Contencios administrativ. Dispoziția primarului de suspendare a activității unei societăți. Sancțiune contravențională complementară. Regimul juridic al contravențiilor. Inadmisibilitate acțiune în contencios administrativ

Hotărâre 450 din 24.06.2020


Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Regimul juridic al contravențiilor.

Indice alfabetic: Contravenții: sancțiune contravențională complementară; plângere contravențională

Temei de drept: Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 – art. 32 alin. 1 și 2; Legea nr. 554/2004 – art. 5 alin. 2

Potrivit art. 32 alin. 1 și 2 din OG nr. 2/2001, controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale și complementare este de competența exclusivă a judecătoriei în a cărei circumscripție administrativ-jurisdicțională fost săvârșită contravenția, care poate fi sesizată doar pe calea plângerii contravenționale. Pe cale de consecință, actul administrativ prin care recurentei i-a fost aplicată o sancțiune contravențională complementară nu poate forma obiect al acțiunii în contencios administrativ prin raportare la prevederile art. 32 alin. 1 și 2 din OG nr. 2/2001 coroborat cu art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, deoarece societatea reclamantă are deschisă doar calea plângerii contravenționale, în condițiile reglementate de OG nr. 2/2001.