Aşa cum prevăd dispoziţiile art. 96 al. 1 din oug nr. 195/2002 şi avertismentul este prevăzut ca o sancţiune principală ori în aceste condiţii fapta contravenţională rămâne ca fiind bine stabilită de către agentul constatator, sancţiunea complementar...

Sentinţă comercială 253/2008 din 17.08.2009


Aşa cum prevăd dispoziţiile art. 96 al. 1 din OUG nr. 195/2002 şi avertismentul este prevăzut ca o sancţiune principală ori în aceste condiţii fapta contravenţională rămâne ca fiind bine stabilită de către agentul constatator, sancţiunea complementară prevăzută pentru fapta săvârşită, respectiv cele două puncte de penalizare urmând a fi reţinute ca fiind legal aplicate.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. com., de cont. adm. şi fiscal, dec. nr. 253/2008, nepublicată)

Prin sentinţa civilă nr. 278/2.04.2008 pronunţată de Judecătoria Beclean s-a admis în parte plângerea contravenţională formulată de petentul C. I. E. împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria PCA nr. 2768048 întocmit la 06.01.2007 de către agentul constatator din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud – Poliţia Beclean şi în consecinţă s-a dispus înlocuirea sancţiunii aplicate, respectiv 2 puncte amendă în cuantum de 100 lei şi 2 puncte avertisment cu sancţiunea „avertisment” şi au fost anulate punctele aplicate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimatul I.P.J. Bistriţa-Năsăud.

Recursul declarat este fondat.

Instanţa de fond analizând procesul verbal contestat a reţinut că acesta îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de OG nr. 2/2001 fiind deci legal întocmit şi a respins motivul de nulitate absolută invocat de petent, acela al menţionării eronate a anului 2007 în loc de 2008 ca nefiind întemeiat.

S-a mai reţinut că în mod corect s-a constatat că autovehiculul condus de petent a circulat prin localitate cu depăşirea vitezei legale, respectiv cu 66 km/h, împrejurare care nu a fost negată de petent, acesta din urmă semnând procesul verbal fără obiecţiuni. Instanţa a apreciat însă că sancţiunea aplicată, cea a amenzii, nu este proporţională cu pericolul social al faptei săvârşite considerând că sancţiunea avertismentului este suficientă pentru îndreptarea petentului. În virtutea acestor considerente instanţa a dispus înlocuirea sancţiunii şi anularea punctelor de penalizare aplicate.

Soluţia instanţei de fond este doar în parte legală şi temeinică numai în ceea ce priveşte înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment, fiind nelegală în privinţa anulării celor două puncte de penalizare, întrucât aşa cum prevăd dispoziţiile art. 96 al. 1 din OUG nr. 195/2002 şi avertismentul este prevăzut ca o sancţiune principală ori în aceste condiţii fapta contravenţională rămâne ca fiind bine stabilită de către agentul constatator, sancţiunea complementară prevăzută pentru fapta săvârşită, respectiv cele două puncte de penalizare urmând a fi reţinute ca fiind legal aplicate.

Pentru aceste considerente instanţa urmează a admite recursul, a modifica în parte sentinţa atacată în sensul menţinerii punctelor de penalizare aplicate de agentul constatator.