Autoritate de lucru judecat. Actiunea în constatarea nulitatii titlului de proprietate – tripla identitate. Temeiuri juridice diferite.

Decizie 1050/AC din 27.11.2006


Domeniu asociat - Autoritate de lucru judecat. Actiunea în constatarea nulitatii titlului de proprietate – tripla identitate. Temeiuri juridice diferite.

Sectia civila. Decizia civila nr.1050/AC din 27.11.2006.

Prin sentinta civila nr.1143 din 30.05.2006 pronuntata de Judecatoria Târgu Neamt a fost respinsa actiunea pentru anulare titlu de proprietate formulata de reclamantul D.P. în contradictoriu cu pârâtii T. G., Comisia judeteana Neamt si Comisia locala Târgu Neamt.

In motivare instanta de fond a retinut existenta exceptiei absolute a autoritatii de lucru judecat, fundamentata pe faptul ca prin sentinta civila nr. 1148/2004 a Judecatoriei Târgu Neamt definitiva prin nerecurare a fost respinsa deja actiunea aceluiasi reclamant împotriva acelorasi pârâti, pentru aceleasi considerente.

Impotriva sentintei civile nr.1143/30.05.2006 a Judecatoriei Târgu Neamt reclamantul D.P. a declarat recurs înregistrat pe rolul acestei instante sub nr.1606/RC/2006 cu motivarea:

A solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.3/2240 eliberat pe numele pârâtului T. G., deoarece suprafata de 748 m.p. este proprietatea sa, terenul provenind de la defuncta sa mama Maria Dan. Desi s-a adresat în repetate rânduri Comisiei locale Târgu Neamt pentru aplicarea Leg.18/91 a fost îndrumat sa solicite anularea titlului de proprietate, în baza prevederilor Leg.247/2005 instantei de judecata.

Intrucât temeiul legal conform caruia a formulat prezenta cerere de chemare în judecata este altul, în mod gresit instanta de fond i-a respins actiunea ca existând autoritate de lucru judecat.

Probatoriu în cauza a fost completat prin depunerea mai multor înscrisuri, reprezentând în special diferite hotarâri judecatoresti ce au mai solutionat litigiul existent între parti cu privire la acelasi teren. De asemenea a fost atasat spre consultare dosarul nr.1499/2004 al Judecatoriei Târgu Neamt.

Intimatele pârâte - Comisia judeteana Neamt si Comisia locala Târgu Neamt au sustinut respingerea caii de atac pentru considerente ce confirma incidenta exceptiei absolute si dirimante a autoritatii de lucru judecat.

Analizând actele si lucrarile dosarului se retine ca recursul formulat este nefondat, urmând a fi astfel respins cu motivarea:

Anterior înregistrarii prezentei cereri de chemare în judecata, la instanta de fond, în anul 2001 acelasi reclamant a mai formulat, o actiune de constatare a nulitatii titlului de proprietate nr.3/2240 din 15.02.1995 eliberat pe numele intimatului – pârât T. G. Judecatoria Târgu Neamt a respins cererea,prin sentinta civila nr.1939/2001, ramasa definitiva si irevocabila prin respingerea apelului si apoi a recursului. Ulterior reclamantul D.P.a mai promovat o noua cerere, având acelasi obiect, cauza si parti, înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Neamt sub nr.1499/2004. Si aceasta a fost respinsa, însa pe motivul existentei exceptiei autoritatii de lucru judecat, conform prevederilor art.1201 Cod civil raportat la art.166 Cod procedura civila.

Prin urmare, litigiul de fata dedus judecatii a mai fost respins odata pe considerentul existentei exceptiei puterii de lucru judecat. Astfel, solutionarea din nou de catre instanta de fond a cererii cu aceeasi motivare a fost corect realizata.

Este lipsit de relevanta temeiul invocat de recurentul – reclamant, respectiv prevederile Leg.247/2005, câta vreme sunt îndeplinite conditiile triplei identitati referitoare la: parti, obiect si cauza.

Intrucât prima instanta a pronuntat o solutie legala, pe exceptie, respinge recursul formulat împotriva acesteia ca nefondat.

Recurentul – reclamant care a pricinuit cheltuieli intimatului pârât va fi obligat sa le suporte.