Art. 180 C.pen.

Sentinţă penală 689 din 19.04.2011


Dosar nr. 127/318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2444

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA  nr. 689

Sedinta publica de la 19 aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror

 din cadrul  Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu

Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul G C trimis în judecata prin rechizitoriul nr. 4623/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu pentru savârsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art.180 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns avocatul BE, pentru inculpatul G C, avocat B S pentru partea civila S A lipsa fiind  inculpatul, partile civile S A si Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei, de catre grefierul de sedinta, avocat BE pentru inculpatul GC a solicitat efectuarea unei contraexpertize medico-legale si a depus la dosar cerere scrisa în acest sens.

S-a pus în discutie cererea formulata de aparatorul inculpatului cu privire la  efectuarea unei contraexpertize.

Reprezentantul Ministerului Public  a solicitat respingerea cererii.

Avocat BS pentru partea vatamata nu s-a opus la cererea formulata de inculpatul GC prin aparatorul sau.

Reprezentantul Ministerului public a solicitat respingerea cereri.

Instanta apreciaza ca nu este utila efectuarea contraexpertizei si respinge cererea, a apreciat cauza în stare de judecata si s-a acordat cuvântul pentru dezbateri:

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat  condamnarea inculpatului, la pedeapsa închisorii cu privare de libertate, revocarea suspendarii conditionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 2379/16.12.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, pentru savârsirea infractiunii retinute prin actul de inculpare, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile catre partea civila Spitalul Judetean Tg-Jiu si la plata cheltuielilor judiciare statului.

Avocat BS pentru partea vatamata a solicitat condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu privare de libertate. A precizat  ca partea vatamata a renuntat la cererea de constituire parte civila si nu întelege sa mai solicite despagubiri civile sau daune morale. 

Avocat BE pentru inculpat a depus la dosar concluzii scrise la care a atasat în copie declaratiile martorilor MI si SA din data de 09.11.2000, copia sentintei penale nr. 4337/7.12.2000, copia declaratiei  martorei M I din data de 06.07.2001 si a sentintei penale nr. 3407/2001, pentru a face dovada ca martora M Ia mai depus marturie împotriva sa, precum si faptul ca s-a mai judecat cu partea vatamata S A, între parti existând o stare conflictuala veche.

 A solicita schimbarea încadrarii juridice a fapte din art. 180 alin. 2 Cod penal în art. 184 Cod penala mentionând ca nu inculpatul a lovit partea vatamata, ci acesta a fost lovit de caruta în care se afla inculpatul.

Instanta a pus în discutie cererea de încadrare juridica formulata de aparatorul inculpatului si a acordat cuvântul:

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat respingerea cererii.

Avocat B S pentru partea vatamata a solicitat respingerea cererii privind schimbarea încadrarii juridice.

Avocat BEA  pentru inculpat a solicitat admiterea cererii si schimbarea încadrarii juridice din art. 180 alin. 2 Cod penal în art. 184 Cod penal, condamnarea inculpatului pentru savârsirea acestei fapte la pedeapsa închisorii, iar ca modalitatea de executare a pedepsei aplicarea dispozitiilor art. 86 alin. (1) Cod penal, executarea pedepsei prin munca corectionala la SC Proecolog SRL - conform acceptului societatii depus la dosar. Totodata a depus la dosar si concluziile scrise formulate de avocat FF care a fost în imposibilitate de a se prezenta la acest termen de judecata.

J U D E C A T A

Prin rechizitoriul nr. 4623/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului GC  pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de art. 180 alin. 2  cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

În fapt, s-a retinut ca la data de 30.06.2010, în timp ce partea vatamata mergea spre casa s-a întâlnit cu inculpatul GC care  se deplasa pe  drumul comunal  cu un atelaj tras de cai.

