Acte ale autoritatilor publice , legea 215/2001 Anulare act de numire a Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de secretar al unei comune si anularea concursului

Sentinţă comercială 9 din 11.01.2006


ACTE ALE AUTORITATILOR PUBLICE , LEGEA 215/2001

Anulare  act  de numire a Comisiei de concurs  pentru ocuparea postului de secretar  al unei comune  si anularea concursului

Prin cererea inregistrata  la nr. 6513/05 petentul DF  a chemat in judecat Consiliul Local al comunei X si primarul localitatii  pentru a se dispune anularea actului de numire a Comisiei de concurs pt ocuparea postului de secretar al comunei  si anularea concursului , organizat cu nerespectarea dispoz.  prev. de Legea 215/2001 privind administratia publica locala .

Dispozitia  primarului localitatii  de numire a Comisiei de concurs a incalcat art. 84 alin.2  din Legea 215/2001  in sensul ca nu a prevazut persoanele care fac parte in mod obligatoriu din comisie , nefiind nominalizate  respectiv secretarul general al prefecturii  si secretarul general al judetului .

Acest aspect conduce la nelegalitate concursului organizat de catre primarul localitatii , fiind  indeplinite  dispoz. art. 1 si 18 din Legea 554/04 , sens in care s-a admis actiunea petentului, fiind anulata dispozitia nr. 449/24.10.2005 a primarului localitatii cit si rezultatul concursului din 3.11.2005  privind ocuparea postului de secretar al comunei, conform sentintei  9/11.01.2006.