbal de recepţie.

 Pentru nerespectarea acestui al doilea contract ,  reclamanta  solicită despăgubiri, după cum urmează:lipsuri calitative la peretele tip cortina2.000 EURO(7000RON) TOTAL: 2.000 EURO ( 7.000 RON);.Reprezentând întârzieri de execuţie.  Prin cel  de-al  treilea contract  nr 115/03.10.2005 de  antrepriza,  s-au  stabilit  efectuarea  următoarelor lucrări:executare placa beton49.500 EUR;executare pardoseala beton48.000 EUR; sistematizare verticala72.530 EUR;finisaje interioare93.533 EUR.Nemulţumirile  reclamantei  legate  de executarea celui  de-al  treilea  contract de  antrepriză  sunt  următoarele :nu s-au efectuat decât lucrările prevăzute la primele trei puncte, si acelea in mod necorespunzător. Aceste lucrări au fost executate prin înglobarea a 38 plase sudate, care erau proprietatea reclamantei  si pe care constructorul si le-a însuşit. De asemenea, au fost facturaţi in plus 30 mc de beton, material pe care constructorul nu 1-a putut justifica. Cu toate acestea , sumele arătate in contract la primele trei puncte au fost plătite in totalitate cel de-al patrulea punct, referitor la finisajele interioare, nu s-a efectuat deloc ;lucrările prevăzute la primele trei puncte s-au efectuat cu deficiente.

Reclamanta  solicită  următoarele  despăgubiri : deficiente de execuţie pentru primele trei puncte, estimam provizoriu la suma de3.000 EUR; (10.500 RON). restituirea contravalorii a 38 de plase sudate1.000 EUR;(3.500 RON);restituirea contravalorii a 30 mc de betonaprox 2.000 EUR;(7.000 RON) TOTAL: 6.000 euro 21.000 RON) In afara acestor contracte de antrepriza, constructorul a mai executat si structura metalica acoperişului de la show-room, structura metalica pentru care aceasta s-a obligat sa prezinte si proiect de construire. Aceasta lucrare s-a executat contra unei sume de 22.000 EUR, fără ca, in final, constructorul sa prezinte proiectul sau vreun deviz de lucrări, din care sa reiasă valoarea mai sus arătata. In legătura cu aceasta ultima lucrare, reclamanta  solicită :obligarea societăţii parate la restituirea unei diferenţe de preţ aproxmativ  2.000 EUR,(7.000 RON) suma pe care reclamanta  platit-o in plus la structura metalica, precum si contravaloarea unui proiect de execuţie, pe care o estima  la 1.500EUR(5.250 RON) TOTAL: 3.500 EURO ( 12.250 RON) Aşa după cum a  arătat reclamanta  încă  de la început, realizarea investiţiei  a fost condiţionata de existenta unui împrumut bancar. întrucât constructorul a motivat permanent ca nu are bani pentru achiziţionarea materialelor, au fost nevoiţi sa aprobam virarea către acesta a mai multor sume de bani, pentru a face posibila continuarea lucrării. Aşa după cum rezulta din facturile anexate la prezenta acţiune, decontarea acestor sume de bani s-a făcut in baza unor facturi, pe care de cele mai multe ori era notat numai contravaloare avans lucrări, urmând ca, după efectuarea lucrărilor si emiterea facturilor aferente manoperei si a situaţiilor de lucrări, sa procedat la punctajul intre cele doua societăţi. În realitate, antreprenorul a încasat in permanenta bani de la  reclamantă  cu titlu de avans, si apoi, sub diferite pretexte, a refuzat să emită situaţiile de lucrări ajungând  astfel, în imposibilitatea de a verifica daca banii,plătiţi au acoperire în lucrările executate sau s-a plătit mai mult.

Întrucât aceste neconcordante intre sumele înaintate si lucrările executate s-au  mărit treptat, in scurt timp s-a ajuns  în conflict cu antreprenorul, care a susţinut  ca a executat mai multe lucrări decât banii primiţi. In acelaşi timp, insa, a refuzat încheierea unui proces-verbal de predare-primire al lucrărilor in stadiul in care se aflau acestea la nivelul lunilor iunie-iulie acest an. Divergentele dintre  părţi au  culminat cu părăsirea şantierului de către antreprenor, deşi lucrările nu erau terminate si contractele de antrepriza nu fuseseră reziliate de către nici una dintre părţi . Fără nici o înştiinţare sau o somaţie prealabila, in data de 17.07.2006,antreprenorul a părăsit şantierul ridicând si paza bunurilor, obligaţie care era asumata prin contract.

Reclamanta  s-a adresat cu notificare  nr. 630/19.07.2006, prin care a făcut cunoscut în scris nemulţumirile constatate  si a invitat parata la soluţionarea conflictului pe cale amiabila, iar pârâta a convocat reclamanta la o întrunire. Reclamanta  a convenit ca a doua zi. in data de 22.08.2006, sa se prezente la obiectiv si, in prezenta dirigintelui de şantier, sa procedeze la efectuarea de măsurători, la stabilirea deficientelor invocate, la stabilirea situaţiilor de lucrări, care ar mai fi trebuit plătite in opinia constructorului si la întocmirea procesului - verbal de predare-primire a lucrărilor, proces-verbal, care pentru reclamantă  era  imperios necesar, întrucât lucrările nu pot continua fără acesta si nici contractul de credit cu banca nu mai poate fi derulat.

A doua zi, in data de 22.08.2006, reclamanta  s-a prezentat la ora convenita la obiectiv, insa, reprezentantul societăţii pârâte, pus in fata deficientelor constatate, a refuzat semnarea procesului verbal de predare-primire, condiţionând acest lucru (de plata unei sume de bani, despre care pârâta considera ca i se mai cuvine pentru lucrările executate, deşi, nici cu aceasta ocazie nu a prezentat devize de lucrări. A refuzat, de asemenea, sa predea către  societatea  reclamantă  proiectele de construcţie a celor doua structuri metalice de acoperiş, care au fost modificate de către executant la  proiectul iniţial. Având in vedere ca toate cele trei contracte de antrepriza nu au fost încheiate pe un preţ forfetar, ci pe un preţ de deviz, stabilit in urma ofertelor  se solicită efectuarea unei expertize, in care expertul  se pronunţe asupra valorii lucrărilor executate, a deficientelor reclamate de către reclamantă , precum si asupra costurilor necesare remedierii acestor deficiente.Faţă  de  cele  menţionate , in afara sumelor in valoare totala de 25.000 EURO (87.500 RON), sume care decurg din lucrări neexecutate sau executate deficitar si contravaloarea a doua proiecte de execuţie, societatea reclamantă  mai  arată  că ,urmează sa suporte si următoarele prejudicii, care decurg din nefinalizarea lucrării la termen.In primul rând, creditul bancar a fost condiţionat de utilizarea acestuia in termenele prevăzute in contractele de antrepriza. întrucât, cu toate eforturilenoastre, din motivele mai sus arătate nu s-au putut cheltui aceşti bani, s-au plătit comisioane de neutilizare a creditului, in valoare totala de 10913,28 RON (3118,08 EURO)  Potrivit studiului de fezabilitate întocmit anterior contractării creditului,nefinalizarea in termen a investiţiei a condus in mod nemijlocit la faptul ca investiţia nu a produs 3 luni din anul 2005 si 8 luni din anul 2006, ceea ce înseamna profit net nerealizat de 547.692,20 RON (156.483, 48 EURO) TOTAL: 159.601.56 EURO (558.605,48 ROL,159.601.56 EURO (558.605,48

Prin urmare, suma  totală pe care o solicită reclamanta  de la parata consta in total valori lucrări neexecutate sau lucrate cu deficiente, precum si contravaloarea a doua proiecte de execuţie in valoare de 25.000 EURO (87.500 RON)comisioane de neutilizare bancara si profit net nerealizat 159.601,56 EURO(558.605,48 RON) dobânzi aferente anului 2006(55.259,72 EURO) (193.409,05 RON) SUMA TOTALA: 239.861,28 EURO (839.514,48 RON)

Solicită, de asemenea, obligarea paratei la înmânarea proiectelor aferente celor doua acoperişuri alternativ cu sumele ce reprezintă contravaloarea acestor proiecte, in  valoare de 3000 EUR. Solicită totodată  obligarea  paratei la încheierea procesului  verbal de  predare  primire a lucrărilor ,  aceste  două  obligaţii solicitându-le  sub sancţiunea  daunelor  cominatorii  de  500  Eur  pe  zi  de întârziere ,  întrucât  acestea  ,  aparţin  pârâtei  şi  vizează  pretenţiile  acestuia  şi  excepţia  inadmisibilităţii .

