Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 09.10.2020

Primării

Decizie - 16.06.2020

Ordin prefect de încetare a de drept a mandatului de primar, ca urmare a constatării de către ANI a unui conflict de interese. Aplicabilitatea Legii nr. 176/2010.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.CONTESTAŢIE SILITĂ. INSTITUŢIA PRIMARULUI

Decizie - 26.09.2019

Formularea unei plângeri la Primăria comunei, împotriva dispoziției emise de către primar, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia, echivalează cu respectarea dispozițiilor legale impuse în acest sens

Decizie - 07.06.2019

Răspunderea patrimonială a primarului. Prescripţia dreptului material la acţiune. Conflictul de drept intertemporal generat de intrarea în vigoare a noului cod civil din perspectiva regimului juridic aplicabil prescripţiei extinctive. Suspendarea cursu

Decizie - 07.06.2019

Recurs. Obligaţia de a stabili salariul de bază al unui secretar de comună sub nivelul indemnizaţiei viceprimarului

Sentinţă civilă - 21.05.2019

Conflict de interese

Decizie - 06.03.2019

Refuz acordare ajutor social

Sentinţă civilă - 26.02.2019

Acţiune în regres - declinare de competenţă

Decizie - 13.02.2019

Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă - 20.12.2018

Cerere, formulată în considerarea constatărilor auditorilor din cadrul Curţii de Conturi, având ca obiect angajarea răspunderii civile şi obligarea la repararea prejudiciului cauzat prin angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuielilor bu

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Încetare de drept mandat viceprimar. Incompatibilitate

Hotărâre - 27.06.2018

Obligaţie de a face

Decizie - 18.06.2018

Obligaţie de a face. Obligarea Primăriei la emiterea avizului favorabil în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru executarea unui branşament de gaz la un imobil

Decizie - 14.06.2018

Contract de lucrări. Posibilitatea de ajustare a prețului într-un contract de achiziție.

Decizie - 07.05.2018

Anulare dispoziţie emisă de primar. Drepturi salariale ale funcţionarilor publici din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale

Decizie - 15.03.2018

obligatia de a face

Decizie - 06.03.2018

Răspunderea materială a primarului. Condiții.

Sentinţă comercială - 20.02.2018

3.Contencios administrativ. Acţiune în anularea Raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională pentru Integritate. Deţinerea simultană a funcţiei de consilier local şi cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al pr

Decizie - 22.11.2017

EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPĂ REINSERȚIA DEBITORULUI ÎN CIRCUITUL ECONOMIC