Contestatie la decizia de revocare din functia de director de management . Mandat comercial

Sentinţă civilă 345 din 01.06.2005


Contestatie la decizia  de revocare din  functia de director  de management . Mandat comercial

Conform principiului simetriei in drept , organul care numeste o persoana intr-o anumita functie , are dreptul de a o revoca . In speta , reclamantul a fost incadrat in functia de  Director Management Calitate Mediu  si eliberat ulterior  de catre Directorul General  al  SC A SA . Eliberarea din functie este si rezultatul pierderii increderii mandatului .

Reclamantul  H.I.S.  a solicitat anularea deciziei 776/2004  emisa de pirita SC A SA , prin care a fost revocat din functia de Director Management  Calitate Mediu, fiind trecut  pe functia de sef serviciu inginerie tehnologica , sustinind ca actul a fost emis de un organ necompetent , este nemotivat , iar numirea s-a facut pe o functie care nu exista .

Curtea de Apel Craiova , prin decizia nr. 89/05 – Sectia Conflicte de Munca,  a stabilit ca , in speta , competenta de solutionare a cererii revine Tribunalului Olt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ .

In fata acestei din urma instante , reclamantul a mai sustinut ca  revocarea sa este neintemeiata pentru ca se putea face doar daca el nu-si indeplinea obligatiile asumate .

Instanta retine ca reclamantul a fost incadrat  din functia de Director Management Calitate Mediu , prin decizia nr. 1888/2002  emisa de Directorul General Executiv al SC A SA , ca urmare a reorganizarii Directiei Asigurare Calitate.

Prin decizia  nr. 776/04  acelasi  Director General l-a eliberat pe reclamant din functia de Director Management Calitate Mediu  si l-a nominalizat in functia de Sef serviciu inginerie tehnologica , avind in vedere desfiintarea Directiei de Management  al Calitatii si Mediului .

Potrivit art.  152 (1)  Legea 31/1990 , executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata  unuia sau mai multor directori executivi  , functionari  ai societatii .

Conform principiului simetriei in drept , organul care numeste o persoana intr-o anumita functie ,  are si dreptul de a o revoca din acea functie .

In speta , reclamantul a fost numit  in functie de catre Directorul General al  SC A SA si a fost revocat tot de Directorul General al SC A SA  , decizia de revocare fiind  ratificata de Consiliul de Administratie . Totodata , Consiliul de Administratie a aprobat desfiintarea Directiei de Management a Calitatii si Mediului,  infiintarea Directiei de Calitate in subordinea Directorului Tehnic  si repartizarea compartimentelor din cadrul  fostei directii in subordinea celorlalte directii .

Instanta retine ca natura juridica a contractului de performanta nr. 16 /02 incheiat cu reclamantul si prin care se  stabilesc obligatiile  reclamantului , este aceea de contract de management  supus regulilor mandatului comercial.

Masura eliberarii din functie a reclamantului  s-a luat pe linia modificarilor  organizatorice dispuse  prin decizia nr. 431/04 , in vederea imbunatatirii  managementului , ceea ce inseamna ca s-a  produs si o pierdere a increderii mandatului  datorita modului de desfasurare a activitatii reclamantului in indeplinirea mandatului primit .

Totodata , instanta retine ca  postul din care a fost revocat reclamantul  nu se mai regaseste  in noua organigrama  a piritei .

Pentru cele expuse , cererea reclamantului va fi respinsa .