Inculpatul GC i-a reprosat partii vatamate faptul ca a lasat câinii liberi si i-au distrug gradina de zarzavaturi, dupa care si-au adresat cuvinte jignitoare. Partile au plecat, inculpatul GC l-a asteptat la poarta s-a si i-a aplicat partii vatamate mai multe lovituri, producându-i leziuni ce au necesitat 16-18 zile îngrijiri medicale  conform certificatului medico-legal nr. 922/01.07.2010, emis de Serviciul de Medicina Legala Gorj.

Cu ocazia ascultarii inculpatul a recunoscut ca a avut discutii contradictorii cu partea vatamata, la data respectiva,  însa nu a aratat ca l-a lovit pe acesta.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 13.01.2011 sub numarul 127/318/2011.

Analizând probele administrate în cauza, instanta retine aceiasi situatie de fapt ca cea avuta în vedere prin rechizitoriu.

Astfel, în ziua de 30.06.2010, în jurul orelor 20:00, partea vatamata si inculpatul se deplasau pe drumul comunal din satul Urdari, judetul Gorj, cu intentia de a ajunge fiecare la domiciliul sau. Între cei doi s-au purtat discutii contradictorii, care  au fost întrerupte de catre martorul SG.

La scurt timp, inculpatul ajungând la locuinta sa, a luat o sapa, si a iesit în fata partii vatamate, careia  i-a aplicat lovituri cu obiectul contondent ce-l detinea.

In urma actelor de agresiune,  SA  a suferit leziuni în zona antebratului, hemitoracelui si coapsei stângi,  ce au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale.

Prin certificatul medico-legal nr. 922/01.07.2010, emis de Serviciul de Medicina Legala Gorj,  s-a concluzionat ca leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire cu corp dur si corp dur cu marginea ascutita (ex: sapa), putând data din 30.06.2010.

Fiind ascultat inculpatul nu a recunoscut savârsirea faptei, mentionând ca a purtat o discutie cu partea vatamata în seara respectiva, însa aceasta a avut o atitudine violenta încercând sa-l loveasca cu o piatra: " a lovit calul care s-a speriat si a luat-o la fuga pe lânga curte, împrejurare în care este posibil sa fi lovit partea vatamata."

Despre incidentul petrecut au aflat de la victima si martorii SC, SG, TAG, MI, martori care au observat leziunile pe care victima le prezenta pe corp.

În cursul cercetarii judecatoresti G C a solicitat în aparare, ascultarea martorilor M G si C I.

Primul dintre martori a aratat ca, în seara de 30.06.2010, în jurul orelor 20:00,  în timp ce se afla la locuinta inculpatului a asistat la discutii contradictorii între parti, fara însa a asista  si la acte de violenta.

Martorul C I  a sustinut starea de fapt descrisa si de inculpat, în sensul ca, partea vatamata a lovit cu o piatra calul legat la  atelajul în care  se afla  inculpatul, fiind lovit de animalul ce s-a speriat si a luat-o la fuga.

Declaratiile celor doi martori urmeaza a fi înlaturate, având în vedere ca, pe de o parte s-a solicitat ascultarea acestora dupa aproximativ  noua luni de la savârsirea faptei, iar pe de alta parte chiar inculpatul a aratat ca la desfasurarea conflictului a asistat doar S G.

În sedinta publica din 08.03.2011, s-a admis cererea inculpatului privind  efectuarea unei expertize medico-legale, instanta solicitând medicului specialist sa precizeze daca leziunile suferite de victima s-au produs prin lovire cu corp dur, sau se puteau produce si prin comprimare între doua planuri dure.

Prin raportul de constatare medico-legal nr. 511 din 01.04.2011, s-a concluzionat ca, fracturile costale se pot produce  si prin comprimare, însa, în acest caz, avându-se în vedere si "leziunea de aparare situata pe antebrat stâng (plaga taiata de 8 cm), care s-a produs prin lovire cu marginea  ascutita a sapei,"  s-au produs cel mai probabil prin lovire cu muchia sapei.

