Soluţie de condamnare şi revocare a graţierii

Sentinţă penală 775 din 24.05.2007


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr.Tr.Severin din 4 aprilie 2007 a fost trimis în judecată inculpatul Mănescu Nicuşor, arestat în altă cauză, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin.2 cod penal, reţinându-se că în seara de 11.11.2006, în timp ce se aflau la  barul din comuna Malovăţ,  acesta a agresat pe partea vătămată Bobiţi Ion, aplicându-i mai multe lovituri cu pumnii şi capul, producându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Starea de fapt expusă a fost probată în cursul urmăririi penale cu următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţia părţii vătămate, certificatul medico legal nr.1014/13.11.2006, declaraţiile martorilor  Nemeşu Ion şi Nemeşu Marian Florin şi declaraţiile inculpatului.

La 16 mai 2007 a fost înregistrată la instanţă sub nr.3759/225/2007, cererea formulată de petentul Mănescu Nicuşor, prin care acesta solicită contopirea pedepselor aplicate prin sentinţele penale nr. 380/2007 şi 582/2007, ambele ale Judecătoriei Dr.Tr.Severin. Cum obiectul acestei cauze are legătură cu obiectul cauzei de faţă, pentru o justă soluţionare a cauzei, s-a dispus conexarea acestui dosar la dosarul de faţă.

Partea vătămată Bobiţi Ion s-a constituit parte civilă cu 3.000 lei daune morale şi 500 lei daune materiale.

A fost identificat inculpatul, i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, încadrarea juridică, dreptul de a avea apărător, precum şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.

Inculpatul a invocat dreptul la tăcere, refuzând să dea declaraţii cu privire la învinuire.

A declarat că nu îşi face probe în apărare.

Pentru stabilirea împrejurărilor săvârşirii faptei au fost audiaţi martorii Nemeşu Ion şi Nemeşu Marian Florin, care au asistat la agresiune.

Coroborând probatoriul administrat în faza de urmărire penală cu probele administrate direct, nemijlocit şi contradictoriu în faza de cercetare judecătorească, instanţa constată următoarele:

În seara de 11.11.2006, în jurul orei 22,00, partea vătămată Bobiţi Ion se afla în barul SC Solitar SRL din comuna Malovăţ, împreună cu Nemeşu Ion şi Nemeşu Marian Florin, consumând bere la o masă. La un moment dat, aceştia s-au ridicat de la masă, intenţionând să joace după muzică şi ajungând în apropierea inculpatului Mănescu Nicuşor, acesta l-a împins pe martorul Nemeşu Marian Florin. Partea vătămată a intervenit pentru a aplana conflictul însă inculpatul s-a repezit asupra sa, lovindu-l cu pumnii şi cu capul în zona feţei, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico legal nr.1014/13.11.2006 eliberat de Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi.

Fapta inculpatului Mănescu Nicuşor de a aplica mai multe lovituri părţii vătămate,  pentru a căror vindecare au fost necesare 7-8 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 2 cod penal.

Inculpatul a avut o conduită sinceră pe parcursul urmăririi penale. În antecedente are condamnări pentru infracţiuni la regimul circulaţiei şi infracţiuni de violenţă, condamnări care, în raport de cuantumul pedepselor aplicate (închisoarea sub 6 luni) nu reprezintă primul termen al recidivei.

În raport de aceste criterii şi ţinând seama şi de gradul de pericol social al faptei, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de  3 luni închisoare.

Verificând fişa de cazier judiciar ataşată la dosarul cauzei, precum şi mandatele de executare, se constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul Mănescu Nicuşor prin sentinţele penale nr.1310/28.04.2005, 447/16.02.2006, 380/1.03.2007 şi 582/5.04.2007 toate ale Judecătoriei Dr.Tr.Severin, sunt concurente, sub forma pluralităţii intermediare, cu infracţiunea dedusă judecăţii, astfel că, în temeiul art.40 cod penal, se va dispune contopirea tuturor pedepselor, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare în condiţiile art.64 -71 cod penal.

Constatându-se că prin sentinţa penală nr.380/2007 a Judecătoriei Dr.Tr.Severin s-a revocat graţierea pentru pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.3595/6.12.2002 a Judecătoriei Dr.Tr.Severin, se va dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 1 an, în final inculpatul Mănescu Nicuşor urmând să execute pedeapsa de 1,6 ani închisoare, pedeapsă din care se va deduce perioada executată din 11.10.2005 la 7.02.2006 şi din 20.11.2006 la zi, menţinându-se starea de arest.

Se vor anula vechile mandate şi se va dispune emiterea unui nou mandat de executare.

Cu privire la latura civilă.

Se constată că partea vătămată Bobiţi Ion a solicitat 3.000 lei cu titlu de daune morale şi 500 lei daune materiale, însă aceasta nu a produs nici o probă în dovedirea laturii civile.

În raport de leziunile produse, intensitatea suferinţelor victimei, instanţa va acorda suma de 200 lei cu titlu de daune morale, considerând că această sumă este acoperitoare pentru prejudiciul moral încercat. Cum nu s-au dovedit daunele materiale, instanţa nu va acorda nici o sumă de bani cu acest titlu.