Anulare decizie pensionare

Sentinţă civilă 525 din 24.03.2009


Prin sentinta civila nr. 525 din 24 martie 2009 a Tribunalului Arad s-a admis actiunea formulata de reclamanta, împotriva pârâtei, s-au anulat deciziile emise de pârâta si a fost obligata pârâta sa emita o noua decizie de pensie si sa plateasca pensia restanta, reclamantei.

În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamanta a solicitat anularea deciziilor emise de pârâta, stabilirea punctajului mediu anual si implicit al cuantumului legal al pensiei în urma recalcularii acesteia în conformitate cu prevederile legale, obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de vârsta, cu luarea în considerare a tuturor sporurilor, adaosurilor si veniturilor de care a beneficiat, dovedite cu cartea de munca si adeverintele suplimentare emise de angajator si care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, principiul general de calcul al pensiilor prevazut de art.164 alin.1 din Legea nr.19/2000, în sensul determinarii punctajelor anuale pâna la intrarea în vigoare a legii în functie de salariile brute sau nete, dupa caz, trebuie sa se regaseasca si cu ocazia recalcularii pensiei reclamantei.

Aceste prevederi legale se coroboreaza si cu cele prevazute la capitolul II pct.19 din Ordinul MMSS nr.340/2001 care defineste sintagma de salariu brut lunar individual din cuprinsul art.78 din Legea nr.19/2000 care include: sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe indiferent daca  au caracter permanent sau nu.

De asemenea, potrivit precizarilor pct.IV din anexa la OUG nr.4/2005 la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributie tarifara care potrivit legislatiei anterioare datei de 1.02.2001 au facut parte din baza de calcul a pensiilor precum si alte  sporuri acordate de ministerele de resort conform prevederilor actelor normative în vigoare  în diverse perioade evidentiate împreuna cu salariile aferente în statele de plata si pentru care s-a datorat si virat contributia de asigurari sociale.

Mai mult la alin.3 al art.164 din lege se prevede ca la data determinarii a punctajului anual pe lânga salariile prevazute la alin.1 se au în vedere si sporurile cu caracter permanent care dupa data de 1.01.1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverintele eliberate de angajator conform legislatiei în vigoare.