Pe fond  , pârâta  solicită  respingerea  acţiunii  ,  precizând că  reclamanta în  baza  contractelor  de  antrepriză încheiate  cu societatea  pârâtă şi  datorită  demersurilor , directorului societăţii  furnizoare de  materiale  SC  V.  SRL  BACAU a  contractat  de  la  BRD  BACAU un  credit pentru  terminarea  construcţiei imobilului cu  destinaţie  de  restaurant ,  biroul , depozit şi  show-room în  luna  noiembrie  2005 , însă societatea  reclamantă  nici  în această  situaţie nu  şi-au  îndeplinit obligaţiile  de  plată faţă  de  constructor.

Pârâta la  rândul  ei a  formulat acţiune în  contradictoriu  cu reclamanta din  prezenta  cauză , înregistrată  sub  nr  3096  din  2.10.2006 .  Reclamanta SC  N.  C. SRL a  solicitat  în  contradictoriu  cu  pârâta  SC  R. E.  SRL obligarea pârâtei la plata sumei totale de 205.393,39  lei, reprezentând materiale  achiziţionate  de firma reclamantă şi  încorporate  în  imobilul construit aparţinând pârâtei şi situat în  Bacău  str. Cal. R. , precum şi manopera aferentă acestor lucrări efectuate, sumă totală ce va fi actualizată până la punerea în executare a acestei hotărâri sau până la data plăţii; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale calculate la debitul datorat şi menţionat anterior până la data efectuării plăţii;  şi  obligarea  pârâtei  la  plata  cheltuielilor  de  judecată.În  motivarea  cererii se  arată  că a efectuat o serie de lucrări constând în ridicarea unui imobil situat în Bacău, str. Calea R. în beneficiul pârâtei SC R. E. SRL având destinaţia sediu firmă, magazin, depozit şi restaurant, lucrări care au fost efectuate în baza unor contracte şi din dispoziţia directă a administratorul pârâtei. Pentru ridicarea acestui imobil pârâta a contracta un credit de la Banca BRD -Sucursala Bacău, credit în a cărei valoare a fost aprobat tocmai în baza contractelor încheiate între SC  N. C.  SRL  şi beneficiarul imobilului. Ca  urmare a acordării acestui credit s-a procedat la edificarea acestuia de către SC N. C.  SRL  Plata acestor lucrări făcute se făcea pe etape de realizare a construcţiei în baza situaţiilor de lucrări aprobate de către beneficiară şi semnate de către dirigintele de şantier B. C. De fiecare dată când  se solicita  semnarea acestor situaţii de lucrări, efectuarea de măsurători în teren şi constatarea calităţii lucrărilor efectuate, SC  N. C.  SRL  întâmpina dificultăţi din partea  beneficiarului în sensul că acesta din diferite motive nu dorea întârzierea  acestora sau dorea întârziere semnării acestor situaţii de lucrări întrucât dacă semna ,aceste situaţii trebuia emisă factură fiscală pentru aceste lucrări executate, factură în baza căreia trebuia să efectueze plata. Deşi avea contul băncii disponibil din creditul acordat în vederea achitării lucrărilor de construcţie de către SC N. C. SRL  , administratorul pârâtei  a refuzat să onoreze aceste plăţi, iar de cele mai multe ori banca  retrăgea acest disponibil întrucât nu-1 întrebuinţa în scopul acordat.

Recalamanta pârâtă  arată că ultima divergenţă a apărut cu privire la lucrările efectuate de către aceata, respectiv structura acoperiş zona anexă restaurant, şapă terasă, scara 1 şi scara 2, tâmplărie PVC, placare cu alucubont, dispozitiv automat închidere uşi, completări capete stâlpi pentru hală, zid sprijin, intrare principală plus rampă, hidroizolaţii, învelit tabla acoperiş, izolaţie cu polistiren şi cămine, structură metal prindere panouri, placare metal, perete cortină, închidere cu  panouri şi ferme, structură suport pardoseală, placă beton, drum, zonă 1 parcare, drum provizoriu, riglă, plasă, beton, lucrări în valoare totală de  1205.393, 39 RON. Pentru aceste lucrări efectuate s-a încercat să se ia legătura în repetate rânduri cu beneficiarul  construcţiei precum  şi  cu dirigintele de şantier pentru a se deplasa împreună la faţa locului, de a efectua  măsurător, de a  constata  eventuale deficienţe  ce  urmau  a  fi remediate, de a constata calitatea lucrărilor şi de a semna aceste situaţii de ,lucrări pentru lucrările efectuate. Întrucât acest lucru nu a fost posibil, s-a  înmânat aceste situaţii de lucrări în data de 13.07.2006 dirigintelui de şantier B. C. sub  semnătură,  iar beneficiarului construcţiei  i  s-au  comunicat prin curierat cu confirmare de primire.   Chiar  şi  după comunicarea  acestor situaţii de lucrări, beneficiarul imobilului nu a dorit din diferite! motive ca  reclamanta  pârâtă să se deplaseze la faţa locului şi a efectua operaţiunile necesare în vederea semnării acestor situaţii de lucrări, motiv pentru care  a formulat o invitaţie la conciliere în data de 21.08.2006 ora 1000, pentru a clarifica această situaţie întrucât nu exista posibilitatea rezolvării ei pe cale amiabilă.

Precizează faptul că la începutul, edificării acestei construcţii relaţiile dintre administratorii  celor  două societăţi erau bune, dar după o perioadă de timp acestea s-au deteriorat ajungându-se la o imposibilitate de comunicare  folosindu-se  violenţe verbale şi fizice, precum şi imposibilitatea de a ajunge la o înţelegere.La data convenită, respectiv 21.08.2006  ora  10 ,00 administratorii celor două societăţi, respectiv constructor şi beneficiar s-au întâlnit fiind asistaţi de jurist pentru pârâtă, iar din partea reclamantei avocat. După îndelungi discuţii contradictorii s-a ajuns la o soluţie, soluţie consemnată într-un proces verbal încheiat în  aceeaşi dată şi  care consta în deplasarea reprezentanţilor celor  două  societăţi în  data  de 22.08.2006  ora  9 ,00  la  sediul imobilului  aflat  în  construcţie şi  de  a  efectua concomitent şi  în  aceeaşi  zi  şi  în  următoarele  lucruri: efectuarea de măsurători şi constatări în prezenţa constructorului, beneficiarului şi al dirigintelui de şantier pentru lucrările executate în valoare totală de 205.393, 39 RON şi semnarea situaţiilor de lucrări aferente acestora în vederea emiterii de factură şi a plăţii de către beneficiar a acesteia; predarea de către constructor şi primirea de către beneficiar pe bază de proces verbal a stadiului fizic al lucrărilor executate; semnarea şi ştampilarea facturii pentru debitul aflat în litigiu de către beneficiar;semnarea proceselor verbale de recepţie pe faze de lucrări şi returnarea a 70% din garanţia reţinută pentru lucrările respective.

