Asigurări sociale

Sentinţă civilă 338 din 24.02.2009


5. Prin sentinta civila nr. 338 din 24 februarie 2009 a Tribunalului Arad s-a admis actiunea formulata de reclamantii persoane fizice salariate, împotriva pârâtului angajator – unitate sanitara spitaliceasca, pentru plata diferentei de cota de contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, de la conditii normale de munca la conditii deosebite de munca.

În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamantii au solicitat sa fie obligat pârâtul sa plateasca diferenta de cota de contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, de la conditii normale de munca la conditii deosebite de munca, începând cu 01.10.2005 pâna la zi si în continuare.

 În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, În conformitate cu art.13 din OUG nr.115/2004 aprobata cu modificari si completari prin  Legea nr. 125/2005 a Regulamentului privind acordarea  sporurilor la salariile de baza  în conformitate cu aceste dispozitii legale, aprobat prin OMS nr.721/2005 reclamantilor li s-au acordat  în totalitate,  sporurile  la salariul de baza.

Potrivit prevederilor art.13 din Legea nr.125/2005 locurile de munca  cu conditii deosebite, sporurile aferente la salariile de baza si altele  se stabilesc  prin regulament aprobat prin Ordinul Ministerului Sanatatii.

Conform prevederilor Regulamentului aprobat  prin OMS  nr. 721/2005, locurile de munca din cadrul sectiilor unde îsi desfasoara activitatea reclamantii sunt definite ca locuri de munca  în care activitatea  se desfasoara  în conditii vatamatoare si deosebit de periculoase si ca atare pârâtul  le-a acordat  sporuri la salariul de baza refuzând în mod nejustificat a le achita si diferenta de cota de contributie  la bugetul de asigurari sociale datorata conform prevederilor art.18 alin.2 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public  de pensii si alte  drepturi de asigurari sociale  modificata si completata, aceste cote fiind stabilite anual prin Legea bugetului  asigurarilor  sociale de stat, conform prevederilor art.18 alin.3 din aceeasi lege.

 De altfel, pârâtul recunoaste ca acesti angajati îsi desfasoara activitatea în conditii deosebit de periculoase, iar ca urmare le-a acordat sporurile aferente la salariu, însa refuza nejustificat si fara temei legal sa plateasca diferenta de cota de contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat aferenta, de la conditii normale de munca la conditii deosebit de periculoase.

Conform prevederilor art.40 alin2.lit.f  din Codul Muncii pârâtul, în calitate de angajator, are obligatia „sa plateasca toate contributiile si impozitele  aflate în sarcina sa, precum si sa retina  si sa vireze  contributiile si impozitele  datorate  de salariati, în conditiile legii.”