Act administrativ cu caracter individual.Calificare.Exceptia lipsei procedurii prealabile

Sentinţă civilă 5 din 13.01.2009


Pe rol fiind judecarea actiunii avand ca obiect anulare act emis de autoritatile publice locale formulata de reclamanta SC D P SRL, cu sediul in C, Bd.Carol I, nr.84, bl.80D jud.PH impotriva paratului CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C, cu sediul in C Bd.Culturii nr.18 jud.PH.

Actiunea a fost timbrata cu chitanta nr.507.../2008 in valoare de 4 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat Juravle pentru reclamanta si consilier juridic O.pentru parat.

Procedura completa.S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care ;

Instanta da cuvantul partilor asupra exceptiei lipsei procedurii prealabile cu privire la anularea HCL 69/28.06.2007 invocata de parat pe cale de intampinare prin care solicita respingerea actiunii ca inadmisibila.

Consilier juridic O pentru parat solicita admiterea exceptiei pentru motivele detaliate in intampinare , sa se constate ca nu exista procedura prealabila efectuata de catre reclamanta desi i s-a comunicat hotararea.

Avocat J. pentru reclamanta solicita respingerea exceptiei .Nu exista procedura prealabila intrucat aceasta hotararea fost atacata cu HCL 91/30.08.2007.

Instanta da cuvantul partilor asupra exceptiei lipsei procedurii prealabile a HCL 91/30.08.2007 invocata de reclamanta.

Avocat J arata ca cele doua hotarari sunt hotarari normative.Planificarea este facuta cu respectarea prevederilor legale.Solicita anularea acestei hotarari.

Consilier juridic O solicita respingerea exceptiei fata de inscrisurile depuse la dosar.

Instanta pune in discutia partilor exceptia tardivitatii invocata de parat.

Consilier juridic O pentru parat solicita admiterea exceptiei.HCL 91/30.08.2007 a fost comunicata reclamantei in termen de 5 zile , iar actiunea a fost formulata dupa 9 luni de zile.

Avocat J pentru reclamanta solicita respingerea exceptiei .

Instanta ramanand in deliberare asupra exceptiilor invocate a pronuntat urmatoarea sentinta.

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.5050/105/2008 reclamanta S.C.D.P. S.R.L. a chemat in judecata paratul Consiliul local al mun.C. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea HCL nr.69/28 iunie 2007 si HCL nr.91/30 august 2007 precum si suspendarea executarii acestora.

In motivarea cererii a aratat reclamanta ca prin cele doua hotarari s-au stabilit si modificat trasee pentru autobuze care circula intre localitatile judetului in conditiile in care potrivit Legii 92/2007 Consiliul local nu avea competenta sa o faca,invocand dispozitiile art 16 alin3 si4 din actul normativ mai sus mentionat.

Prin intampinarea formulata la termenul de judecata din data de 9 septembrie 2008 paratul Consiliul Local C. a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila, invocand exceptia lipsei procedurii prealabile, dar si exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare in judecata.

Arata paratul ca reclamanta nu a indeplinit procedura prealabila prevazuta de art.4 din Legea 554/2004, iar o copie a HCL 69/28.06.2007 le-a fost comunicata prin adresa nr.14916/19.07.2007.

In vederea discutarii celor doua exceptii, s-a administrat proba cu inscrisuri, instanta ramanand in pronuntare asupra acestora.

Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma exceptiilor invocate, tribunalul retine urmatoarele ;

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.5050/105/2008 reclamanta SC D P SRL a solicitat in contradictoriu cu paratul Consiliul Local C. anularea HCL 69/28.06.2007 si HCL 91/30.08.2007 precum si suspendarea executarii acestor hotarari.

In motivarea cererii a aratat aceasta ca prin hotararile mai sus mentionate s-au stabilit si modificat trasee pentru autobuze care circula intre localitatile judetului cu incalcarea dispozitiilor Legii 92/2007 ce nu atribuie in competenta Consiliului Local astfel de masuri.

Arata reclamanta ca potrivit art.16 alin.3 si 4 din Legea 92/2007 competenta aparatine consiliilor judetene.

La termenul de judecata din data de 9.09.2008 paratul a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei procedurii prealabile si exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare in judecata.

La termenul de judecata din data de 13.01.2009 instanta a pus in discutia partilor exceptiile invocate , in urma administrarii probei cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma exceptiilor invocate, raportat la art.137 Cod pr.civila, tribunalul retine urmatoarele :

Reclamanta a solicitat anularea HCL 69/28.06.2007 si HCL 91/30.08.2007 ale Consiliului Local C.

Potrivit art.7 din Legea 554/2004 inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ individual, trebuie sa solicite  autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului , revocarea in tot sau in parte a acestuia.

La termenul de judecata din data de 11.11.2008 reclamanta prin aparator, a aratat ca nu a formulat plangere prealabila impotriva HCL 69/28.06.2007 desi prin cererea introductiva a solicitat in mod expres anularea celor doua hotarari mai susmentionate.

HCL 69/28.06.2007 i-a fost comunicata prin adresa nr.14916/19.07.2007 .

Presupunand totusi, ca aceasta adresa nu i-a fost comunicata niciodata reclamantei, tribunalul constata ca prin procesul verbal 14060/8.7.2008 reclamantei i-a fost adusa la cunostinta incalcarea HCL 69/2007 modificata prin HCL 91/2007, astfel incat, cel putin  la aceasta data a luat cunostinta de existenta HCL 69/2007 impotriva careia de altfel, nu a formulat plangere prealabila.

Referitor la anularea HCL 91/30.08.2007 tribunalul constata ca aceasta hotarare a fost comunicata reclamantei prin adresa nr.17978/4.09.2007 , reclamanta luand cunostinta de aceasta la aceeasi data , fapt de altfel necontestat.

In absenta dovezii privind data la care a fost primita de catre Consiliul Local C plangerea prealabila aflata la filele 4-6 dosar, tribunalul va avea in vedere ca data de referinta, data emiterii plangerii prealabile respectiv, 30.06.2008 astfel cum rezulta din numarul de inregistrare al acesteia la societatea reclamanta, respectiv nr.202.

Fata de aceasta data, se constata depasirea termenului de 30 de zile , termen de decadere  instituit de disp art.7 din Legea 554/2004.

Sustinerea reclamantei in sensul ca HCL 91/30.08.2007 are caracterul unui act administrativ cu caracter normativ, urmeaza a fi inlaturata, acest act administrativ avand caracter individual prin continutul sau , de aprobare a anumitor trasee ale autobuzelor cu plecare din Municipiul C spre localitatile mentionate in aceasta.

Respectivul act administrativ nu reglementeaza sistuatii cu caracter general ce pot atrage caracterul de act administrativ normativ, cum incearca reclamanta in mod eronat sa-l califice pentru a determina stabilirea unui alt termen de formulare a plangerii prealabile.

Reclamantei nu-i poate fi aplicat nici termenul de prescriptie de 6 luni instituit de art.7 pct.7 din Legea 554/2004 intrucat nu a facut dovada motivelor temeinice ce au condus la nerespectarea termenului de 30 de zile.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul vazand disp.art.7 din Legea 554/2004, va admite exceptia lipsei procedurii prealabile si va respinge actiunea ca inadmisibila.