Conform celor convenite, s-a deplasat în data de 22.08.2006 ora 9 la sediul imobilului aflat în construcţie şi de a realiza cele convenite în ziua precedentă. După o perioadă de aşteptare ca urmare a faptului că beneficiarul nu s-a prezentat la ora convenită şi după îndelungi discuţii contradictorii, violenţe verbale şi fizice din partea administratorului pârâtei la adresa administratorului reclamantei, s-a realizat faptul că  cele convenite în ziua precedentă nu pot fi realizate,  deoarece  dirigintele de şantier a fost avertizat şi atenţionat de către beneficiarul construcţiei să nu semneze nici o situaţie de lucrări. Acest lucru a fost făcut tocmai în ideea de a nu se semna  situaţiile de lucrări şi pentru a nu se face plata acestora. Se  mai precizăm faptul că suma solicitată reprezintă materiale achiziţionate de societatea SC N. C. SRL  încorporate în acest imobil, manoperă, precum şi salarii aferente lucrătorilor acestui punct de lucru. Materialele au fost achiziţionate de la furnizorii reclamantei  -pârâte  fie cu plata pe loc, fie cu plata la un anumit număr de zile.

Datorită imposibilităţii realizării celor convenite la concilierea din 21.08.2006 datorită administratorului beneficiarului  s-a încheiat un proces verbal în data de 22.08.2006 în care s-a relatat succint cele întâmplate, proces verbal care  a  fost comunicat şi societăţii pârâte prin curierat cu confirmare de primire.

Reclamanta  mai  arată  că  pârâta pentru  a nu  semna aceste situaţii de lucrări şi în special de a nu  face plata acestor lucrări efectuate ce face obiectul prezentei acţiuni pârâta a formulat o cerere la Judecătoria Bacău înregistrată sub numărul 12.870/2006 invocând motive care în fapt nu sunt reale. Prin această cerere,, respectiv prin deplasarea unui executor judecătoresc şi a unui expert la imobilul aflat în construcţie pentru constatarea stării imobilului aflat în construcţie situat în Bacău pentru că SC N. C. SRL  nu dorea predarea lucrărilor efectuate pe stadii fizice de lucrări, considerând  că  administratorul pârâtei urmărea să folosească  aceste  hotărâri,  expertize,  procese  verbale încheiate  de  către  executor  pentru  a  nu  plăti  lucrările  efectuate  şi  de  a  face  demersurile  necesare în  vederea intabulării  imobilului ,  situaţie  care  precede unei  noi  cereri de  acordarea  a  unui  credit  bancar .

Reclamanta  pârâtă  mai  arată  că  ,nu  au  fost  singurii  constructori ,  beneficiarul  a  lucrat şi  cu  alte  echipe care fie  au  stricat  ,  fie  au  deteriorat  o parte  din  lucrările  executate  de  reclamantă , iar  calitatea  lucrărilor  efectuate  de  aceştia , nu  îndeplinea  condiţiile  de  calitate ,  situaţie  în  care aceste  echipe au  motivat  că lucrările  de  finisaj ,  nu au  ieşit  bine  ,  datorită  calităţii  îndoielnice  a  lucrărilor  efectuate  de reclamant .

În  drept reclamanta - pârâtă  invocă art  998  Cod  Civil  şi  următoarele şi  art  722  şi  următoarele  Cod  pr.  civ.

La  data  de  08.2006 reclamanta .pârâtă SC  N. C.  SRL formulează  completare la acţiunea principala cu următoarele capete de cerere

Obligarea paratei S.C. R. E. S.R.L. si a BRD Sucursala Bacău, la deblocarea contului nr. RO… deschis la BRD Sucursala Bacău, in valoare de 79.766,34 RON reprezentând garanţii pentru buna execuţie reţinute la facturile nr. :Factura 07390652/11 .XI.2005Factura 07390632/9.XII.2005, 07390634/9 .XII.2005,07390656/16.XII.2005 Factura 07390635/9.XTI.2005, 07390649/22.XII.2005Factura 07390676/8.02.2006 ,Factura 07390855/3.04.2006Factura 07390878/4.05.2006Factura 06854802/21.06.2006, 06854803/21.06.2006 06854804/21.06.2006,06854805/21.06.2006

Constatarea existentei si instituirea privilegiului constructorului asupra imobilului construit in beneficiul paratei S.C. R. E. S.R.L. situat in Bacău, str. Calea R., pentru lucrările executate atât in baza contractelor încheiate cât si in baza dispoziţiilor administratorului paratei, pentru suma solicitata in acţiunea principala reprezentând lucrări executate si neplatite, precum si penalităţi si dobânzi.

Se mai precizează faptul ca fondul de garanţii reţinut pentru buna execuţie in valoare de 79.766,34 Ron, reprezintă 10% din valoarea facturilor mai sus menţionate, de care reclamanta  pârâtă  nu  se  poate  folosi, intracat parata  reclamantă a refuzat in mod constant deblocarea acestui cont, deşi lucrările sunt executate si plătite iar pe fondul litigiilor existente intre societăţi refuza receptionarea acestora si deblocarea contului de garanţii, motiv pentru care reclamanta  pârâtă a  apelat  la instanţa de judecata, ca prin hotărâre, sa dispună, deblocarea acestui cont de garanţii.

Ca urmare a prezentului litigiu si a faptului ca se refuza de către beneficiarul construcţiei recepţionarea lucrărilor pe stadii fizice de execuţie, semnarea  situaţiilor de lucrări menţionate in acţiunea principala si plata acestora, reclamanta  pârâtă a formulat acest nou capăt de cerere prin care solicită ca instanţa sa constate si sa instituie privilegiul acesteia  in calitate de constructor pentru aceste lucrări executate si neplătite.

De asemenea se  solicită introducerea in cauza in calitate de pârâtă  BRD Sucursala Bacău, cu sediul in str. Gheorghe Apostu nr. 13, având in vedere capătul de cerere solicitat la termenul din 8.XI.2006.

Prin  încheierea  din  data  de  18.03.2007 instanţa s-a  pronunţat cu  privirea  la  introducerea  în  cauză în  calitate  de  pârâtă ,  apreciind  că aceasta  nu  are  calitate  procesuală  pasivă în  raport  de obiectul  cererii precizatoare , respectiv  garanţia  de  bună  execuţie „  situaţie  în  care ,  banca  este  un  terţ  detentor .

 În  drept  reclamanta  îşi  susţine  cererea  completatoare  la  acţiune  pe dispoziţiile  art  493  Cod  civil  şi  art  1737 pct  4 Cod  civil.

 În  susţinerea  cererii se  solicită  proba  cu acte, martori, expertiza contabila si construcţii In drept, art. 493 Cod Civil, art. 1737 punctul 4 Cod Civil.

Pârâta a formulat  întâmpinare şi  a  solicitat conexarea dosarului nr. 3096/2006 la dosarul nr. 2648/2006 , aflat pe rolul Tribunalului Bacău-Sectia Comerciala, in temeiul art. 164 C.proc.civ.

In acest sens, pârâta  invocă si dispoziţiile art. 720  indice5 C.pr.civ., potrivit căruia în materie comerciala, pârâtul care are pretenţii împotriva reclamantului poate formula cerere reconventionala. Ori, acţiunea formulata are caracterul unei cereri rconvenţionale, pentru ca îşi găseşte izvorul in acelaşi raport juridic dedus judecaţii.

In ceea ce priveşte pretenţiile principale, având in vedere ca intre societăţile litigante exista in mod evident neintelegeri in legătura cu modalitatea de executarea contractelor de antrepriza si calitatea lucrărilor efectuate, acestea urmează a fi determinate pentru ambele parti pe cale judecătoreasca .În ceea ce priveşte dobânzile solicitate prin acţiunea principala, acestea urmează a fi plătite reciproc, in funcţie de sumele determinate la punctul de mai sus.

Referitor la capetele de cerere arătate prin completarea la acţiunea principala depuse la termenul anterior, instanţa de judecata urmează sa se pronunţe asupra acestora pe fondul cauzei, întrucât ele nu pot fi admise decât in condiţiile in care se va constata culpa S.C. R. E. S.R.L. in derularea contractelor de antrepriza.

