Societate bancară. Acţiune în regres faţă de trăgătorul cecului. Termen de exercitare.

Sentinţă civilă 60 COM din 16.01.2001


Societate bancară. Acţiune în regres faţă de trăgătorul cecului. Termen de exercitare.

Potrivit art. 73 din Legea nr. 59/1934, acţiunea în regres a posesorului contra trăgătorului unui cec se prescriu în termen de şase luni, calculate de la expirarea termenului de prezentare.

Acelaşi termen de prescripţie se aplică şi acţiunii băncii, ca posesoare a filei cec, dacă plata s-a realizat peste limita disponibilului acestuia.

Reclamanta BASA – Sucursala Constanţa a solicitat obligarea pârâţilor S.C. R S.R.L. şi CN la plata în solidar a sumei de 15.371.721 lei, cu titlu de daune.

S-a susţinut că la 27.07.1999, societatea bancară a primit spre plată o filă cec pentru suma de 23.166.366 lei, cu scadenţa la 27.07.1999. Banca a introdus fila cec în compensare şi a onorat plata. Din totalul sumei, pârâtul CN a achitat în aceeaşi zi 2.000.000 lei, iar ulterior, la 28.07.1999 suma de 6.000.000 lei.

Diferenţa a rămas neachitată.

Instanţa a invocat din oficiu excepţia prescrierii dreptului la acţiune, în raport de prevederile art. 73 din Legea nr. 59/1934.

Potrivit acestui text, acţiunea în regres contra trăgătorului se poate face de către bancă, dacă plata s-a realizat peste limita disponibilului acestuia, în termen de şase luni, calculate de la data plăţii efectuate.

În speţă, acţiunea a fost depusă la instanţă la 30.03.2000, cu mult peste termenul prevăzut de lege pentru formularea unei asemenea cereri.

(sentinţa civilă nr. 60 COM/ 16.01.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 691/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)