Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate invocata cu privire la acte administrative adoptate sau emise anterior intrarii in vigoare a legii 554/2004

Sentinţă civilă 251 din 20.04.2007


INADMISIBILITATEA EXCEPTIEI DE NELEGALITATE INVOCATA CU PRIVIRE LA ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE SAU EMISE ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 554/2004

Judecatoria Slatina, prin incheierea din data de 03.10.2006, pronuntata in dosarul 3667/R/2006 in baza art. 4 alin.1, din Lg. 554/2004, a sesizat Tribunalul Olt cu solutionarea exceptiei de nelegalitate a dispozitiei 1641 din 13.12.2004 emisa de Primarul Orasului Scornicesti prin care paratul SV a fost numit in calitate de curator al minorei S N A ( fiica sa) , ridicata de reclamanta S N in calitate de reprezentata legala a minorei il litigiul cu S V, avand ca obiect „ anularea contractului de vanzare cumparare”.

Prin sentinta nr. 251 din 20.04.2007, Tribunalul Olt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a respins, ca inadmisibila exceptia de nelegalitate a dispozitiei 1641 din 13.12.2004 emisa de Primarul Orasului Scornicesti.

Pentru a pronunta aceasta sentinta s-au avut in vedere urmatoarele considerente:

Potrivit art.4 alin.1 din Legea nr.554/2oo4 a fost instituita o noua procedura privind exceptia de nelegalitate in raport cu prevederile anterioare ale Legii nr.29/1990 si prin derogare de la principiul general consacrat de art.17 cod procedura civila.

Astfel, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate. In acest caz, instanta, constatand ca de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, va sesiza prin incheiere motivata instanta de contencios administrativ competenta, suspendand cauza.

De asemenea, la alin.2 si alin.3 au fost instituite reguli privind procedura de judecare, calea de atac, modul de solutionare a recursului.

Potrivit principiului neretroactivitatii legii civile, consacrat prin art.1 din codul civil si art.15 alin.2 din Constitutia Romaniei, republicata, si principiului fundamental al contenciosului administrativ, potrivit caruia legalitatea unui act administrativ se verifica si se apreciaza in raport cu prevederile legale in vigoare la data adoptarii sau emiterii actului administrativ respectiv, procedura speciala privind solutionarea exceptiei de nelegalitate a unui act administrativ, reglementata prin dispozitiile art.4 din Legea nr.554/2004, este aplicabila numai actelor administrative care au fost adoptate sau emise, dupa caz, dupa intrarea in vigoare a acestei legi.

Aceasta lege a intrat in vigoare la data de 7 ian.2005, astfel incat dispozitiile sale nu pot fi aplicate decat actelor administrative comunicate sau publicate dupa data intrarii sale in vigoare.

 In acest sens este si practica CEDO determinata de necesitatea securitatii raporturilor juridice.

Pana la data intrarii in vigoare a noii legi a contenciosului administrativ sunt aplicabile principiile generale de drept recunoscute de practica judiciara, exceptia de ilegalitate a unui act administrativ putand fi solutionata direct de instanta in fata careia este invocata.

Ori in speta de fata, ceea ce se supune cercetarii legalitatii este un act nilateral, respectiv dispozitia nr.1641/13.12.2004 a Primarului Orasului Scornicesti, judetul Olt, act emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr.554/2004.