 In drept,  se  invocă dispoziţiile art. 115-119 si 164 .

 Se  mai  arată  că prin încheierea  din  data  de  18.12.2006  instanţa , a  admis cererea  de  conexare în  temeiul  art  164  Cod  pr.civ. Cu  privire  la excepţia  prematurităţii invocată  de  pârâta  reclamantă SC  N. C.  SRL şi  excepţia  inadmisibilităţii  invocată  de reclamanta  pârâtă  SC  R.  E.  SRL ,  instanţa  le-a  respins  prin  încheierea  din  data  de  20.12.2006 .

 În  cauză  s-a  efectuat  Raport  de  expertiză  tehnică ,  supliment  la  raportul de  expertiză  tehnică şi  raport  de  expertiză  contabilă  şi au  fost  admişi experţi  parte pentru ambele  părţi.

Prin  încheierea  de data  de  26.05.2008  instanţa a  dispus decăderea  din  proba  cu  interogatoriu  , probă  admisă prin  încheierea  de  şedinţă  din  data  de 19.03.2007 ,  având  în  vedere  că  reclamantul  avea  obligaţia  ca  la  termenul din  data  de  16.04.2007  să  depună  interogatoriu  ,  obligaţie  de  care  nu  s-a  achitat ,  iar tribunalul  apreciază că această  probă nu  este  pertinentă  şi  concludentă  , în  cauză au  fost  întocmite raport  de  expertiză  tehnică  şi  contabilă , prin  care  specialiştii  şi-au  spus  punctul de  vedere cu  privire  la problemele ridicate  de  părţi Prin  aceeaşi  încheiere , instanţa  a  respins  şi  proba  testimonială.

Din  actele  şi  lucrările  dosarului  ,  tribunalul  reţine ,că  între  părţi  s-au  desfăşurat  relaţii  contractuale ,  prin  care ,  pârâta  reclamantă  SC  N. C. SRL s-a obligat să  execute lucrări  constând  în ridicarea  unui  imobil  situat  în  Bacău  str.  Calea  R.  în  beneficiul  pârâtei  SC R. E.  SRL ,având  destinaţia  sediul  firmă,  magazin , depozit şi restaurant .

 Contractele de antrepriză  construcţii au  cuprins  trei  etape , încheierea ,  executarea şi  încetarea  lor  prin recepţia  lucrărilor, etape  parcurse  de  părţi  în sensul  că după  finalizarea  contractelor de  antrepriză potrivit  cărora  SC N.  C. SRL a  executat  lucrările de  construcţii , iar  reclamanta a  plătit  contravaloarea  manoperei  şi  materialelor s-au  întocmit procesele  verbale de  recepţie din 6.10.2005  - 10-11.2005 ,  29.01.2006 şi  procesul  verbal privind terminarea  lucrărilor  din  27.10.2006 . Toate  aceste  procese  verbale au  fost  înmânate  de  reclamanta  pârâta  SC  R.  E.  SRL ceea  ce constituie  o  recunoaştere  directă  a  execuţiei  lucrărilor  şi  a  faptului  că  acestea  au  fost  executate  în  bune  condiţii

Executarea  lucrărilor şi  plata  acestora au  fost confirmate şi  prin  raportul  de  expertiză  tehnică şi  suplimentul la  raportul  de  expertiză  efectuate  în  dosarul  cauzei .

Reclamantanta pretinde cu  titlu de  despăgubiri civile suma  de 239.861 euro ,  despăgubiri civile  ce  se  solicită în  situaţia  antrenării răspunderii  civile delictuale în  speţă operează  răspunderea  civilă contractuală situaţie în  care pot  fi  solicitate daune  interese .

Plata  este  un  act  juridic ,  o  convenţie  între  cel  care  executa şi  cel  care  o  primete -  fiind  un  act  juridic animo solvendi ,  făcut  cu  intenţia de  a  executa (plăti)  o  obligaţie.  Dispoziţiile referitoare la  plata se  regăsesc în  art 1092-1121  c.  civ în  care  se  arată o  serie de  reguli privind  condiţiile plăţii şi  alte  principii  generale care  guvernează  materia  plăţii.

Ca  orice  act  juridic ,  atunci  când  are  la  bază eroare,  dol sau  violenţă ,  potrivit  961 cod  civ. ,  convenţia  nu  este  nulă  de  drept ,  ci  trebuie  să  se  solicite în  instanţă  anularea ,  ori  reclamanta  nu  a  solicitat prin  cererea  de  chemare  în  judecată anularea  actului  de  plată a  lucrărilor pentru  unul  din  motivele menţionate  anterior şi  restituirea  sumei  achitate  ca  plată  nedatorată.

Din  probele  administrate rezultă  că  reclamanta a  avut  în  permanenţă un  diriginte  de  lucrări de  şantier ,  care  semna situaţiile  de  lucrări şi  alte  documente care  au  stat  la baza efectuării  plăţii.

De  asemenea ,  din  expertizele efectuate rezultă  că  s-au  efectuat lucrările şi  s-au  plătit  aceste  lucrări.

Procesele  verbale de  recepţie ,  şi  în  mod  deosebit procesul  verbal privind  terminarea lucrărilor  din 27.10.2006 ,  constituie şi acestea acte care  produc  consecinţe  juridice ,  iar  partea  care  le-a  semnat nu  le  poate  ignora atâta  vreme cât  au  fost  anulate sau  desfiinţate de  o  instanţă  de  judecată.

 În  acest  sens  s-a  pronunţat  şi instanţa  supremă : cât  timp  beneficiarul a  recepţionat lucrările fără  obiecţiuni ,  nu  se  poate  reţine răspunderea  contractuală pentru  executarea  necorespunzătoare a  obligaţiilor asumate ,  întrucât s-ar încalcă dispoziţiile art 969  Cod  civil (CSJ secţia  Comercială ,  decizia  nr.  595/01.02.2002,  Revista  de  drept nr  3 /2004)

 Reclamanta  nici  pentru  procesele  verbale  de  recepţie nu  a  solicitat printr-un  capăt  de  cerere distinct ,  anularea acestora pentru  anumite  vicii prevăzute  de lege ,  având o  motivare  confuză şi  contradictorie  a  cererii de chemare  în  judecată ,  întrucât  a  invocat  faptul  că  a  plătit  mai  mult  decât valoarea  lucrărilor  efectuate ,  iar  pe  parcursul  motivării  cererii  susţine  că  are pretenţii pentru  lucrări  neefectuate.

Instanţa  a  reţinut  că reclamanta  avea  un  diriginte  de şantier şi  de  asemenea ,  în  contractul încheiat se  precizează şi  faptul că  „persoana juridică achizitoare  are  dreptul  de  a cere înlocuirea  materialelor necorespunzătoare , îndreptarea  sau  repararea lucrărilor sau  a  părerilor  necorespunzătoare  calitativ 2 art  21 din  contractul  nr  115/2005 .  jgheaburile şi  culoarea acoperişului puteau  fi  remediate sau  înlocuite ,  fiind  lucrări uşor vizibile ,  care se  pot  constata imediat ,  iar  reclamanta  cu  privire  la  acest  aspect  nu  a  făcut  obiecţiuni pe  parcursul  execuţiei  lucrărilor ,  rezultă  că  au  fost recunoscute şi  plătite .  Jgheaburile  au fost  executate  de  pârâtă  din  tablă  zincată ,  iar  reclamanta  nu  a  plătit pentru  acestea  ,  deoarece nu  i-au  plăcut ,  contractând  cu  o  altă  firmă schimbarea  materialului  şi  înlocuirea acestora .

Reclamanta  a  solicitat  despăgubiri  civile ca  urmare  a  depăşirii termenului  de  execuţie de  către  pârâtă.

