Sesizare pentru revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Admitere în parte. Prelungirea termenului de încercare. Condiţii de apreciere.

Sentinţă penală 2496 din 10.08.2004


Prin sentinta penala nr. 2l64/30.08.2000 a  Judecatoriei Ploiesti, modificata prin  decizia penala nr. 190/5.03.200l a Tribunalului Prahova  si ramasa definitiva  prin  decizia penala  nr.435/27.04.200l  a  Curtii  de Apel Ploiesti, numitul C.M. fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea  executarii  pedepsei sub supraveghere pentru  savârsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 208 al.4-209 lit.e,g, c.p.si art.36 al.1 din Decretul nr. 328/1966, cu aplic. art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p.

Prin aceeasi  sentinta, s-a stabilit un termen  de  încercare de  5 ani, iar  potrivit  art. 863  c.p. s-a stabilit ca inculpatul sa se supuna  masurilor  de  supraveghere  impuse  de  lege.

Din  sesizarea formulata de Serviciul de Reintegrare Sociala si Supraveghere de pe lânga Tribunalul Prahova, rezulta ca, numitul C. M. s-a prezentat la toate datele stabilite de consilierul responsabil de caz si a prezentat toate actele solicitate pentru a  demonstra respectarea masurilor  prev. de  art .863 c.p., ultima întrevedere având loc în data de 01.03.2004, data de la care acesta nu s-a mai prezentat la sediul serviciului.

Potrivit  art.864  c.p., daca  cel  condamnat  nu  îndeplineste masurile  de supraveghere  prevazute  de lege ori  obligatiile stabilite de instanta,  aceasta poate  sa revoce suspendarea executarii pedepsei, dispunând executarea în  întregime  a  pedepsei sau  sa prelungeasca termenul  de  încercare cu  cel mult 3 ani.

Fata de împrejurarea ca de la data ramânerii definitive a hotarârii, respectiv 27.04.200l si pâna în prezent, s-a prezentat

la toate datele stabilite de consilierul de la Serviciul de Reintegrare, a prezentat actele solicitate pentru a demonstra respectarea masurilor prev. de art.863 c.p., instanta apreciaza ca, în cauza, nu se impune în acest moment  revocarea executarii pedepsei, ci doar prelungirea termenului de încercare.

Ca  atare, în  baza  art. 447 alin. 1  c.p.p., instanta va admite în parte sesizarea, iar conform art. 864  c.p., va dispune  prelungirea termenului de încercare de 5 ani stabilit prin sentinta penala nr. 2164/30.08.2000 a Judecatoriei Ploiesti, prin care s-a dispus condamnarea inculpatului la 3 ani închisoare cu suspendarea pedepsei sub supraveghere, pentru o durata de 2 ani, stabilindu-se în final un termen de

încercare de 7 ani.

Instanta va mentine  restul dispozitiilor  sentintei penale sus-mentionate

(Sentinta penala nr. 2496/10.08.2004 a Judecatoriei Ploiesti, definitiva prin decizia penala  nr. 1217/18.11.2004 a Curtii de Apel Ploiesti).

(Nota)

Desi în conformitate cu prevederile art.25 din Constitutia României, dreptul la libera circulatie în tara si în strainatate este garantat, oricarui cetatean fiindu-i asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta în orice localitate din tara, de a emigra si de a reveni în tara si de asemenea, persoanele condamnate cu executarea pedepsei sub supraveghere se pot deplasa în strainatate în vederea ocuparii unui loc de munca, totusi, ele sunt datoare sa se supuna conditiilor impuse de art.28 si 29 din H.G. nr. 1239/2003, în sensul de a comunica în scris SRSS, de îndata, schimbarea locului de munca, informatii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenta, situatia locativa, durata pentru care este angajat, în lipsa acestora neputându-se retine ca au fost respectate obligatiile stabilite de lege.

Cum, în cauza dedusa judecatii, condamnatul nu a respectat prevederile legale mentionate anterior, nu se justifica respingerea sesizarii formulate de Serviciul de Reintegrare si Supraveghere de pe lânga Tribunalul Prahova, asa încât, si pentru considerentele ce preced, Curtea concluzioneaza ca solutiile pronuntate sunt legale si temeinice, iar recursul declarat de condamnat este nefondat.

(Decizia penala nr. 1217/18.11.2004 a Curtii de Apel Ploiesti)