În cursul cercetarii judecatoresti partea vatamata S A a declarat ca se constituie parte civila cu  suma de 10.000 lei reprezentând despagubiri civile, din care suma de 5.000 lei despagubiri materiale si 5.000 lei daune morale.

În sedinta publica din 22 martie 2011, partea vatamata a renuntat la cererea de constituire parte civila.

Prin adresa nr. 3633/15.02.2011, Spitalul Judetean Tg-Jiu s-a constituit parte civila cui suma de 183 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea si tratamentul partii vatamate S A în perioada 01 - 02.07.2010.

Având în vedere aspectele mentionate, în cauza se constata ca inculpatul G C se face vinovat de savârsirea infractiunii de lovire si alte violente, prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal. Cum, din probele administrate a reiesit ca, leziunile suferite de partea vatamata au fost produse prin actiunea directa a inculpatului care cu intentie a lovit victima,  se va respinge cererea privind schimbarea încadrarii juridice din art. 180 alin. 2 Cod penal în art. 184 Cod penal.

Din fisa de cazier a inculpatului reiese faptul ca acesta a fost condamnat la 1 an închisoare cu aplicarea  dispozitiilor art. 81 Cod penal, prin sentinta penala nr. 2379/16.12.2009 a Judecatoriei Tg-Jiu, ramasa definitiva prin nerecurare la data de 06.01.2010.

Vinovatia inculpatului fiind dovedita, pe baza probelor administrate,  in raport cu fapta care a facut obiectul cercetarii judecatoresti, instanta va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an închisoare, iar  la proportionalizarea pedepsei se vor avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 al.1 C.p. În acest sens, se va tine seama de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala a Codului penal, de gradul de pericol social concret al infractiunii si de circumstantele personale ale inculpatului care a mai fost condamnat pentru infractiuni similare.

Se constata astfel ca, faptele retinute în actul de sesizare au fost savârsite înainte de a se împlini termenul de reabilitare prev. de art. 135 lit. a Cop penal, motiv pentru care urmeaza  a se dispune revocarea suspendarii conditionate a pedepsei de 1 an închisoare pe care o va cumula cu pedeapsa stabilita prin prezenta sentinta.

Se va aplica inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza a II- a si lit. b C.pen. pe durata prev. de art.71 C.p.,

Se va lua act ca partea civila S A a renuntat la cererea privind obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile.

În temeiul art. 14 C.proc.pen. si art. 15 C.proc.pen. raportat  la art. 346 alin. 1 C. proc. pen. cu aplic. art. 998, 999 Cod civil, se va admite actiunea civila formulata de Spitalul Judetean Tg-Jiu si se va obliga inculpatul  la plata catre acesta a sumei de 183 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare.

În baza art. 191 C.p.p., va fi obligat inculpatul la 150 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de schimbarea încadrarii juridice din art. 180 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, în art. 184 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

În baza art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, condamna inculpatul GC, la 1 an  închisoare.

In baza art. 83 Cod penal revoca suspendarea conditionata pentru pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 2379/16.12.2009 a Judecatoriei Tg-Jiu, pe care o cumuleaza cu pedeapsa stabilita prin prezenta sentinta, urmând ca inculpatul sa execute 2 ani închisoare.

Aplica inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza a II- a si lit. b C.pen. pe durata prev. de art.71 C.p.

Ia act ca partea civila SA a renuntat la cererea privind obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile.

În temeiul art. 14 C.proc.pen. si art. 15 C.proc.pen. raportat  la art. 346 alin. 1 C. proc. pen. cu aplic. art. 998, 999 Cod civil, admite actiunea civila formulata de Spitalul Judetean Tg-Jiu si obliga inculpatul  la plata catre acesta a sumei de 183 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare.

În baza art. 191 C.p.p., obliga inculpatul la 150 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa.

Pronuntata în sedinta publica azi,  19.04.2011 la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

Grefier,

1