Astfel ,  potrivit art  982  cod  civil toate clauzele convenţiilor se  interpretează unele  prin  altele ,  dându-se  fiecăruia înţelesul  ce  rezultă  din  actul  întreg”

În  contract apare o  data  termenul  fixat , iar  în alte clauze nu  apare un  termen ,  însă  din  conţinutul tuturor clauzelor  contractuale rezultă că  termenul poate  fi  prelungit ,  şi atâta  vreme  cât reclamanta nu  a  achitat la  timp lucrările  efectuate ,  situaţie  confirmată  şi  de  expertiză  , se  află  în  culpă faţă  de  acest  aspect ,  neputând  pretinde executarea obligaţiilor  .  De  asemenea executarea  lucrărilor  suplimentare şi în  acelaşi  timp, contractarea  de  lucrări  cu  alte  firme pentru  efectuarea  lucrărilor  suplimentare în  atare  condiţii nu  se  putea  respecta  termenul de  execuţie  stabilit.

Pentru  aceste  motive menţionate  anterior ,  se  adaugă şi  culpa reclamantei  în  nerealizarea  obligaţiilor asumate de  către  pârâtă .

Din  expertiza  contabilă instanţa  reţine :

Investiţia s-a  realizat în  baza  autorizaţiei  de  construire nr 415/22.08.2003 emisă  de Primăria  Mun.  Bacău ,  proiectul 41/2002 fiind  întocmit de  către S.  I. SRL  Bacău.

Proiectul care  a  stat  la  baza  emiterii autorizaţiei  de  construire avea  structura de  rezistenţă din  cadre de  beton armat şarpante pe ferme  metalice alcătuite din  profile  laminate din  oţel cu  învelitoare  cu  panouri OLTPAN închidere  exterioare din  panouri sandwici tip OLTPAN ,  parţial  pereţi cortină din  aluminiu şui  geam termopan , tâmplărie aluminiu cu  geam  termopan.

Structura metalică prevăzută în  proiectul  inţial întocmit  de  S.  I.  SRL  fiind  greoaie ,  s-a  optat pentru  înlocuirea acesteia cu o  soluţie  modernă uşoară  şi  mai  rapidă  în  execuţie .

Schimbarea soluţiei  s-a făcut numai  verbal ,  nu  s-a  materializat în  nici  un  act  scris

Pe  structura existentă -  stâlpi de  beton armat în fundaţii izolate din  beton s-a  întocmit un  alt  proiect de  către I. E. SRL  BUCUREŞTI ,  pentru  structura  de  închidere şi  acoperiş cu  profile metalice uşoare tip  „profil  de  futur „ şi  tălpi rigidizări şi gusee  din  tablă ,  prinse  cu  şuruburi  şi  cu  sudură, protejate anticoroziv.

Acoperişul metalic este  alcătuit din  grinzi ,  pane  metalice şi  contravânturi  metalice în  plan  orizontal .  Ancorarea  acestuia de stâlpi din  b.a. se  face prin  intermediul plăcuţelor metalice înglobate pe  feţele stâlpilor.

Toate elementele structurii şi  acoperişul metalic au fost  livrate tot  de  I. E.  SRL .

Livrarea panourilor termoizolante de  închidere şi acoperiş au  fost  contractate  cu  SC T.  SRL  Bucureşti .

Acest  proiect a  fost acceptat de  către  beneficiar şi  însuşit de  către proiectantul general S. I. SRL prezentat ISC Bacău care  a  exercitat controlul  calităţii execuţiei lucrărilor în  baza lui  ,  fiind menţionate în  procesele  verbale de  control întocmite .

La  stâlpii  de  beton armat mai scurţi s-au prevăzut supraînălţări .

Închiderea metalică  este  alcătuită de  suporţi  metalici ,  grinzi  metalice şi  montaţi metalic ce  reazămă  pe  stâlpi de  beton armat  existenţi .

Cu  privire la  acoperişul peste zona  de birouri şi restaurant s-a procedat de asemenea la utilizarea soluţiei  IRCAD  i  s-a solicitat de  către beneficiar o  ofertă iar în  urma obţinerii acesteia s-a s-a  încheiat Contractul  nr 040/20.12.2005 între  SC  I. D.  SRL şi  SC  N. C. SRL privind proiectarea şi  livrarea structurii metalice ,  avansul  fiind  achitat de  beneficiar anterior încheierii acestui contract , respectiv 16.12.2005.

Peretele cortina a  făcut obiectul unui  contract unui  contract  separat nr  107/2005 ,  comanda  pentru profile şi  accesoriile ALUKONIGSTHAL Bucureşti au  fos  făcute  pe  baza proiectului iniţial .  Ulterior  ,  beneficiarul a  solicitat modificarea zonei casei  scării a  renunţat la  geamul antiefracţiei de  deasupra acesteia şi  a  dorit efectuarea unui  acoperiş cu structura metalică ,  cu  învelitoare din  tablă cutată ,  extinzând zona casei scării spre  faţa clădirii.

Beneficiarul a  dorit şi  înlocuirea uşii  la  intrare cu  uşă  glisantă ,  cu  deschidere  automată şi  deşi  mecanismul a  fost aprovizionat ,  acesta  nu  a  mai  fost  montat.

Executarea  contractelor între  cele  două  societăţi s-au  încheiat mai  multe  contracte :  contractul nr  48/25.04.2005 privind  proiectarea ,  livrarea şi  montarea structurii  metalice ,  a  panourilor de  închidere (pereţi şi  acoperiş)  la  hala depozitului şi  a  magazinului - lucrări  executate în  întregime ,  recepţionate  şi  achitate;  contractul nr  107/21.09.2005 privind „executare perete cortină „ lucrare  parţială executată  şi  achitată (ceea ce  s-a  executat );  contractul  nr 115/03.10.2005 privind  : executare  palcă  beton, - executată  şi  achitată  integral ;executare pardoseală  beton –executată  integral  şi  achitată  parţial ;  sistematizare  verticală ;  finisaje  interioare .  Pe  perioada  derulării  contractelor  beneficiarul  solicitând  şi  alte  lucrări  care  nu  erau  cuprinse  în  contract ,  respectiv structură metalică acoperiş birouri la  care  s-a  achitat numai  materialul  livrat de  către  SC  I. ,  rămasă  neachitată  manopera de  montare  în  cuantum  de 21.505,69  lei.

Lucrările  au  fost facturate în  măsura în care beneficiarul decidea să achite suma respectivă ,  astfel  constructorul nu  a  emis  facturi ,  deşi  lucrările erau  executate şi  cu situaţiile de  lucrări întocmite  pe  baza  antemăsurătorilor efectuate  în  teren.

Cu  privire  la  calitatea  lucrărilor  construcţiei  ,  instanţa  reţine ;  controlul calităţii lucrărilor  de construcţii -  montaj se  exercită de  către  proiectant executant ,  beneficiar şi  de  către  Inspecţia  de  Stat  în  Construcţii , având  ca  scop prevenirea sau eliminarea oricăror defecţiuni apărute în  cursul execuţiei lucrărilor. Controlul  se  exercită  la  toate obiectele , principalele faze  de  execuţie care  prin natura  lor sunt  determinate pentru  calitatea  lucrării, la  lucrările care  devin  ascunse şi  se  consemnează  în  procese  verbale constatările  făcute  urmând a  se încheia  proces  verbal potrivit  constatărilor făcute să ceară  oprirea ,  refacerea sau  remedierea lucrărilor  executate calitativ  necorespunzător.

Pentru lucrările întocmite de  constructorul SC  N.C. SRL s-au întocmit pe  parcursul lucrărilor mai  multe  procese  verbale de  control şi  de  recepţie  parţială  a  lucrărilor ,  din  analiza proceselor  verbale expertul arată  că  nu  s-au  constat deficienţe de  calitate decât în  luna  iunie 2006 când  deja ,  constructorul  şi  beneficiarul intrase  în  litigiu  datorită neplăţii  lucrărilor  executate.

