Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 22.06.2022

Litigiu privind funcționarii publici (Legea nr. 188/1999)

Sentinţă civilă - 31.05.2022

Conflict de interese

Hotărâre - 25.05.2022

Anulare act administrativ – Dispoziția Primarului de încadrare personal contractual

Hotărâre - 01.04.2022

Recurs. Termenul de 30 de zile pentru emiterea dispoziției de imputare împotriva unui funcționar public nu poate fi întrerupt, suspendat ori prelungit decât în condițiile legii

Decizie - 14.03.2022

Atribuirea directă a contractelor de închiriere a pajiştilor din domeniul privat al UAT-urilor. Definirea sintagmei „proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie“

Sentinţă civilă - 01.03.2022

Carieră functionar public

Sentinţă civilă - 18.02.2022

Refuz nejustificat de soluţionare a unei cereri. Obligarea autorităţii publice locale la eliberarea avizului de funcţionare pentru anul 2020

Decizie - 27.01.2022

Art.61 din Legea nr.31/1990. Opoziția reglementată de prevederile legale anterior citate

Hotărâre - 21.01.2022

Recurs. Cererea formulată în temeiul art. 24 din Legea nr. 554/2004, pentru aplicarea unei amenzi conducătorului comunei, se judecă în contradictoriu cu persoana fizică ce a deținut/deține această calitate

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CCIVIL.CONTESTAŢIE SILITĂ. INSTITUŢIA PRIMARULUI

Hotărâre - 03.12.2021

Recurs. Interpretarea dispozițiilor legale ce prevăd interdicția revocării din funcție a viceprimarului, cu referire la calculul perioadei de 6 luni anterioară expirării mandatului

Hotărâre - 05.11.2021

Recurs. Posibilitatea transformării postului de natură contractuală din structura autorității publice în funcție publică de execuție

Hotărâre - 07.10.2021

Litigiu privind funcționarii publici. Acordare indemnizație de hrană și indemnizație de vacanță pentru funcționari publici din primării

Hotărâre - 25.06.2021

Contestaţia împotriva dispoziţiei primarului emisă in baza Legii nr. 10/2021. Calificarea greşită a obiectului cererii de acordare a unor terenuri in compensare ca fiind o modificare a acţiunii. Inaplicabilitatea evaluării conform modificărilor succesive

Decizie - 03.02.2021

Acţiune în anulare Dispoziţiei emise de primar privind constatarea prejudiciului cauzat bugetului local şi a persoanei responsabile de producerea acestuia. Decontarea lucrărilor executate la preţuri mai mari decât valoarea estimată iniţial a contractu

Decizie - 27.11.2020

Acţiune având ca obiect comunicare informaţii de interes public. Excepţia lipsei de interes.

Sentinţă civilă - 09.10.2020

Primării

Hotărâre - 24.06.2020

Contencios administrativ. Dispoziția primarului de suspendare a activității unei societăți. Sancțiune contravențională complementară. Regimul juridic al contravențiilor. Inadmisibilitate acțiune în contencios administrativ

Decizie - 16.06.2020

Ordin prefect de încetare a de drept a mandatului de primar, ca urmare a constatării de către ANI a unui conflict de interese. Aplicabilitatea Legii nr. 176/2010.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.CONTESTAŢIE SILITĂ. INSTITUŢIA PRIMARULUI