Liberarea conditionata. Fixare termen de rediscutare.

Decizie 194 din 13.04.2010


Liberarea conditionata. Fixare termen de rediscutare.

Fixarea unui termen de 1 an de la data împlinirii fractiei este nelegala în conditiile în care perioada ramasa de executat pâna la împlinirea fractiunii legale este mai mica de un an.

decizia penala nr. 194 /R/ 13 aprilie 2010 din dosar nr. 2698/55/2010

Prin sentinta penala  nr. 613 din 23.03.2010, pronuntata de Judecatoria Arad în dosarul  nr. 12019/55/2009 s-a respins cererea de liberare conditionata formulata de catre petentul AG. În baza art. 450 al.2 Cod procedura penala s-a fixat termen pentru reînoirea cererii de 1 an de la  data împlinirii fractiei prevazute de art. 59 si urmatoarele din  Codul penal.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut în fapt ca petentul  se afla în executarea pedepsei de 6 ani si  9 luni închisoare, executând pâna în prezent 1413 de zile, iar pentru a beneficia de liberare conditionata petentul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adica 1643 zile. Conform art. 59 Cod Penal la aprecierea luarii masurii liberarii conditionate trebuie sa se tina cont si de  fractia executata din pedeapsa aplicata. Or petentul urmeaza a fi discutat în Comisia de propuneri pentru punere în libertate conditionata  dupa data de 01.11.2010. 

Împotriva acestei hotarâri, în termenul legal, a declarat recurs condamnatul Alecu Gabriel Ionel.

Examinând cauza în cadrul dat de art.3856 Cod procedura penala se constata ca recursul este  fondat.

Potrivit art.59-60  Cod penal, condamnatul la pedeapsa închisorii poate fi liberat conditionat dupa executarea unei fractiuni de pedeapsa, daca a fost staruitor în munca, disciplinat si a dat dovezi temeinice de îndreptare, tinându-se seama si de antecedentele sale penale. Legal a retinut prima instanta ca pentru a se dispune liberarea conditionata este necesara întrunirea cumulativa a conditiilor prevazute de art.59 Cod penal. Potrivit legii penale române, executarea integrala a pedepsei este regula si liberarea conditionata este exceptia, astfel ca vazând ca la momentul pronuntarii hotarârii petentul nu a executat fractia de pedeapsa prevazuta de lege adica 2/3 din pedeapsa respectiv 1643 zile, legal a constatat prima instanta ca acesta nu poate beneficia înca de liberare conditionata.

În ce priveste termenul fixat pentru discutarea situatiei celui condamnat prima instanta nelegal a fixat un termen de 1 an de la data împlinirii fractiei. Prima instanta nu a dat eficienta dispozitiilor legale astfel cum au fost interpretate prin decizia Nr. VIII din 20 martie 2006 pronuntata de Înalta Curte De Casatie Si Justitie - Sectiile Unite, publicata în: Monitorul Oficial  NR. 475 din  1 iunie 2006, conform careia - fixarea termenului de reînnoire în cazul respingerii cererii sau al propunerii de liberare conditionata se impune în toate cazurile în care solutia se întemeiaza pe neîndeplinirea cumulativa a conditiilor cerute de textele art. 59 si urmatoarele din Codul penal, inclusiv în situatia în care perioada ramasa de executat pâna la împlinirea fractiunii legale este mai mica sau egala cu un an. Prin aceeasi decizie s-a aratat ca doar în cazul în care cererea sau propunerea de liberare conditionata se respinge pentru neîndeplinirea conditiei privitoare la fractiunea prevazuta de art. 59 si urmatoarele din Codul penal, iar perioada ramasa de executat pâna la împlinirea acestei fractiuni este mai mare de un an, instanta va stabili ca cererea sau propunerea sa fie reînnoita potrivit art. 450 alin. 2 din Codul de procedura penala, în termen de un an de la data împlinirii fractiunii prevazute de art. 59 si urmatoarele din Codul penal.

În cauza, perioada ramasa de executat pâna la împlinirea fractiei este mai mica de 1 an, astfel ca sunt aplicabile dispozitiile privitoare la stabilirea termenului de rediscutare dupa împlinirea fractiei de pedeapsa, respectiv dupa data de 01.11.2010.

Fata de cele aratate, în baza art. 38515 alin. 1 pct. 2 lit. d) Cod procedura penala va admite recursul declarat de condamnat împotriva sentintei penale nr. 613 din 23 martie 2010 pronuntata de Judecatoria Arad în dosarul nr. 2698/55/2010, pe care o va casa cu privire la termenul fixat pentru rediscutarea situatiei si în rejudecare va fixa un termen pentru rediscutarea situatiei condamnatului dupa data de 01.11.2010.

Domenii speta