SC N.  C. SRL a  stabilit pentru  fiecare  lucrare executată şi  neachitată aceleaşi obiective :  identificarea  lucrării să  se precizez dacă  a  fost  efectuată ,  să  se  arate  dacă  cantităţile de  materiale cuprinse  în  situaţiile de  lucrări  se  regăsesc în teren şi  dacă manopera  aferentă acestor  lucrări este  corect  calculată .  sa-  identificat fiecare  lucrare în  teren ,  ele au  fost  executate şi  concret măsurate ,  în  funcţie  de  care  s-au  întocmit situaţiile  de  lucrări .

Manopera  a  fost stabilită la  un  tarif orar  mediu sub  tariful pieţei  muncii la  data  întocmirii situaţiilor  de  lucrări .

Valoarea  actualizată a  manoperei este  precizată la  capitolul Concluzii ,  pct  2 şi  rezultă  conform  Anexei  4 .

De asemenea cotele recapitulaţiei sunt foarte  mici ,  cheltuielile indirecte se  situează în jur de  12-  14 % faţă de  5% încasate  de  constructor .

Din suplimentul la  raportul  de  expertiză  tehnică  ,  rezultă  că  nu  există nici o  modificare a autorizaţiei  de  construire ,  schimbarea  de soluţie a  acoperişului este  făcută prin  Dispoziţia  de  şantier /proiect 9/2003  din  15.09.2004 ,  semnată  de  autorul  proiectului SC  S.  I. SRL în  baza  căruia s-a  obţinut autorizaţia de  construire .

Din  expertiza  contabilă  instanţa  reţine  următoarele;

Contravaloarea proiectului asupra construcţiei metalice este de  1.500  Euro (5.250  ron).

În  contractul  de  antrepriză numărul 48/25.04.2005  ,  la  art 2  este prevăzut ca  SC  N.  C. RL  va executa proiectarea  structurii  metalice de  rezistenţă  La  capitolul 4 (obligaţiile părţilor contractante)  art  10 *persoana  juridică achizitoare  are dreptul  de supravegherea desfăşurarea lucrărilor în  conformitate  cu  prevederile contractului (...)  La  cerere,  acesteia trebuie să  i  se  pună  la  dispoziţie desenele  şi documentaţia de  execuţie pentru examinare ...*

În  *Regulamentul de  recepţie a  lucrărilor de  construcţii  şi  instalaţii aferente *  este  precizat  că „ în  toate situaţiile investitorul este  depozitarul arhivei privind  lucrarea în  cauză”Structura  metalică a  fost  efectuată  de  unde  rezultă  că  s-a întocmit proiectul  de  execuţie  acestei  lucrări.

Cu  privire  la  suma  de  1500 Euro )5.250 Ron =  reprezentând  contravaloarea proiectului asupra construcţiei  metalice expertul  precizează că  în  contractul de  antrepriză nr  48/25.04.2005  nu  este menţionată  valoarea  acestui  proiect ,  precizând  că nu  s-au  pus la  dispoziţia  experţilor contabili alte  documente din  care  să  rezulte contravaloarea proiectului.

Expertiza  contabilă  nu  poate  stabili contravaloarea  proiectului asupra construcţiei  metalice  ,  întrucât nu  se  precizează valoarea  în  contractul  de  antrepriză nr  48/25.04.2005. Potrivit documentaţiei analizată  de  expertul  desemnat în  cauză  şi experţii  parte admişi  de  instanţă ,  concluzia  reţinută  de  instanţă  ,  având  în  vedere este că  această sumă  nu  se  datorează.

Executarea jgheaburilor de  scurgere  cu  o  altă  societate , în  valoare  de 9000  euro (31.500  ron )- obiectul  contractului nr  48/25.04.2006  a  constat  în  proiectare ,  structură metalică ,  livrare  structură  metalică, livrare panouri de  pereţi  ISOBOX montare structură  metalică ,  panouri  închideri  şi  luminatoare .

Executarea  jgheaburilor de scurgere nu  face  obiectul contractului  de  antrepriză nr  48/25.04.2005.

Societate  SC  R.  E.  SRL a  contractat ,  conform  contractului  688/21.08.2006 ,  executarea ,  livrarea şi  montarea  jgheaburilor de  scurgere cu  o  altă  societate -  SC  M.R. SRL .  Valoarea  acestor lucrări ,  conform  facturilor emise de  SC  M. R. RL ,  societate executantă a  lucrărilor este suma de  31.362,96  Ron .

Cu  privire la  suma  de  9.000  euro reprezentând executarea  jgheaburilor de  scurgere cu  o  altă  societate ,  concluzia expertului  este că  această lucrare nu  face  obiectul contractului  de  antrepriză nr  48/25.04.2005. sumă nu  se  datorează.

Restituirea sumelor de  bani plătite în  plus,  estimate provizoriu la  1.000  euro (3.500 Ron)(aferentă  contractului  sus  menţionat nu  se  datorează.  Nu  s-au  constatat  deficienţe  în  plus  între  valoarea  stabilită  în  contract şi  valoarea  facturilor emise  şi  încasate ,  iar  expertului  contabil nu  i  s-au  pus  la  dispoziţie alte  documente  din  care să  rezulte că  s-au  plătit  sume  în  plus  pe  parcursul  derulării  contractului  nr  48.25.04.2005

Valoarea  totală  a  contractului 48/25.04.2005 încheiat  între SC RACOLE  EXIM SRL  şi SC  NOVA CASA  SRL  este  în  sumă  de 307.235  euro .

Din  analiza  documentelor puse  la  dispoziţia expertului (facturi  fiscale emise aferente contractului nr.  48/25.04.2005 )  rezultă următoarele ; valoarea facturilor  fiscale  emise în  sumă  totală  de 302.475  euro ,  valoare  facturi  achitate în  sumă  de 302.475  euro şi  nu  s-au  înregistrat  diferenţe  achitate  în  plus .  Situaţia  acestor  facturi este  prezentată în  Anexa  5 al  raportului  de  expertiză .

Înlocuirea  panourilor ISOBOX  de  culoare  necorespunzătoare ,  în  valoare  de 2000  euro (7000 ron )

În  obiectul contractului  nr  48/25.04.2005  ,  capitolul  2  ,  este  precizată  culoarea albastru  a  panourilor -RAL 5010  exterior ,  contractul fiind semnat de  ambele societăţi .  Societatea SC  N.  C.  SRL a  contractat  cu SC T.SRL Bucureşti livrarea  panourilor termoizolante de  închidere  şi  de  acoperită ,conform anexei la  contractul nr 137/06.09.2005 încheiat  între SC  N. C. SRL şi  SC T  SRL, acesta conţine materialele precizate  în  contractul  de  antrepriză  Nr .  48/25.04.2005.

Concluzia  expertului la  acest punct  de  vedere este că  suma  de  2000  Euro nu  se  datorează întrucât culoarea  albastră a  panourilor a  fost specificată în  conţinutul  contractului nr  48/25.04.2005 Cap  2 , RAL  5010  exterior ,  contract semnat  şi de către beneficiarul SC  R. E. SRL .  Acest  aspect  fiind menţionat  în  Raportul  de expertiză  tehnică depus  la  dosarul  cauzei.

Lipsurile calitative la  peretele tip  cortnă, 2000  Euro (7000  Ron ).

Din  raportul  de expertiză  tehnică judiciară  depus la  dosarul  cauzei  nu  rezultă deficienţe de  calitate (pag  4  din  raport )*  Pentru  lucrările întocmite de constructorul  SC  N.  C.  SRLA s-au  întocmit pe  parcursul  lucrărilor mai  multe  procese  verbale de  control (...)  din  analiza  Proceselor  verbale de  recepţie ,  întocmite pe  tot parcursul  lucrărilor ,  nu  se  constată  deficienţe  de  calitate  ...*

Concluzia expertului  la  acest  punct  este  suma  de 2.000  euro nu  se  datorează întrucât din  raportul  de  expertiză tehnică judiciară existent la  dosarul  cauzei  nu  rezultă existenţa unor  lipsuri calitative la  peretele tip  cortină.

