Încheiere prin care se dă eficienţă mandatului de arestare. Inaadmisibilitatea recursului.

Hotărâre 70/r din 13.03.2009


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tg. Mureş în data de 10 februarie 2009, inculpatul Xx a declarat recurs împotriva încheierii din data de 06 februarie 2009, pronunţată în dosarul nr. 707/320/2009 al Judecătoriei Tg. Mureş, încheiere prin care s-a dat eficienţă mandatului de arestare preventivă nr. 8 din 29 ianuarie 2009 al Judecătoriei Tg. Mureş.

Inculpatul  Xx a precizat şi oral în faţa instanţei că recursul său vizează încheierea din 06 februarie 2009, solicitând să fie cercetat în stare de libertate întrucât este bolnav.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de control judiciar constată că, prin încheierea penală nr.  5 din 29 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tg. Mureş, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Xx şi Xx pe o perioadă de câte 29 de zile fiecare, începând cu data de 29 ianuarie 2009 până la data de 26 februarie 2009.

La momentul pronunţării încheierii, cei doi inculpaţi nu mai erau prezenţi în sala de judecată întrucât expirase măsura reţinerii dispusă faţă de aceştia şi, în pofida recomandărilor instanţei, cei doi au plecat.

Inculpatul Xx a fost arestat în ziua respectivă şi depus în Arestul I.P.J. Mureş, de unde a declarat recurs împotriva hotărârii de luare a măsurii arestării preventive, acesta fiind soluţionat prin încheierea penală nr. 8/R din 02 februarie 2009 a Tribunalului Mureş.

Cu privire la inculpatul Xx, tribunalul constată că, iniţial, judecătorul delegat de la Judecătoria Tg. Mureş a emis un mandat de arestare preventivă pe o durată de 29 zile, începând cu data de 29 ianuarie 2009 până la 26 februarie 2009, însă nefiind prezent la pronunţare, s-a înlocuit acest mandat cu altul, în care s-a menţionat că arestarea s-a dispus pe o durată de 29 de zile, începând cu data prinderii.

În data de 6 februarie 2009, inculpatul Xx a fost prins de organele de poliţie şi prezentat judecătorului care a emis mandatul.

Astfel, prin încheierea din data de 06 februarie 2009, pronunţată în dosarul nr. 707/320/2009 al Judecătoriei Tg. Mureş s-a dispus anularea mandatului de arestare preventivă emis iniţial şi s-a dat eficienţă celui în care se menţionează că inculpatul Xx a fost arestat pe o perioadă de 29 de zile de la data prinderii.

  Faţă de conţinutul încheierii penale pronunţate la data de 06 februarie 2009 în dosarul nr. 707/320/2009 al Judecătoriei Tg. Mureş şi întrucât procedura impusă de art. 152 alin. 4 Cod pr. penală nu prevede o anumită cale de atac,  instanţa va respinge, în temeiul art. 385 15 pct 1 lit a Cod procedură penală, ca inadmisibil, recursul inculpatului.

  Pentru culpa sa procesuală, dată de promovarea unui recurs inadmisibil, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în recurs, de 105 lei, din care suma de 100 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu, se va avansa Baroului Mureş din fondurile Tribunalului Mureş.