Plangere impotriva incheieri de carte funciara.

Sentinţă civilă 6323 din 21.10.2009


Dosar nr. ............Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr.6323

Sedinta publica de la 21.10.2009

Completul compus din:

PRESEDINTE: ..........................

Grefier: ..................

 Pe rol fiind  plângerea împotriva încheierii de  carte funciara nr. 18604/2009,  formulata de catre petentul  V.E..

La apelul nominal, facut în sedinta publica, a raspuns petentul.

Procedura  de citare fiind  legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a depus de catre petent, în copie, chitante fiscale, dupa care, instanta, constatându-se cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul.

Petentul a solicitat admiterea plângerii formulate.

J U D E CA T A

Prin plângerea înaintata de catre O.C.P.I...... si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr................ si la data de ........, petentul  V.E. a formulat plângere împotriva încheierii de  carte funciara nr. 18604//2009 .

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca suma pretinsa de catre B.I. a fost achitata, conform chitantelor nr. 1579620, 0000469, 00000496, 1664509/1, 1689256/1 si nr. 1733004/1.

Analizând actele existente la  dosarul cauzei, instanta va respinge plângerea cu urmatoarea motivare:

La data de 28.05.2009,  BEJ G.N., prin cererea de înscriere, a solicitat notarea somatiei 42/2009, cu privire la debitorul V.E..

În ceea ce priveste imobilul, s-a precizat ca fiind apartamentul cu doua camere si dependinte, situat în str. .................. La rubrica "Actul juridic care justifica cererea", s-a consemnat ca fiind somatia 42/2009, copie proces-verbal situatie si copie titlu executoriu.

Prin încheierea nr. 18604 solutionata la data de 25.06.2009, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ........... a admis cererea cu privire la imobilul cu nr. cadastral 35313-C1-U 3 înscris în cartea funciara 35313-C1-U3/UAT Tg-Jiu, având proprietarii: V.E., V.V., în cota de 1/1, de sub B.1 si s-a dispus notarea somatiei în Registrul de Comandamente sub nr. 146/2009 asupra imobilului descris la A+1, în vederea recuperarii creantei de 11.000 lei plus cheltuieli din cadrul urmaririi licite imobiliare, în favoarea B.I., sub C/1 din cartea funciara 35313-C1-U3 UAT Tg-Jiu.

Art. 26 al. 4 din Legea nr. 7/1996, prevede ca sunt trei feluri de înscrieri, la litera c figurând notarea, operatiune efectuata prin încheierea nr. 18604/2009.

Declansându-se executarea silita, executorul judecatoresc a procedat în conformitate cu disp. art. 497 al. 2 C.pr.civ., care îl obliga sa ia masuri ca somatia sa fie înscrisa în cartea funciara, motiv pentru care a completat cererea de înscriere la data de 28.05.2009.

Petentul si-a motivat plângerea , în sensul ca suma pretinsa de catre B.I. a fost achitata, conform chitantelor enumerate în plângere, însa instanta constata ca suma în cuantum de 3.000 lei, reprezentând despagubiri civile în dosarul 846/317/2007 a fost achitata la data de 29.06.2009, cu chitanta nr. 1733004/1, dupa pronuntarea încheierii nr. 18604/25.06.2009.

Din cele expuse mai sus, rezulta ca petentul nu a fost vatamat în vreun drept al sau, motiv pentru care instanta urmeaza a respinge plângerea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge plângerea împotriva încheierii de  carte funciara nr. 18604/25.06.2009 emisa de catre B.C.P.I. ... în dosarul nr. 18604/10.06.2009, formulata de petentul  V.E., domiciliat în ......

Cu apel.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 21.10.2009,  la Judecatoria Tg.Jiu.

Presedinte, Grefier,

.............. ..............

1