Cu  privire  la calitatea  lucrărilor privind deficienţa  de  execuţie pentru  lucrările de  executare  a  plăcii  de  beton ,  executare  pardoseală beton ,  sistematizare verticală ,  estimate provizoriu la  suma  de 3000  euro (10.500  ron )  di  raportul  de expertiză tehnică judiciară depus  la  dosarul  cauzei  nu rezultă  existenţa unor  deficienţe de  execuţie la  contractul 115/03.10.2005.

Concluzia  expertului cu  privire  la  acest  punct este  că suma  de 3.000  euro reprezentând deficienţe de  execuţie pentru  lucrările de  executare a  plăcii  de  beton ,  executare  pardoseală sistematizare verticală nu  se  datorează  ,  întrucât raportul  de  expertiză  tehnică judiciară nu  a stabilit  existenţa unor  deficienţe  în  execuţie .

Cu  privire la  restituirea  contravalorii a  38 plase sudate ‚ 1.000  eur (3.500  ron )  SC  N.  C. SRL  a  achiziţionat  cantitatea  de  162  plase  sudate tip  4 (100x 100)2000x600  cu  factura BC VEQ numărul 4500731  din  data  de 16.  11.  2005 de  la  SC  V. SRL  BACĂU .- Această cantitate a  fost  facturată către SC  R.  E.  SRL Bacău în  factura seria BC VEX NUMĂRUL 07390632  din  data de 09.12.2005 .  factura a  fost  achitată integral cu  Op 1/16.12.2005 considerându-se  acceptată  la  plată.

Din  raportul de  expertiză  tehnică  judiciară existent la  dosarul cauzei  nu  reiese că  s-au  încasat în  plus 38  de  plase sudate,  în  aceste condiţii expertiza  contabilă  concluzionând că  suma  de 1.000 euro pretinsă  nu  este  datorată.

Cu  privire  la contravaloarea a  30  mc de  beton ‚  aproximativ 2000  eur(7000)  rezultă  că  din  materialul documentar  analizat următoarele; prin  factura de  achiziţie  seria BC XCR numărul 3297069  din  data de 19.11.2005 , furnizor R. S.  B. SA ,  societatea SC  N.  C. SRL s-a  aprovizionat cu o cantitate  de  282  mc beton  clasa 18/22.5/B300-31  SC  N.  C.  SRL a  facturat 280 mc  beton din  sortimentul  menţionat anterior către  SC  R.  E.  SRL BACAU prin  factura  seria BC VEX numărul 07390634 din  data  de  09.12.2005 ,  factura  fiind  achitată  integral  cu OP 1/16.12.2005 considerându-se  acceptată  la plată.

Cu  privire  la  cantitatea de  30  mc beton ,  din  raportul  de  expertiză  tehnică judiciară nu  rezultă ca  fiind facturată în  plus această  cantitate ,  expertiza  contabilă concluzionând  că  suma  de  2000 euro nu  se  datorează

Cu  privire  la Contractul  de Antrepriză nr  48 /25.04.2005 instanţa reţine că expertiza contabilă nu  poate  stabili contravaloarea  proiectului asupra construcţiei  metalice ,  întrucât nu se  precizează valoarea contractului  de  antrepriză nr  48 /25.04.2005 .  De  asemenea  se reţine  faptul că  expertului  contabil nu  i s-au  pus la  dispoziţie alte  documente din  care  să  rezulte cuantificarea proiectului  de  execuţie ,  expertul  concluzionând că  suma  nu  se  datorează.

Cu  privire  la suma  de 9.000  euro reprezentând executarea  de  jgheaburi de scurgere  cu  o altă societate se  reţine că  această  lucrare nu  face  obiectul contractului  de  antrepriză nr  48/25.04.2005  ,  suma  nu  se  datorează.

Din  expertiza  contabilă  se  reţine  că diferenţa estimată provizoriu la suma  de 1.000 euro aferentă contractului nr  48/25.04.2005 nu  se  datorează întrucât  nu  s-au  constatat diferenţe în  plus între  valoarea stabilită în  contract şi  valoarea facturilor emise şi încasate . pentru  efectuarea  expertizei  contabile nu  i-au  fost puse  la  dispoziţie alte  documente din  care  să  rezulte că  s-au plătit sume  în  plus la  contractul  48/25.04.2005

Cu  privire  la  Contractul  de  antrepriză nr 107/21.09.2005 ,instanţa  reţine că  suma  de  2000  euro nu  se  datorează întrucât  culoarea albastră  a  panourilor a  fost specificată în  conţinutul contractului nr  48/25.04.2005 cap  2 Ral  5010  exterior ,  contract  semnat şi  de  către  beneficiarul S C R.  E. SRL ,  acest  aspect  fiind  menţionat în  Raportul  de  expertiză  judiciară,  existent  la  dosarul  cauzei.

Referitor  la Contractul  de  antrepriză  nr 115/03.10.2005 pentru lucrările de  executare  a plăcii  de  beton , executare  pardoseală ,  sistematizare verticală în  sumă  de  3000 Euro reprezentând deficienţe  de  execuţie instanţa  reţine  că  prin raportul  de  expertiză  tehnică judiciară  nu  s-a  stabilit existenţa unor  deficienţe  de  execuţie.  De asemenea  din  raportul  de  expertiză tehnică  judiciară existent  la  dosarul  cauzei nu reiese că  s-au  încasat în  plus 38  de  plase  sudate ,  iar  suma  pretinsă de  1.000  euro nu  se  datorează .

Instanţa  reţine cu  privire la  cantitatea de  30  mc beton ,  nu reiese  din  raportul  de  expertiză  judiciară ca  fiind  facturată  în  plus instanţa  reţinând  că  suma  de  2000 euro  nu  se  datorează.

Instanţa  cu  privire la  lucrări  necontractate reţine că  expertizei  contabile  nu  i  s-au  pus  la  dispoziţie documente din  care  să  rezulte existenţa unei diferenţe de  preţ ,  reprezentând suma  plătită în  plus la  structura metalică  de 2.000  euro .

Cu  privire  la  suma  de  1500  de  euro reprezentând contravaloare proiect  de  execuţie  se  reţine că  expertul  contabil nu  poate  aprecia o sumă  estimativă. 

Concluzionând cu  privire  la  primul  obiectiv ,concluzia la  acest  punct  este  că  pentru facturile numărul 889853/26.04.2005 şi 889875/06.06.2005  emise  de  SC  N.  C.  SRL către  SC  R.  E. SRL Bacău pe  care  este  consemnată contravaloarea avans lucrări nu  au existat  situaţii lucrări transmise beneficiarei .  Lucrările au  fost  executate  rezultând  din  raportul  de  expertiză tehnică  judiciară Cap  2 alin 2.1. Facturile  au  fost  întocmite în  baza ofertei de  preţ şi  acceptate  la  plată ,  fiind  achitate  integral prin  virament  bancar.

Cu  privire  la cel  de-al doilea  obiectiv , în contractele de  antrepriză nu  sunt  prevăzute clauze prin  care banii  încasări de  antreprenor să fie  utilizaţi exclusiv pentru  achiziţionarea materialelor ce  urmează a  fi  utilizate exclusiv pentru  achiziţionarea materialelor ce  urmează a  fi  utilizate la  realizarea construcţiei .  societatea care  încasează  banii poate  dispune utilizarea  acestora pentru  desfăşurarea  activităţii  curente de  investiţii  şi  financiare.

Cu  privire la obiectivul  trei ,  suma  totală plătită către BRD  GSG  de  către  SC R.  E.  SRL sub  formă de  comisioane de neutilizare  aferente  contractului de  credit 2087/25.04.2007 şi  actului adiţional nr 1/10.11.2005  este  în  valoare de  10.089 ,  55  lei din  care suma  de 5.664,52  lei aferentă anului  2005  ,  respectiv suma  de 4.425,  03  lei aferentă  anului 2006 .

Cu  privire  la  obiectivul  nr  4  concluzia  expertizei  este că  nu  se  poate preciza profilul  net nerealizat ,  stabilit în  baza  unui studiu de  fezabilitate  , deoarece studiul de  fezabilitate nu  are  calitatea  de  document justificativ  din  punct  de vedere  al  expertizei  contabile .  penalităţile  de  întârziere la darea  în  funcţiune a  obiectivului nu  sunt prevăzute în  clauzele contractuale de antrepriză încheiate .  Nu  au  fost prezentate  expertizei  contabile alte documente din  care  să  rezulte existenţa altor  prevederi  contractuale.

Cu  privire  la dobânda  pentru profitul  nerealizat ,  expertiza  contabilă  nu  o poate  calcula ,.  Deoarece  aceasta reprezintă  o  estimare ,  conform  unui  studiu  de  fezabilitate .  în  contractele  de  antrepriză  încheiate nu  există clauze prin  care executantul  este obligat la  plata  dobânzii la  profitul nerealizat.

În  contabilitatea pârâtei  există  documente  justificative (facturi  avize )  pentru  materialele  destinate obiectivului Hală  şi  magazin Racole .

Din  raportul  de  expertiză tehnică  judiciară existent  la  dosarul  cauzei  rezultă că  aceste materiale se regăsesc în  situaţiile reclamantei.

Expertiza  contabilă  arată  că din  materialul  documentar existent  la  dosarul  cauzei  rezultă că  aceste  situaţii  de  lucrări  au  fost  transmise  către  reclamantă.

De asemenea  expertiza  contabilă  concluzionează  că ;  nu  poate  proba dacă situaţiile de  lucrări  în  sumă  de  205.393,  39  lei  nu  au fost semnate  de  reclamantă .

La  obiectivul cinci  se  concluzionează  că societatea are  încheiate contracte cu furnizorii  de  materiale şi  servicii  ,  ce  au  fost înglobate în  obiectivul R. .

Referitor  la  obiectivul  nr  6  se  concluzionează că  în  evidenţa contabilă a  reclamantei  SC  R.  E. SRL  sunt  înregistrate facturile emise de  către SC  N.  C. SRL inclusiv cele pentru  care  sunt  înregistrate garanţii .Facturile au  fost achitate integral  prin  virament  bancar  - fiind  acceptat  la plată.

Referitor  la  acţiunea  conexă formulată  de  pârâta  reclamantă SC  N.  C.  SRL împotriva  reclamantei  pârâte SC  R..  E.  SRL având  ca  obiect ,  obligarea  la  plata  sumei totale  de 205.393,39  ron actualizată  până  la  data  plăţii  efective , obligarea  la plata  dobânzii  legale calculată  la  suma  menţionată la  data  plăţii  efective şi  plata  cheltuielilor  de judecată.

 Pentru  edificarea imobilului ce  a făcut  obiectul contracte  de  antrepriză menţionate , pârâta  reclamantă  SC N.  C.  SRL a  achiziţionat materialele  necesare ,inclusiv  manopera aferentă  acestor  lucrări.  Pe  parcursul  terminării  unei etape  de  construcţie  , se  întocmeau  situaţii  de  lucrări ,  aferente  acestor  lucrări  executate, se  efectuau  măsurători împreună  cu  dirigintele  de  şantier şi  beneficiarul  lucrării ,  iar  în  urma semnării acestor  situaţii  de  lucrări se  emitea factură ,  factură care era  achitată de  către beneficiarul  lucrării prin  BRD  sucursala  Bacău ,  beneficiarul  lucrării  având  contract  cu  banca  în  acest  sens .  Pentru  unele  din  lucrări  s-au  întocmit procese  verbale de  recepţie  parţială  , acte  ce  se  regăsesc  la  dosarul  cauzei.

Datorită  înţelegerilor  intervenite între  administratori  celor  două  societăţi ,  pentru  ultimile lucrări efectuate ,  respectiv structură  acoperiş ,  zona  anexă  restaurant ,  şapă  terasă ,  scara  1  şi  scara  2 ,  tâmplărie  PVC placare  cu  alucubont ,  dispozitiv  automat ,  închidere  uşi , completări  capete  stâlpi  pentru  hală ,  zid  sprijin ,  intrare  principală  şi  rampă ,  hidroizolaţii ,  învelit  tablă  acoperiş  ,  izolaţie  cu  polistiren şi  cămine ,  structură  metal prindere  panouri , placare  metal ,  perete  cortină  ,  închidere  cu  panouri  şi  ferme ,  structură  suport  pardoseală , placă  beton , drum  zonă  parcare , drum  provizoriu ,  riglă  plasă  beton ,  lucrări cuprinse  în  situaţiile  de lucrări  depuse  la  dosarul  cauzei ,  beneficiarul a  refuzat recepţionarea  acestor  lucrări şi  pe  cale  de  consecinţă achitarea  contravalorii  acestora ,  manoperă şi  materiale  achiziţionate.

Prin  expertiza  tehnică  şi  contabilă ,  efectuată  în  cauză s-au  identificat lucrările  menţionate ,  cantităţile  de  materiale prevăzute în  situaţia  de  lucrări ,  cantitatea  şi  calitatea  acestora ,  manopera care potrivit concluziilor  expertului ,  este  o  manoperă  calculată spre  minimum  practicat  de  constructorii  în  domeniu,  iar eventualele  deficienţe  constatate , respectiv  infiltraţii  în  plafon , nu  constituie deficienţe  de  construcţie .

Expertul  contabil  a  verificat sub  aspect valoric ,  atât  materialele achiziţionate  în  vederea edificării imobilului ,  cât  şi  cuantumul  manoperei ,  valori  ce  se  regăsesc  în  totalitate în situaţiile  de  lucrări depuse  la  dosarul  cauzei.

La  dosarul  cauzei  se  regăseşte un  proces  verbal  de  recepţie  a  lucrărilor în  care  este  specificat că  nu  sunt  constatate deficienţe  de  construcţie ,  proces  verbal folosit  de reclamantul  beneficiar la  intabularea  imobilului în  condiţiile  în  care pentru  o  mare  parte  din  lucrări ,  aşa  cum  a  precizat,  nu  a fost  efectuată  plata ,  situaţie  care a  determinat constructorul  pârât la  suportarea lucrărilor  efectuate din  veniturile  proprii ale  societăţii ,  atât  sub  aspectul  manoperei , cât  şi contravaloarea materialelor utilizate.

Prin  procesul  verbal  încheiat  în  luna  octombrie  2006 la  finalizarea lucrării  de  către  beneficiar ,  acesta recunoaşte  lucrările  efectuate şi  cu  toate  acestea  refuză  achitarea  contravalorii acestora ,  beneficiarul  refuză  totodată să  deblocheze contul  de  garanţie de  bună  execuţie deschis  la  BRD ,  cont care  trebuia  deblocat  50% la data  efectuării  recepţiei lucrării , iar  diferenţa  la  un  an de  la  încheierea  procesului verbal  de  recepţie  finală.

Pentru  aceste  considerente ,  tribunalul  apreciază ,  acţiunea  conexă  ca  întemeiată şi  pe  cale  de  consecinţă urmează  să oblige reclamanta  pârâtă la  plata  sumei  de 205.393,39  ron ,  reprezentând  materiale  achiziţionate şi  încorporate  ,  precum  şi  manoperă ,  sumă  ce  urmează să  fie  actualizată  la  data  plăţii efective  şi dobânda  legală calculată  până  la  data  plăţii efective.

Având  în  vedere  prevederile  art  274  Cod  pr  civ.  instanţa  urmează  să  oblige  reclamanta  pârâtă  la plata sumei  de  20241 Ron cu  titlu  cheltuieli  de  judecată.

Cu  privire  la  acţiunea  principală ,  având  în  vedere  materialul  probator  administrat  în  cauză ,  înscrisuri  , raport  expertiză , instanţa urmează  să  o  respingă .